Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 10.02.2022/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 6

10.02.2022

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon v. 2021-2025

 

272/00.00.01/2021

 

Vapsivlk 10.02.2022 § 6

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

"Khall 26.10.2021 § 463

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)

 

Kuntalain 27 ja 28 § mukaan kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvostot ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi. Kunnan on mahdollista asettaa sama toimielin hoitamaan vanhus- ja vammaisneuvoston tehtäviä ja nämä toimielimet yhdistettiin vuonna 2017 vanhus- ja vammaisneuvoston asettamisen yhteydessä (Khall 26.09.2017 § 328).

 

Vanhus- ja vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta (kuntalaki 27 ja 28 §).

 

Kittilän vanhus- ja vammaisneuvosto on Kittilän kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten sekä vanhustyötä tekevien yhdistysten ja yhteisöjen yhteistyöelin ja neuvostossa on edustus myös eläkeläisjärjestöistä.

 

Neuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten ja ikääntyvien kittiläläisten, eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen sekä vanhus- ja vammaistyötä tekevien julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista julkiseen päätöksentekoon.

 

Neuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja vammaisia kittiläläisiä koskevissa asioissa.

 

Aiemmin vanhus-ja vammaisneuvostoon on nimetty jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

Kittilän Eläkeläiset ry, Kittilän Sydänyhdistys, Eläkeliiton Kittilän yhdistys, Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry, Lapin Näkövammaiset ry, Lapin Aivoyhdistys ry, Kittilän Reumayhdistys ry, Kittilän Ihmiset ry ja Kittilän seurakunta. Kunnasta neuvostoon on nimetty jäsen ja varajäsen sosiaali- ja terveyslautakunnasta, vapaan sivistystyön lautakunnasta, koululautakunnasta ja teknisestä lautakunnasta. Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvostoon nimetään kunnanhallituksen edustaja ja hänelle varaedustaja sekä pyydetään SPR:n paikallisosastoa, Kittilän Marttoja sekä Tunturi-Lapin Allergia- ja astmayhdistystä halutessaan nimeämään vanhus- ja vammaisneuvostoon jäsen ja varajäsen.

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenmäärä vahvistetaan asettamispäätöksen yhteydessä, kun on tiedossa kittiläläisten vanhus- ja vammaisjärjestöjen nimeämien jäsenten määrä.

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston edustusta koskevat säännökset kunnan toimielimien kokouksissa käsitellään hallintosäännön päivittämisen yhteydessä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) pyytää Kittilän Eläkeläiset ry:tä, Kittilän Sydänyhdistystä, Eläkeliiton Kittilän yhdistystä, Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry:tä, Lapin Näkövammaiset ry:tä, Lapin Aivoyhdistys ry:tä, Kittilän Reumayhdistys ry:tä, Kittilän Ihmiset ry:tä ja Kittilän seurakuntaa nimeämään vanhus- ja vammaisneuvostoon edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan. Lisäksi pyydetään SPR:n paikallisosastoa, Kittilän Sotaveteraanit ry:tä, Kittilän Marttoja sekä Tunturi-Lapin Allergia- ja astmayhdistystä halutessaan nimeämään vanhus- ja vammaisneuvostoon jäsen ja varajäsen.

 

2) pyytää sosiaali- ja terveyslautakuntaa, vapaan sivistystyön lautakuntaa, koululautakuntaa ja teknistä lautakuntaa valmistelemaan esityksen nimettävästä lautakunnan edustajasta ja varaedustajasta vanhus- ja vammaisneuvostoon.

 

Vanhus- ja vammaisneuvostoon nimetään jäsen ja varajäsen kunnanhallituksesta neuvoston asettamispäätöksen yhteydessä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________"

 

Kunnanhallitus on 26.10.2021 § 463 pyytänyt vapaan sivistystyön lautakuntaa nimeämään edustajansa ja varaedustajansa Kittilän kunnan vanhus- ja vammaisneuvostoon.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta nimeää edustajansa ja varaedustajansa Kittilän kunnan vanhus- ja vammaisneuvostoon.

 

Päätös:

Vapaan sivistystyön lautakunta nimeää edustajaksi Neeta Murtomäen ja varaedustajaksi Esa Ylläsjärven Kittilän kunnan vanhus- ja vammaisneuvostoon.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa