Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 391

06.10.2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 5

26.01.2022

 

Valtuustoaloite/Palveluseteli talviasumiseen

 

228/02.05.01/2020

 

Khall 06.10.2020 § 391

 

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572 4460)

 

OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmät ovat tehneet aloitteen palvelusetelin käyttöönotosta talviasumista koskien. Tällä palautettaisiin aloitteen mukaan se tuki niille asukkaille, joilla on avattavaa piha-aluetta. Piha-alueen koosta riippuen summa olisi n 100 - 200 euroa.

 

Aloitteen taustalla on se, että kesällä 2019 teiden ja pihateiden talvikunnossapito meni uusiksi valtuuston päätöksellä. Tämän jälkeen on ilmennyt, että vai murto-osa aiemmin tuetuista talviaukaisukohteista, piha-alueet mukaan lukien, saa tukea.

 

Lisäperustelut ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta aloitteesta.

 

Asiaa on syytä valmistella yhteistyössä sosiaali-ja terveystoimen sekä teknisen toimen kanssa asian luonteen vuoksi.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen sosiaali-ja terveyslautakunnan sekä teknisen lautakunnan yhteisesti valmisteltavaksi. Vastuuhenkilöinä ovat perusturvajohtaja ja tekninen johtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Sotelk 26.01.2022 § 5

 

Sosiaali- ja terveystoimi yhdessä teknisen toimen sekä hallinto-osaston kanssa on valmistellut pihojen ja pihateiden talvikunnossapitoon liittyvää kokonaisuutta lähtökohtanaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma erityisesti kunnan ikääntymispoliittisena näkökulmana.

 

Esteettömät asuin- ja elinympäristöt, lähipalvelut ja toimivat liikenneratkaisut helpottavat ihmisten kotona asumista ja vähentävät tai siirtävät pitkäaikaisten, säännöllisten palvelujen tarvetta.

 

Valtuustoaloite palvelusetelistä talviasumiseen liittyy tähän samaan asiakokonaisuuteen sisällöllisesti, joten tehty esitys palvelusetelistä on huomioitu ja arvioitu osana valmisteilla ollutta pihoihin ja pihateiden talvikunnossapitoon liittyvää selvitystä.

 

Asia on valmisteluvaiheessa ollut info- muotoisena kunnanhallituksessa (16.2.2021), jossa avustusperusteinen tukimalli sai myönteisen kannanoton jatkovalmisteluun.

 

Asiaa on jatkovalmisteltu tältä perustalta ja esitys sisältyy vuoden 2022 talousarvioon hallintotoimen kokonaisuuteen.

 

Vs. perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä vastauksen tiedoksi ja

lähettää edelleen kunnanhallitukselle.

 

Päätös:

Veli-Matti Junnola teki vs. perustjurvajohtajan esityksestä poikkkeavan esityksen jota kannatettiin:

"Esitän ko. pykäläasian jättämistä jatkovalmisteluun seuraavilla perusteilla.

Asiaa ei ole sotelautakunta valmistellut kunnanhallituksen päätöksen/vaatimuksen mukaan.

Palveluseteliin ei ole sotelautakunta varannut 2022 talousarvioon märärahaa.

Avustusperusteluja ei ole sotelautakunta hyväksynyt.

Kartoitusta ei ole sotelautakunta käsitellyt.

Tarkasteluun tulee ottaa myöskin alla oleva perustelu eli

on vanhuksia, toipilaita, sairaita, odottavia äitejä joiden omakotitalojen liittymät tukitaan teknisen lautakunnan valitseman urakoitsijan toimesta. Tästä aiheutuu kustannuksia terveydenhuoltoon käsitykseni mukaan moninkertaisesti mm. sairaalakäynteinä, erikoissairaanhoitoina, sairaslomina yms.

Ei voi olla niin, että teknisen lautakunnan valitsema urakoitsija tukkii pihatieliittymät ja sen jälkeen sotelautakunta kustantaa urakoitsijan aukaisemaan liittymät. Teknisen lautakunnan tulee määritellä

maksimi/20cm lumimäärä minkä urakoitsija voi pihatieliittymään tuoda, jos liittymässä ei ole yhtään lunta. Eihän kesälläkään teknisen lautakunnan valitsema urakoitsija voi tukkia liittymää esim. heinä-, sora-, multa-tai risukasoilla".

 

Mikko Saarela teki vs. perusturvajohtajan esityksestä poikkeavan esityksen jota kannatettiin:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä vastauksen tiedoksi ja lähettää edelleen kunnanhallitukselle lisäyksellä, että hakijalla on oikeus hakea myös tukea terveydellisin perustein ja lisäksi perustetaan työryhmä jatko työstämään tätä asiaa".

 

Koska on tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä kaksi (2) poikkeavaa kannatettua esitystä, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

 

Ne jotka kannattavat Veli-Matti Junnolan esitystä, äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Mikko Saarelan esitystä, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) jaa-ääntä ja seitsemän (7) ei-ääntä.

 

Jaa-ääniä antoivat Veli-Matti Junnola ja Reijo Paasirova.

Ei -ääniä antoivat Leena Vanhatalo, Mikko Saarela, Heli Kurt, Sirkka Hangasvaara,Jani Mantere, Raija Palosaari ja Jukka Majava.

 

Peheenjohtaja totesi Mikko Saarelan esityksen hyväksytyksi.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne jotka kannattavat vs. perusturvajohtajan esitystä, äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Mikko Saarelan esitystä, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin nolla (0) jaa-ääntä ja kahdeksan (8) ei-ääntä ja yksi (1) tyhjä.

 

Ei ääniä antoi Reijo Paasirova, Leena Vanhatalo, Mikko Saarela, Heli Kurt, Sirkka Hangasvaara, Jani Mantere, Raija Palosaari, Jukka Majava. Tyhjää äänisti Veli-Matti Junnola.

 

Puheenjohtaja totesi Mikko Saarelan esityksen tulleen päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa