Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 3

26.01.2022

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat ja -paikat vuonna 2022

 

Sotelk 26.01.2022 § 3

 

(Lisätietoja: vs. perusturvajohtaja, puh. 040 847 6526)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 136 §:n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

 

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

 

Vs. perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että lautakunta kokoontuu vuoden 2022 aikana pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 14.00 alkaen kunnantalolla, etäkokouksena tai hybridikokouksena.

 

Esityslistat lähetetään sähköpostilla lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle sekä laitetaan kunnan

www.-sivuille.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouskutsu ja esityslista tulee julkaista sähköisessä kokouspalvelussa vähintään kuusi (6) päivää ennen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Viikonlopun päivät sisältyvät laskennallisiin päiviin.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkistetaan samana päivänä ja pidetään nähtävänä kunnanvirastolla pöytäkirjantarkistusta seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa