Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 10

26.01.2022

 

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehty lukiokoulutuksen järjestämistä koskeva kantelu

 

21/12.01.02/2022

 

Koululk 26.01.2022 § 10

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys-ja lausuntopyyntö 20.12.2021, EOAK/7214/2021

 

* * * * * * * * * * on arvostellut oikeusasiamiehelle toimittamassaan kirjeessä Kittilän kunnan menettelyä lukiokoulutuksen järjestämisessä. Kantelijan käsityksen mukaan lukion erikoislinjankoulutus on maksullista. Kantelija kyseenalaistaa myös tämän "monitaitolinjan" opiskelijasopimuksen laillisuuden. Eduskunnan oikeusasiamiehelle toimitettavaa lausuntoaan varten Lapin aluehallintovirasto pyytää Kittilän kunnan koululautakuntaa antamaan asiassa selvityksen, josta ilmenee erityisesti:

 

  • minkälaisesta koulutuksesta "monitaitolinjalla" on kysymys-oppivelvollisuuslain (1214/2020) 16 §:n 1 momentti ja 17 § huomioon ottaen*

 

  • mihin perustuu se, että ko. koulutuksesta peritään opiskelijalta 1300 euroa Kittilän kunnalle lukuvuonna 2021-2022

 

  • mitä koulutusta lukukausimaksulla katetaan-lukiolain (714/2018) 41-43§:n sääntelyhuomioon ottaen, mitä tarkoitetaan liitteenä olevan sopimuksen kohtaan 5 kirjatulla, punaiseksi merkityllä sopimusehdolla.

 

Lisäksi aluehallintovirasto pyytää liittämään selvitykseen lukiolain 40 §:n 3momentissa tarkoitetun suunnitelmankurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista sekä saman pykälän 4 momentissa tarkoitetut koulutuksen järjestäjän hyväksymät järjestyssäännöt. Selvitys liitteineen tulee toimittaa Lapin aluehallintovirastolle viimeistään 4.2.2022.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta antaa liitteenä olevan selvityksen Eduskunnan aluehallintovirastolle lukiokoulutuksen järjestämistä koskevassa kantelussa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa