Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 172

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 172

20.12.2021

 

Poikkeamislupa 21-0432-POI

 

437/10.03.00/2021

 

RakYmplk 20.12.2021 § 172

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074 )

 

Kittilän rekisterikylän tilalle Suurfoudila Rno * * * * haetaan lupaa poiketa Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan määräyksistä ja rakentaa kerrosalaltaan 2150 m² suuruinen toimistorakennus ja varasto. Tilan koko on suunnitellun rakennuspaikan osalta noin 10,3 hehtaaria ja se sijaitsee Aakenuksentien risteyksen kohdalla, Levintien itäpuolella. Hakemus on tullut vireille 21.10.2021

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Sähkölä Rno* * * *, Kriston Rauta Rno * * * *, Kittilän Kristo Rno * * * *, Niittylä Rno * * * *, Vaarala Rno * * * *, Repola Rno * * * *, Ojanvarsi Rno * * * *, Ojala Rno * * * *, Avola Rno* * * *, Pääskylä III Rno* * * *, Vanhala Rno* * * *, Pääskylä Rno* * * * ja Kittilän jakokunta Rno * * * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Tila on Kittilän osayleiskaavan P/AP - alueella eli palveluiden alueella joka on tarkoitettu myös tilaa vievälle kaupalle tai vaihtoehtoisesti pientalovaltaiselle asuinalueeksi. Osayleiskaavan määräyksen mukaan rakentamiseen tarkoitetut alueet on tarkoitettu asemakaavalla toteutettavaksi. Yleiskaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeuksia.

 

Tila sijaitsee tärkeän pohjaveden hankinta-alueen kaukosuojavyöhykkeellä ja sen johdosta alueelle suunniteltu rakentaminen on toteutettava siten, ettei pohjavettä tai maaperää pilata. Alueella on kaavoitus käynnissä ja sen yhteydessä on laadittu selvitys siitä, minkälaista toimintaa pohjaveden muodostumisalueella sallitaan ja toimintatavoista jotka ovat tarpeen pohjaveden suojaamiseksi mahdollisen rakentamisen yhteydessä.

Rakennushankkeen suunnittelussa on huomioitu Levintien ja Ylläksen suuntaan lähtevän tien ELY:n tiesuunnitelmat sekä pohjavesialueen kaukosuojavyöhykkeen rajoitteet. Suunnitellut rakennukset voidaan liittää kaukolämpöverkostoon, vesi-, ja viemäriverkostoon sekä sähköverkkoon. Liikenteellisesti ELY:n ylläpitämään tiehen tulisi kaksi uutta ajoneuvoliittymää sekä olemassa olevaan kevyen liikenteen väylään liittyvä liittymä uuden suojatien kautta. Liittymälupahakemus on vireillä.

 

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa mahdolliselle kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakennushanke täyttää rakennusluvan myöntämisen edellytykset asemakaava-alueen ulkopuolella (MRL 136 §) eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan ehdolla , että hakijan esittämät liikennejärjestelyt (uudet liittymät Levintiehen) hyväksytään ELY- keskuksen toimesta. Perusteluna esitykselle on rakennushankkeen sijoittuminen alueelle jossa on ennestään valtion viranomaistoimintoja. Suunnitellun rakennuksen käyttötarkoitus ei olennaisesti poikkea yleiskaavan käyttötarkoituksesta eikä aiheuta haittaa alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisen edellytykset täyttyvät yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien ja liikenneturvallisuuden osalta sekä uudisrakentaminen on käyttötarkoitukseltaan ja maisemalliselta kannalta alueelle soveltuvaa. Hakemuksen perusteeksi katsotaan esitetyn erityisiä syitä.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 43 §, MRL 136 §, MRL 171 §.

 

 

Päätös:

Rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa