Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 176

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 176

20.12.2021

 

Poikkeamislupa 21-0438-POI

 

472/10.03.00/2021

 

RakYmplk 20.12.2021 § 176

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074)

 

Sirkan rekisterikylän tilan Kumpuilevi Rno * * * * määräalalle M612 haetaan lupaa poiketa Levijärven asemakaavan määräyksistä (MRL 58 §) ja rakentaa korttelin 503 tontille 4 kerrosalaltaan 252 m²:n suuruisen kaksihuoneistoisen lomarakennuksen. Määräalan koko on 1399 m². Rakennusoikeutta määräalalla on lomarakennukselle 250 m² ja talousrakennukselle 40 m ². Hakemus on tullut vireille 15.9.2021.

 

Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut korttelin 503 tontit 1 ja 2. Korttelin 503 tontit 3-6 omistaa hakija.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Haettu poikkeaminen kohdistuu korttelin 503 tontille 4. Samanaikaisesti hakijalla on vireillä julkisivullisesti vastaavanlaisien rakennuksien poikkeamisluvat korttelin 503 tonteille 3 ja 6. Tontti ovat asemakaavassa RA - merkinnällä eli lomarakentamiseen tarkoitettu tontti. Korttelin 503 tontit 1 ja 2 ovat rakennettuja. Rakennusten kattokaltevuus on 1:1,5 ja niiden julkisivun materiaalit ovat pyöröhirsipaneelista ristinurkin jäljitellen pyöröhirsirakennusta. Lumikkolenkin toisen korttelin 547 neljästä tontista on rakennettu 3 ja rakennusten julkisivumateriaali on pyöröhirttä/pyöröhirsipaneelia risteävin nurkin.

 

Korttelin 503 harjansuuntaa koskien on tonttien 2-8 osalta tehty kunnanhallituksen päätös 23.6.2014 § 281, että se olisi Lumikkolenkin suuntainen. Tontin 2 rakennuksen harjansuunta on toteutettu päätöksen mukaisesti ja tonteille 5 ja 6 on aloitettu rakennustyöt päätöksen mukaisesti. Tontilla 5 on rakennuksen perustus ja tontilla 6 perustus ja seinät. Rakennusluvat ovat rauenneet.

 

Suunnitellun rakennuksen katon kaltevuus poikkeaa samaan kortteliin aiemmin toteutettujen rakennuksien kattojen kaltevuudesta. Rakennuksen julkisivumateriaalit poikkeavat jo toteutetuiden rakennusten julkisivumateriaaleista ja toteutustavasta. Rakennuksen julkisivuun on esitetty kuusilauta UYS 145 x 28 peiterimalla 45 x 33 ja osalle seinää kuusilauta UYS 70 x 28. Esitetyt lautaratkaisut ovat suorapintaisia eivätkä vastaa materiaalina pyöröhirsipaneelia. Rakennuksiin ei ole suunniteltu risteäviä nurkkaratkaisuja. Rakennuksen pääväri on musta.

 

Esitän, että lautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa. Esityksen perusteluna on suunnitellun rakennuksen julkisivun, kattokaltevuuden ja värityksen poikkeaminen rakennetusta ympäristöstä. Asemakaavamääräysten mukaan rakennusten on muodostettava kortteleittain tai katu sivuttain yhtenäisiä ryhmiä, joissa on sama ulkoseinän päämateriaali, väri ja kattokaltevuus. Hakemuksen perusteeksi ei ole esitetty maankäyttöön liittyviä erityisiä syitä.

 

Poikkeamisen hyväksyminen aiheuttaisi haittaa kaavan toteutumiselle sen johdosta, että kortteliin 503 muodostuisi rakennuskanta joka ei olisi rakennustyyliltään, - tavaltaan, - materiaaleiltaan ja väritykseltään yhteneväinen.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 171 §.

 

 

Päätös:

Rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa