Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 287

22.06.2021

Kunnanhallitus

§ 384

31.08.2021

Kunnanhallitus

§ 434

05.10.2021

Kunnanhallitus

§ 483

09.11.2021

Kunnanvaltuusto

§ 135

13.12.2021

 

Kunnanjohtajan viran täyttäminen

 

254/01.01.01/2021

 

Khall 22.06.2021 § 287

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kunnanjohtajan virka tulee avoimeksi 1.1.2022 lukien, minkä vuoksi käynnistetään rekrytointiprosessi uuden kunnanjohtajan valitsemiseksi. Nykyisen kunnanjohtajan määräaikainen virkasuhde päättyy joulukuun lopussa 2021.

Kunnanjohtajan tehtävänä on mm. johtaa ja kehittää kunnan strategista kehittämistä, kunnan hallintoa ja henkilöstöorganisaatiota kunnanhallituksen suorassa alaisuudessa (hallintosääntö 15 ja 16 §). Kuntalain 42 §:n mukaan kunnanjohtajan kanssa on laadittava johtajasopimus.

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi ja kunnanjohtajan valinnasta päättää valtuusto arviolta syys-lokakuussa 2021. Virkaan valitun toivotaan aloittavan työssä mahdollisuuksien mukaan jo loppuvuodesta 2021 taikka 1.1.2022.

Valtuusto päättää 21.6.2021 kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoista ja kestosta. Esityksenä valtuustolle on, että kunnanjohtajan virka täytetään viiden (5) vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2022-31.12.2026 ja että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi vahvistetaan:

Kunnanjohtajan virkaan valittavalta edellytetään virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää kunnallishallinnon ja -talouden osaamista, käytännön kokemusta johtotehtävistä sekä riittävää elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tuntemusta.

Arvostamme lisäksi hyvää englannin kielen taitoa, yhteiskuntasuhteita ja yhteistyökykyä kunnan sidosryhmien kanssa.

Kunnanjohtajan virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

 

Hakuilmoitus on tarkoitus julkaista kunnan avoimet työpaikat www-sivujen ja työvoimahallinnon sivuston ohella Kuntarekryn sivuilla, Kuntalehden internet-sivujen avoimet työpaikat-osiossa, Helsingin Sanomissa ja Lapin Kansassa 26.7.2021.

Rekrytointiprosessia varten nimetään haastattelutyöryhmä. Kunnanhallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat ja haastattelutyöryhmä haastattelee hakijat ja organisoi tarvittavat henkilöarvioinnit. Haastattelutyöryhmän muodostavat valtuustoryhmien puheenjohtajat (varalla varapuheenjohtajat) sekä kunnanhallituksen jäsenet. Haastattelutyöryhmän sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö/hallintojohtaja.

 

Henkilöarvioinnissa voidaan käyttää ulkopuolista arvioijaa sen mukaan, miten kunnanhallitus päättää asiasta. Tämän palvelun hankinnassa noudatetaan voimassa olevaa hankintaohjeistusta.

 

Kunnanjohtajan hakuilmoitus lisäselvityksenä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1) julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi ajalle 26.7.-23.8.2021. Viran hakuaika päättyy maanantaina 23.8.2021 klo 15.00.

 

2) että kunnanjohtajan virassa on kuuden kuukauden koeaika

 

3 että virkaan valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista

 

3) että viranhakuilmoitus julkaistaan kunnan avoimet työpaikat www-sivujen ja työvoimahallinnon sivuston ohella Kuntarekryn sivuilla, Kuntalehden internet-sivujen avoimet työpaikat-osiossa, Helsingin Sanomissa ja Lapin Kansassa

4) nimetä haastattelutyöryhmän

 

5) että valinnassa käytetään ulkopuolista arvioijaa

 

6) että haastattelutyöryhmä sopii hakuprosessin aikataulusta.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Akseli Erkkilä esitti, että ilmoitus julkaistaan myös Maaseudun Tulevaisuus - lehdessä. Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti Erkkilän esitystä.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti sillä täydennyksellä, että viranhakuilmoitus julkaistaan myös Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä.

__________

 

Khall 31.08.2021 § 384

 

 

Kunnanhallitus on 10.8.2021 nimennyt kunnanjohtajan viran haastatteluryhmään elokuussa toimikautensa aloittavat kunnanvaltuuston puheenjohtajat, valtuustoryhmien puheenjohtajat (varalla varapuheenjohtajat), kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan. Haastattelutyöryhmän sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö.


Haastattelut pidetään 3.9. ja tarvittavat soveltuvuusarvioinnit toteutetaan 6.9. alkavalla viikolla. Tavoitteena on, että kunnanhallitus päättää syyskuun kokouksessaan esityksestään valtuustolle ja valtuusto päättää 11.10. kunnanjohtajan viran täyttämisestä.


Kunnanjohtaja:

1) Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun Janne Hietaniemen, Olli Hurskaisen, Jari Rantapelkosen ja Kati Rekolan.

 

2) Mahdolliseen soveltuvuusarvioon kutsuttavista päättää haastatteluryhmä.

 

Päätös:

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösesitystään siten, että kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatketaan lisähakijoiden saamiseksi 27.9.2021 klo 15.00 saakka.

 

Aiemmat hakijat huomioidaan kunnanjohtajan virkavaalissa.

 

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Khall 05.10.2021 § 434

 

 

Kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatkettaessa määräaikaan 27.9.2021 klo 15.00 mennessä saapui 10 uutta hakemusta.

 

Kati Rekola peruutti hakemuksensa 21.9.2021.

 

Virkaan ovat hakeneet seuraavat 17 henkilöä:

Aarnio Ville, tekniikan erikoisammattitutkinto, yritysjohdon erikoisammattitutkinto, Helsinki

Gore Amoll, tekniikan tohtori, Thane (Intia)

Hietaniemi Janne, diplomi-insinööri, Oulu

Hurskainen Olli, diplomi-insinööri, Turenki

Häyrynen Tanja, agrologi (YAMK), Rovaniemi

Pykälistö Simo, Bachelor of Science in International Business Administration, international finance, Kittilä

Pölkki Raija, insinööri, Orivesi

Rahkala Hannele, kauppatieteiden maisteri, Helsinki

Rantanen Mika, sairaanhoitaja, Turku

Rantapelkonen Jari, sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden lisensiaatti, Enontekiö

Ritvonen Antti, kauppatieteen maisteri, ekonomi, Espoo

Saario Juha, hallintotieteiden maisteri, insinööri, Jyväskylä

Sormunen Mira, tradenomi (YAMK), Espoo

Synberg Kari, filosofian tohtori, Levä

Toiviainen Hanna, filosofian tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri, Kerava

Tolvanen Tuula, Espoo

Vehkaoja Markku, filosofian maisteri, upseerin akateeminen virkatutkinto, opistoupseerin virkatutkinto, Kinkomaa (Muurame)

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää kutsua keskiviikkona 13.10. pidettävään haastatteluun Janne Hietaniemen, Olli Hurskaisen, Jari Rantapelkosen, Juha Saarion, Kari Synbergin ja Markku Vehkaojan.

 

Päätös:

Paula Nevalainen esitti, että haastatteluun kutsuttaisiin myös Hanna Toiviainen.

Pirkko Jauhojärvi esitti, että haastatteluun kutsuttaisiin myös Tanja Häyrynen. 


Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun Janne Hietaniemen, Olli Hurskaisen, Jari Rantapelkosen, Juha Saarion, Kari Synbergin, Markku Vehkaojan, Hanna Toiviaisen ja Tanja Häyrysen.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Khall 09.11.2021 § 483

 

 

Kunnanjohtajan virka on ollut haettavana ajalla 26.7.-23.8.2021

ja 3.-27.9.2021. Ensimmäisessä haussa virkaa haki 8 henkilöä ja uudessa haussa 10 henkilöä. Yksi henkilö peruutti hakemuksensa virkaan 21.9.2021. Virkaan oli yhteensä 17 hakijaa. Kunnanjohtajan hakumenettelyssä sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain säännöksiä. Lain 5 §:n mukaan virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa perusteella ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys.

 

Kunnanhallituksen nimeämä haastatteluryhmä on valmistellut virkavaalia. Haastatteluryhmään kuuluvat kunnanvaltuuston puheenjohtajat, valtuustoryhmien puheenjohtajat (varalla varapuheenjohtajat), kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja sekä hallintojohtaja. Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: Janne Hietaniemi, Olli Hurskainen, Jari Rantapelkonen, Juha Saario, Kari Synberg, Markku Vehkaoja, Hanna Toiviainen ja Tanja Häyrynen. Haastatteluryhmä haastatteli nämä hakijat 13.9.2021 järjestetyissä haastatteluissa. Haastatteluissa mukana oli Eezy Personnel Oy:stä Reija Niemi.

 

13.9.2021 haastattelujen jälkeen haastatteluryhmä päätti kutsua edelleen soveltuvuusarviointeihin kaksi hakijaa eli Jari Rantapelkosen ja Markku Vehkaojan. Soveltuvuusarvioinnit toteutettiin Eezy Personnel Oy:n toimesta viikoilla 42 ja 43. Salaiset arviointilausunnot on raportoitu haastatteluryhmälle 1.11.2021 ja valtuutetuilla on mahdollisuus tutustua niihin kunnanvirastolla 19.11.2021.

 

Valintaesitys perustuu kokonaisarviointiin, jossa huomioidaan hakijoiden koulutus, työkokemus, haastattelut ja soveltuvuusarvioinnit. Valitun kunnanjohtajan kanssa laaditaan johtajasopimus ja se esitetään kuntalain 42 §:n 1 momentin mukaisesti kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Kunnanjohtajan palkka määritellään kokonaispalkkana johtajasopimuksessa. Tämän hetkinen kunnanjohtajan kokonaispalkka on 8233 euroa. Virka täytetään 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

 

Kuntalain 41 §:n mukaan jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.

Valtuuston vaalilautakunta hoitaa vaalin käytännön tehtävät.

 

Kunnanjohtajan esitys:

1) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanjohtajan määräaikaiseen viiden vuoden virkaan haastattelun, koulutuksen, työkokemuksen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden lisensiaatti Jari Rantapelkosta.

 

2) Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

3) Valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

4) Viran kokonaispalkka on 8233 euroa kuukaudessa.

 

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu esitys:

 

1) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi virkavaalissa kunnanjohtajan määräaikaiseen viiden vuoden virkaan haastattelun, koulutuksen, työkokemuksen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden lisensiaatti Jari Rantapelkosta.

 

2) Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

3) Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

 

4) Viran kokonaispalkka on 8233 euroa kuukaudessa.

 

Tauko pidettiin klo 14.34 - 15.45.

 

Kokouksessa oli mahdollisuus tutustua soveltuvuusarviointien tuloksiin.

 

Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen esitti, että asia jätetään valtuuston päätettäväksi ja Jari Rantapelkonen ja Markku Vehkaoja kutsutaan henkilökohtaisesti paikalle valtuuston haastateltavaksi 13.12.2021. Jäsen Esa Ylläsjärvi kannatti Nevalaisen esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka ovat kunnanjohtajan muutetun päätösesityksen kannalla, äänestävät "jaa".

Ne, jotka ovat Paula Nevalaisen esityksen kannalla, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä ja kolme (3) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Jauhojärvi Pirkko, Mäkitalo Jussi, Rajala Pekka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Veltheim Saana. Ei-ääniä antoivat Nevalainen Paula, Nikkinen Jouko ja Ylläsjärvi Esa.

 

Puheenjohtaja totesi, että äänin 6-3 kunnanjohtajan muutettu päätösesitys on tullut päätökseksi.

__________

 

Kvalt 13.12.2021 § 135

 

Päätös:

Ennen keskustelun avaamista puheenjohtaja antoi puheenvuoron Jari Rantapelkoselle ja Markku Vehkaojalle esittäytymistä varten. Rantapelkonen ja Vehkaoja olivat esittäytymässä valtuuston kokouksessa klo 13.08 - 14.15.

 

Tauko pidettiin klo 14.15. - 14.31.

 

Outi Marttila esitti suljetun lippuäänestyksen toimittamista.

 

Keskustelun aikana Pekka Rajala esitti, että tehtävään valitaan Jari Rantapelkonen.

 

Tauko pidettiin klo 15.03 - 15.21.

 

Timo Kurula saapui kokoukseen klo 15.21.

 

Pirkko Jauhojärvi oli edelleen läsnä kokouksessa kunnanhallituksen edustajana.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi keskustelun päätteeksi, että suoritetaan suljettu lippuäänestys, ja kaikkia pätevyysedellytykset täyttäviä hakijoita voidaan äänestää.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: vaali suoritetaan suljetuin lipuin virkaan hakemuksensa jättäneiden keskuudesta ja äänestyslippuun kirjoitetaan yksi nimi. Valituksi tulee henkilö, joka on saanut yli puolet valtuuston äänistä. Äänestyksessä avustaa valtuuston vaalilautakunta, jotka myös tarkastavat sekä laskevat äänet pöytäkirjanpitäjän valvonnassa. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tauko pidettiin klo 15.25 - 15.28.

 

Valtuusto suoritti kunnanjohtajan viran vaalin. Merkittiin, että äänten laskemisen ajan kokous oli tauolla klo 15.33 - 15.37.

Valtuuston vaalilautakunnan jäsenet ilmoittivat tuloksen valtuustolle.

 

Suljetussa lippuäänestyksessä annettiin 27 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti:

Jari Rantapelkonen, viisitoista (15) ääntä

Markku Vehkaoja, yhdeksän (9) ääntä

Gore Amoll, yksi (1) ääni ja

kaksi (2) on äänestänyt tyhjää.

 

Puheenjohtaja totesi, että sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden lisensiaatti Jari Rantapelkonen on virkavaalissa saanut enemmän kuin puolet äänistä ja on näin ollen tullut valituksi kunnanjohtajan virkaan.

Tauko pidettiin klo 15.42 - 15.48.

 

Antti Pekkala poistui kokouksesta klo 15.42.

 

Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen, että:

1. kunnanjohtajan määräaikaiseen viiden vuoden virkaan valitaan haastattelun, koulutuksen, työkokemuksen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden lisensiaatti Jari Rantapelkonen.

 

2. virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

3. virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

 

4. viran kokonaispalkka on 8233 euroa kuukaudessa.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa