Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 142

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 469

26.10.2021

Kunnanhallitus

§ 552

03.12.2021

Kunnanvaltuusto

§ 142

13.12.2021

 

Sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen

 

364/01.01.01/2021

 

Khall 26.10.2021 § 469

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Sivistystoimenjohtaja on kunnan sivistys- ja kulttuuritoimen toimialan johtaja, koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan esittelijä sekä kunnan johtoryhmän jäsen. Kunnan sivistys- ja kulttuuritoimen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus-, esiopetus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut, vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut sekä Revontuli-Opisto.

 

Kunnanvaltuusto päätti 20.9.2021 § 111 seuraavaa:

1) Sivistystoimenjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

2) Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös kunnallishallinnon yleistä tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja.

3) Sivistystoimenjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista.

 

Sivistystoimenjohtajan virka on ollut haettavana 30.9.-21.10.2021 klo 15 mennessä oheisella ilmoituksella (oheismateriaali) Kuntarekryssä ja työvoimahallinnon sivuilla.

 

Määräaikaan mennessä sivistystoimenjohtajan virkaa hakivat seuraavat 13 henkilöä:

Virkaan ovat hakeneet seuraavat 13 henkilöä:

Hartojoki Jutta, oikeustieteen maisteri, Kasvatustieteiden maisteri, Pihtipudas

Heinonen Maarit, restonomi (ylempi amk), Posio

Hämäläinen Sari-Anne, kasvatustieteiden maisteri, Rovaniemi

Jauhojärvi Niina, tradenomi YAMK, Kittilä

Kaarela-Mustonen Maarit, hallintotieteiden maisteri, Sirkka

Kurula Timo, filosofian maisteri, Sirkka

Mankkinen Ville, Master of Arts, ylempi korkeakoulututkinto, Master of Culture and Arts, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Oulu

Mäkinen Ari, kasvatustieteen maisteri, Kittilä

Nevalainen Virpi, yhteiskuntatieteiden maisteri, Kulho

Rahkala Hannele, kauppatieteiden maisteri, Helsinki

Sivula Lari-Matias, kasvatustieteiden maisteri, Rovaniemi

Toppari Anne, filosofian maisteri, Oulu

Väisänen Juha, kasvatustieteen maisteri, Äkäslompolo

 

Yhteenveto hakijoista on oheismateriaalina. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Sivistystoimenjohtajan rekrytointiprosessia varten tulee nimetä haastattelutyöryhmä. Kunnanhallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat ja haastattelutyöryhmä haastattelee hakijat ja organisoi soveltuvuusarvioinnit.

Hallintosäännön 45 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää sivistystoimenjohtajan valinnasta.

 

Sivistystoimenjohtajan viran täyttöprosessin suunniteltu aikataulu on seuraava:

 

Sivistystoimenjohtajan virkavaalin aikataulu

 

Sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen

Toimenpide

Aikataulu

Virka haettavana

30.9. - 21.10. klo 15

Haastatteluun kutsuttavat ja haastatteluryhmän nimeäminen

Kunnanhallitus 26.10.

Haastattelut

2.11.

Soveltuvuusarvioinnit vko 46

15.- 19. 11.

Esitys valtuustolle

Kunnanhallitus 7.12.

Virkavaali

Valtuusto 13.12.

 

Kunnanjohtaja

1. Kunnanhallitus päättää kutsua tiistaina 2.11.2021 pidettävään haastatteluun seuraavat virkaa hakeneet:

 

Hartojoki Jutta, oikeustieteen maisteri, Kasvatustieteiden maisteri, Pihtipudas

Kurula Timo, filosofian maisteri, Sirkka

Mäkinen Ari, kasvatustieteen maisteri, Kittilä

Nevalainen Virpi, yhteiskuntatieteiden maisteri, Kulho

Toppari Anne, filosofian maisteri, Oulu

Väisänen Juha, kasvatustieteen maisteri, Äkäslompolo

 

2. päättää nimetä sivistystoimenjohtajan viran haastatteluryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, koululautakunnan puheenjohtajan, vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtajan, kunnanjohtajan, vt. sivistystoimenjohtajan ja henkilöstöpäällikön.

 

3. päättää, että soveltuvuusarvioinnissa käytetään ulkopuolista arvioijaa. Soveltuvuusarviointiin kutsuttavista päättää haastatteluryhmä.

 

Päätös:

Hallintojohtaja Sanna Ylinampa poistui asiaa käsiteltäessä esteellisenä (poissa klo 14.10-14.46), jolloin pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi kunnanjohtaja Antti Jämsén.

 

Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että haastatteluryhmään kutsutaan lisäksi kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtajisto. Vihreät, Sdp ja Kokoomus valitsee haastatteluryhmään kukin yhden edustajan.

 

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen.

__________

 

Khall 03.12.2021 § 552

 

 

Kunnanhallituksen päättämät haastateltavaksi kutsutut haastateltiin haastatteluryhmän toimesta 2.11.2021. Haastatteluissa oli paikalla Eezy Personnel Oy:n edustaja. Haastattelujen jälkeen haastatteluryhmä päätti kutsua soveltuvuusarviointeihin neljä hakijaa: Jutta Hartojoen, Virpi Nevalaisen, Anne Topparin ja Juha Väisäsen. Soveltuvuusarvioinnit toteutettiin Eezy Personnel Oy:n toimesta viikoilla 46. Em. arvioinnit ovat salassa pidettäviä (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 24).

 

Juha Väisänen on ilmoittanut 25.11.2021 vetävänsä hakemuksensa pois sivistystoimenjohtajan virkaan ja Timo Kurula on ilmoittanut 1.12.2021 peruuttavansa hakemuksensa sivistystoimenjohtajan virkaan.

 

Jutta Hartojoen, Virpi Nevalaisen ja Anne Topparin arviointilausunnot raportoitiin Eezy Personnel Oy:n toimesta haastatteluryhmälle 25.11.2021.

 

Kunnanhallituksen jäsenillä ja valtuutetuilla on mahdollisuus tutustua arviointilausuntoihin kunnanvirastolla henkilöstöpäällikön työhuoneessa torstaina 2.12.2021 klo 9-16 tai henkilöstöpäällikön kanssa sovittuna muuna aikana.

 

Sivistystoimenjohtajan valintaesitys perustuu hakijoiden ansiovertailuun ja kokonaisarviointiin, jossa huomioidaan hakijoiden koulutus, työkokemus, haastattelut ja soveltuvuusarvioinnit.

Virka täytetään 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että sivistystoimenjohtajan virkaan valitaan virkavaalissa haastattelun, koulutuksen, työkokemuksen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella Jutta Hartojoki.

 

Virkasuhteessa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta sekä 6 kuukauden koeaikaa.

 

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä ennen tehtävän vastaanottamista.

 

Kunnanhallitus päättää sivistystoimenjohtajan viran kokonaispalkaksi 6 900 euroa.

 

Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Jäsen Marita Toivanen esitti sivistystoimenjohtajan viran kokonaispalkaksi 6.500 euroa.

Jäsen Paula Nevalainen kannatti Toivasen esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on äänestettävä

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Toivasen esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Äänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä, kaksi (2) ei-ääntä ja yksi (1) oli poissa. Jaa-ääniä antoivat Pirkko Jauhojärvi, Jussi Mäkitalo, Pekka Rajala, Tarmo Salonen, Saana Veltheim ja Kai Jussila. Ei-ääniä antoivat Paula Nevalainen ja Marita Toivanen. Poissa oli Esa Ylläsjärvi.

 

Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 13.12.2021 § 142

 

Päätös:

Hallintojohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi controller Tuija Lång.

 

Outi Marttila esitti suljettua lippuäänestystä vaalin toimittamiseen.

 

Timo Kurula poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, koska on viran hakija. Hänen tilalleen tuli Pirkko Jauhojärvi.

 

Pirjo Junttila-Vitikka esitti, että valittaisiin henkilö myös varalle sivistystoimenjohtajan virkaan. Pirkko Jauhojärvi kannatti Junttila-Vitikan esitystä.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi hyväksytyn yksimielisesti, että vaali suoritetaan enemmistövaalina suljetulla lippuäänestyksellä. Kaikkia hakijoita voidaan äänestää.

 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjantarkastajat Outi Marttila ja Mikko Lompolo toimivat ääntenlaskijoina.

 

Vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:

Niina Jauhojärvi 1

Anne Toppari 4

Jutta Hartojoki 22

 

Puheenjohtaja totesi, että suoritetussa virkavaalissa sivistystoimenjohtajaksi valittiin Jutta Hartojoki.

 

Marita Toivanen esitti, että sivistystoimenjohtajan kokonaispalkaksi vahvistetaan 6.500 euroa / kk. Paula Nevalainen kannatti Toivasen esitystä.

 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että:

 

Virkasuhteessa noudatetaan kunnallista yleistä virka-ja työehtosopimusta sekä 6 kuukauden koeaikaa.

 

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä

nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä ennen tehtävän vastaanottamista.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys siitä, että kokonaispalkka olisi 6.500 euroa/kk, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Toivasen esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 18 jaa-ääntä ja 9 ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat: Sirkka Hangasvaara, Ahti Ovaskainen, Kai Jussila, Vuokko Mäntymaa, Toni Kenttälä, Pirkko Jauhojärvi, Maija Linnala, Mikko Lompolo, Outi Marttila, Jouko Nikkinen, Antti Pekkala, Aslak Niittyvuopio, Pekka Rajala, Tarmo Salonen, Tuomas Similä, Saana Veltheim, Esa Ylläsjärvi ja Inkeri Yritys.

Ei-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Arto Hettula, Juha Hettula, Pirjo Junttila-Vitikka, Aila Moksi, Aki Nevalainen, Paula Nevalainen, Mikko Rauhala ja Marita Toivanen.

 

Puheenjohtaja totesi, että sivistystoimenjohtajan kokonaispalkaksi päätettiin 6.900 euroa/kk.

 

Puheenjohtaja kysyi, että valitaanko Pirjo Junttila-Vitikan ehdotuksen mukaisesti varalle henkilö sivistystoimenjohtajan virkaan. Junttila-Vitikka veti pois esityksensä.

 

Maija Linnala oli poissa kokouksesta klo 16.58-17.03.

Pirkko Jauhojärvi oli poissa kokouksesta klo 16.58-17.02.

Sirkka Hangasvaara oli poissa kokouksesta klo 17.02-17.04.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

Tauko pidettiin klo 17.10 - 18.14.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa