Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 130

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanvaltuusto

§ 130

13.12.2021

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

 

Kvalt 13.12.2021 § 130

 

Valtuuston kokouksia koskevat määräykset ilmenevät hallintosäännön luvussa 12.

Hallintosäännön 95 §:n mukaan:

Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu on lähetettävä/julkaistava vähintään kuusi (6) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.

Valtuusto voi tavoitteidensa ja toimintansa kehittämiseksi pitää epävirallisia kehittämiskokouksia ja seminaareja, joita koskevat kutsut ja käsiteltävä aineisto lähetetään erikseen kutsutuille.

 

Valtuuston tähän kokoukseen on kutsu ja siihen liittyvä kokouksessa käsiteltäväksi tulevista asioista laadittu esityslista lähetetty jokaiselle valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille 7.12.2021. Esityslista on lähetetty myös kaikille varavaltuutetuille 7.12.2021 sekä julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Esityslista on 7.12.2021 julkaistu myös sähköisessä kokouspalvelussa CloudMeetingissä ja julkaisusta on lähetetty tieto sähköpostitse valtuutetuille ja varavaltuutetuille.

Kokouksen asialista on 7.12.2021 julkaistu kunnan verkkosivuilla sekä kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla.

Kokouksesta on myös ilmoitettu seuraavissa sanomalehdissä:

Kittilälehti ja Lapin Kansa.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 18 valtuutettua on saapuvilla.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja:

Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Tauko pidettiin klo 13.08-14.15. Tauon aikana esittäytyivät kunnanjohtajaehdokkaat Jari Rantapelkonen ja Markku Vehka-

oja.

 

Taukoa jatkettiin esittäytymisten jälkeen klo 14.15-14.31.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa