Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.11.2021/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 41

10.11.2021

 

Kittilän kunnan vpl, shl, ikäihmisten ja kehitysvammaisten ihmisten päivätoiminnan kuljetukset sekä kuljetukset terveyskeskuksesta Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja Lapin keskussairaalaan ajalla 1.1.2022 - 31.12.2022

 

314/02.08.01/2018

 

Sotelk 10.11.2021 § 41

 

(Lisätiedot; kotipalveluohjaaja, puh. 040 7160 245)

 

Kittilän kunta on pyytänyt tarjoukset Kittilän vpl, shl, ikäihmisten ja kehitysvammaisten ihmisten päivätoiminnan kuljetuksista sekä kuljetuksista terveyskeskuksesta Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja Lapin keskussairaalaan. Sopimuskausi on 1.1.- 31.12.2022. Sopimusta voidaan jatkaa optiovuosilla 1+1.

 

Vammaispalvelulain mukaisesti kunta myöntää vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointiin ja virkistykseen. Vpl -matkat voivat suuntautua myös naapurikuntiin, joita ovat Rovaniemi, Inari, Sodankylä, Kolari, Muonio ja Enontekiö. Sosiaalihuoltolain mukaisesti kunta myöntää 2-8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointiin ja virkistykseen Kittilän kunnan alueella. Kuljetuspalvelut järjestetään matkojen yhdistelynä. Myös päivätoiminnan kuljetukset järjestetään ns. kimppakyyteinä, niistä asiakkaat eivät maksa omavastuuta.

Palveluntuottajia haetaan seuraaville alueille:

1. Kittilän tk-OYS

2. Kittilän tk-LKS

3. Kittilän tk-OYS, paarikuljetus

4. Kittilän tk-LKS, paarikuljetus

5. Kittilän keskusta

6. Lähikuntiin (Rovaniemi, Inari, Sodankylä, Kolari, Muonio ja Enontekiö) suuntautuvat kuljetukset

7. Invakuljetukset kunnan alueella

8. Kaukonen

9. Kallo-Jauhojärvi

10. Alakylä-Helppi-Molkojärvi-Kinisjärvi

11. Rovanperä-Lomajärvi-Tepsa-Kelontekemä
12. Jeesiöjärvi-Vittakumpu-Siitonen-Hormakumpu-

Kuivasalmi

13. Kiistala-Lintula

14. Köngäs-Rauduskylä-Hanhimaa-Pokka

15. Sirkka

16. Tepasto-Pulju-Lompolo

17. Raattama-Rauhala

Palveluntuottajilla on mahdollisuus jättää tarjoukset haluamilleen alueille. Kunta pidättää oikeuden valita sopivan määrän sopimuskumppaneita asiakkaiden tarpeen mukaan.

 

Hankintamuotona on avoin menettely. Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa ja TED -tietokannassa, koska kyseessä oli EU:n laajuinen hankinta. Hankinnan arvo on koko 3 vuoden sopimuskauden ajalta noin 1 400 000 euroa. Tarjousten ratkaisuperuste on hinnaltaan edullisin tarjouspyyntö ja ehdot täyttävä tarjous. Tilaaja voi siirtyä suorahankintaan, jos kohteeseen ei ole saatu hyväksyttäviä tarjouksia ollenkaan.

Tarjoajan on täytettävä ESPD -lomakkeessa esitetyt hankintayksikön määrittelemät soveltuvuusvaatimukset. Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta. Liikennöitsijä voi käyttää alihankkijaa, alihankkijan käytöstä tulee ilmoittaa tarjouksessa. Liikennöinnissä käytettävän autokaluston tulee täyttää kaikki Suomen lakien, asetusten sekä viranomaisten antamien määräysten henkilökuljetukseen käytettävälle kalustolle asetetut vaatimukset mm. rakenteen ja varusteiden osalta.

2.8.2021 voimaan tullut laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista huomioidaan hankintayksikön muissa hankinnoissa vuoteen 2025 mennessä. Kuljetuspalveluhankinnan tarjouspyynnössä kalustolle on määritelty päästöluokaksi (pakokaasupäästöt) vähintään Euro 5 ja Euro 6 vaatimukset.

Kunta on järjestänyt 17.8.2021 markkinavuoropuhelun kuljetuspalvelujen kilpailuttamisesta, osallistujat olivat joko paikan päällä tai teams -yhteydessä. Tilaisuudessa käytiin läpi kilpailuttamisen osalta keskeisiä asioita sekä vastattiin osallistujien kysymyksiin.

 

Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Palvelujentuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman (halvimman) hyväksyttävissä olevan tarjouksen tehnyt tarjoaja tai tarjoajat tarjouspyyntöasiakirjoissa (Liite 1 Hankinnan määrittely) kerrotulla tavalla.

 

Tarjoukset tuli jättää 26.10.2021 klo 10.00 mennessä Cloudia-ohjelmiston kautta. Tarjoukset avattiin 26.10.2021 klo 12.17.

 

Pykälän liitteenä tarjouspyyntö liitteineen. Oheismateriaalina tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten yhteenveto ja päätösesitys.

 

Vs. perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että Kittilän kunta hankkii tarjousten perusteella Kittilän vpl, shl, ikäihmisten ja kehitysvammaisten ihmisten päivätoiminnan kuljetukset sekä kuljetukset terveyskeskuksesta Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja Lapin keskussairaalaan ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022 oheismateriaalina olevan päätösesityksen mukaisesti:

 

Päätös:

Jäsen Veli-Matti Junnola poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (poissa klo 17.20 - 17.31).

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että Kittilän kunta hankkii tarjousten perusteella Kittilän vpl, shl, ikäihmisten ja kehitysvammaisten ihmisten päivätoiminnan kuljetukset sekä kuljetukset terveyskeskuksesta Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja Lapin keskussairaalaan ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022 seuraavasti:

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *Näiden lisäksi yksi tarjous toimitettiin paperisena. Tätä tarjousta ei voitu ottaa huomioon tarjoustenvertailu vaiheessa, koska se oli tarjouspyynnön vastainen ja jätetty tarjouspyynnön vastaisesti. Alueelle 12 tuli kaksi saman alennus prosentin tarjonnutta palveluntuottajaa ja valinta ratkaistiin arvalla .

1. Kittilän tk-OYS

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2. Kittilän tk-LKS

* * * * * * * *

3. Kittilän tk-OYS, paarikuljetus

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4. Kittilän tk-LKS, paarikuljetus

* * * * * * *

5. Kittilän keskusta

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

6. Lähikuntiin (Rovaniemi, Inari, Sodankylä, Kolari, Muonio ja

Enontekiö) suuntautuvat kuljetukset

* * * * * * * * * *

7. Invakuljetukset kunnan alueella

* * * * * * * * * * * *

8. Kaukonen

* * * * * * * * * * *

9. Kallo-Jauhojärvi

* * * * * * * * * * * *

10. Alakylä-Helppi-Molkojärvi-Kinisjärvi

* * * * * * * * * * * *

11. Rovanperä-Lomajärvi-Tepsa-Kelontekemä

* * * * * * * * * * * * * * * * *

12. Jeesiöjärvi-Vittakumpu-Siitonen-Hormakumpu-

Kuivasalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

13. Kiistala-Lintula

* * * * * * * * * * *

14. Köngäs-Rauduskylä-Hanhimaa-Pokka

* * * * * * * * * *

15. Sirkka

* * * * * * * * * * *

16. Tepasto-Pulju-Lompolo

* * * * * * * * * * * * *

17. Raattama-Rauhala

* * * * * * * * * * * * * * * ____________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa