Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.11.2021/Pykälä 162

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 162

17.11.2021

 

Suunnittelutarveratkaisu 21- 0415-SUU

 

450/10.03.00/2021

 

RakYmplk 17.11.2021 § 162

 

Kallon rekisterikylän tilalle Hautala Rno * * * * haetaan suunnittelutarveratkaisulla lupaa saada rakentaa kuusi 130 neliöistä 1 -kerroksista omakotitaloa. Tilan koko on 2,2929 hehtaaria. Rakennuspaikkojen koot olisivat noin 2214 - 3909 m². Hankkeen ympäristövaikutusten merkittävyyden johdosta suunniteltu hanke vaatii tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa (MRL 16 § 2 mom ). Hakemus on tullut vireille 17.5.2021

 

 

Hakemuksen johdosta hakija on kuullut tiloja Vaara Rno * * *, Käpylä Rno * * * *, Ukkometso Rno * * * *, Korpikelo Rno * * * * Kallentalo Rno * * * * Kallonkaarto Rno * * * * ja Mäntykangas Rno * * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

 

Rakennustarkastaja:

Tila sijaitsee Kallon kylän länsilaidalla, Kallovaaran kohdalla. Alueella on loma-asutusta ja hajanaista pysyvää asutusta Kallo - Kurtakko - tien varressa. Loma-asutus on keskittynyt nyt haetulle Havulantien alueelle. Tilalla on sähkö ja tiestö ja suunnitelluilla rakennuspaikoilla on mahdollisuus liittyä Kallon vesi- ja viemäri osuuskunnan verkostoon. Alueella ei ole rakentamispaineita eikä vastaavia hankkeita vireillä.

 

Kiinteistölle on vuonna 2004 myönnetty kuudelle vastaavan kokoisille loma-asunnoille suunnittelutarveratkaisu. Yhtään rakennusta ei toteutettu luvan voimassaolo aikana ja suunnittelutarveratkaisu raukesi.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun ehdolla, että sen perusteella rakennetut rakennukset liitetään Kallon vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Perusteluina esitykselle ovat tonttien riittävä koko, olemassa oleva tiestö, mahdollisuus liittyä keskitettyyn vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennusluvan myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät (MRL 116 §, MRL 135 §, MRL 136 §, MRA 57 §).

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa mahdolliselle kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta (MRL 137 § ).

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 116 §, MRL 135 §, MRL 136 §, MRA 57 §, MRL 137 §.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa