Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.11.2021/Pykälä 161

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 161

17.11.2021

 

Rakennuslupa 21-0411-R

 

432/10.03.00/2021

 

RakYmplk 17.11.2021 § 161

 

(Lisätietoja rakennustarkastaja, 0400-396074)

 

Sirkan rekisterikylään tilalle Levinrivi Rno * * * * haetaan rakennus- ja ympäristölautakunnalta lupaa rakentaa kolme- kerroksinen asuinkerrostalo ja kaksi autokatosta kortteliin 166. Rakennushankkeen kerrosala on 1992 m², kokonaisala 2130 m² ja asuntoja rakennuksessa on 29 kpl. Katoksien pohjanalat ovat 93 m² ja 124 m². Hakemus on tullut vireille 30.9.2021.

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Sirkankoulu Rno * * *, Petsukkajärvi Rno * * * *, Tikankontti Rno * * * *, Autti Rno * * * *, Tinttikuusikko Rno * * * *, Kotikumpu Rno * * * *, Nuottimukka Rno * * * *, Takkuranta Rno * * * *, Mukulamäki Rno * * * *, Tähtelä Rno * * * *, Santeri Rno * * * *, Keränen Rno * * * *, Pätevämukka Rno * * * * ja Riekonkieppi Rno * * * *.

 

Tilojen Santeri Rno * * * *, Tikankontti Rno * * * *, Tähtelä Rno * * * *, Nuottimutka Rno * * * *, Mukulamäki Rno * * * *, Riekonkieppi Rno * * * * ja Pätevänmukka Rno * * * * omistajat ovat jättäneet muistutuksen hakemuksesta. Hakija on antanut vastineen muistutuksiin.

 

Muistutuksissa on vastustettu rakennuspaikalle suunniteltua ajoliittymää Mukulatien kautta ja autokatosten ja rakennuksen sijoittamista tontille. Lisäksi on pyydetty ottamaan huomioon että rakennuspaikalle jää mahdollisimman paljon suojapuustoa olemassa olevien kiinteistöjen suuntaan. Rakennuspaikan osoitteesta on myös huomautettu.

 

Hakija on vastineessaan todennut suunnitellun rakentamisen olevan voimassa olevan asemakaavan ja myönteisen ja lainvoimaisen poikkeamisluvan mukaista sekä rakennushankkeen täyttävän maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n mukaiset rakennusluvan myöntämisen edellytykset.

 

Rakennustarkastaja:

Voimassa olevan asemakaavan mukaan kortteli 166 on ARK - merkinnällä eli asuin kerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Lautakunta on antanut myöntänyt poikkeamisluvan kerroskorkeuden nostolle kahdesta kerroksesta kolmeen kerrokseen 1.4.2020 § 42. Poikkeamisluvan liitteenä olleessa asemakuvassa on ajoliittymän paikka sama kuin nyt vireillä olevassa rakennuslupahakemuksessa.

 

Korttelista on purettu neljä yksikerroksista rakennusta ja niiden tilalle rakennetaan rakennusoikeuden puitteissa kerrostalo ja kaksi katosta

 

Hakemuksessa suunniteltu kulku tontille on asemakaavan mukainen. Asemakaavassa kulku tontille on osoitettu Mukulatien kautta ja kaava osoittaa paikoitusalueen tieliittymäpaikan yhteyteen.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun rakennusluvan kerrostalon ja kahden katoksen rakentamiseksi. Perusteena esitykselle on asemakaavan ja myönnetyn, lainvoimaisen poikkeamisluvan mukainen rakentaminen. Rakennushanke täyttää rakennusluvan myöntämisen edellytykset asemakaavoitetulla alueella

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 125 §, MRL 135 §.

Päätös:

Tila Tinttikuusikko Rno 28:46 on jättänyt myös huomautuksen rakennushankkeesta. Huomautus on ollut mukana asian valmistelussa.

Pirkko Jauhojärvi esitti, että hakemus palautetaan takaisin valmisteluun tarvittavien asiakirjojen saamiseksi.

Inkeri Yritys ja Juha Hettula kannattivat esitystä.

Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta valmisteluun, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin.

 

Ne, jotka ovat käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Pirkko Jauhojärven esityksen kannalla asian palauttamiseksi valmisteluun äänestävät "ei".

 

Suoritetussa äänestyksessä "jaa"-ääniä annettiin viisi (5 ), "ei"-ääniä neljä (4 ). Jaa ääniä antoivat Ylitörmänen Janne, Lompolo Mikko, Ovaskainen Ahti, Nevalainen Helena ja Vuolli Oula. Ei ääniä antoivat Toivola Juha, Hettula Juha, Jauhojärvi Pirkko, Yritys Inkeri .

Äänin 5 -4 päätettiin jatkaa asian käsittelyä.

 

Pidettiin tauko klo 13.55 - 14.25.

 

Jatkettiin asian käsittelyä.

Lautakunta päätti myöntää rakennusluvan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa