Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 144

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 144

15.12.2021

 

Molkojärven koulun käyttövesiputkien ja lämmityskattilan saneeraus

 

227/10.03.02/2021

 

Teknlk 15.12.2021 § 144

 

(Lisätietoja: Huoltomestari 0400-124 334)

Molkojärven kyläyhdistys ry:n jäsenet ovat tehneet kunnanhallitukselle 17.5.2021 päivätyn aloitteen Molkojärven entisen koulun käyttövesiputkien uusimisesta ja lämmityskattilan vuotavan moduulin vaihdosta.

Molkojärven koulu on rakennettu vuonna 1951.

Kittilän kunta on vuokrannut 16.10.2003 päivätyllä vuokrasopimuksella omistamansa Molkojärven koulukiinteistön Molkojärven kyläyhdistys ry:lle 20 euron vuosivuokraa vastaan.

Vuokrasopimuksen kohdassa, Muut ehdot, todetaan mm: "Vuokranantaja ei suorita kiinteistössä asuin- eikä muissa huoneistoissa mitään korjaustöitä vuokra-aikana. Vuokralaisen tulee huolehtia korjaustöistä kustannuksellaan."

Asiaa on käsitelty aiemmin teknisessä lautakunnassa 13.4.2012 ja kunnanhallituksessa 24.4.2012. Paikan päällä käydessä järjestelmässä ei havaittu näkyvää vuotoa eikä lämmitysjärjestelmästä lämmittäjän mukaan laske paine, kuten vuodon yhteydessä tapahtuisi. Henkilöitä haastatellessa kävi ilmi, että lämmityskattilan vuoto on korjattu asian aiemman käsittelyn jälkeen.

Lämmitysverkostoon on laitettu pakkasneste vuonna 2003. Lämmitysjärjestelmään on liitettynä myös käyttöveden lämmitin, jossa käyttövesi virtaa kuparikierukan kautta. Kierukkaa ympäröivä lämmitysjärjestelmän neste lämmittää käyttöveden. Käyttövedenlämmitin on valmistettu vuonna 1965 ja on ylittänyt teknisen käyttöikänsä. Pakkasnesteen ja käyttöveden sekoittuminen on mahdollista kierukan rikkoutuessa.

Käyttövesiputkisto kattaa kiinteistössä nykyisin koko rakennuksen, jonka toisessa päässä on asuntoja ja toisessa päässä koulu. Asunto-osa on ollut kylmänä vuodesta 2011. Nykyisillä käyttäjillä käyttöveden ja uuden putkiston tarve kohdistuu koulun osalla olevaan keittiöön sekä keittiön vieressä oleviin kahteen vessaan, joissa on altaat ja wc-istuimet. Lämmintä käyttövettä tarvitaan lähinnä tiskaukseen, joten tarve on pieni. Käyttöveden lämmitys täytyisi putkitöiden yhteydessä myös muuttaa. Käyttövesi voitaisiin lämmittää esimerkiksi keittiöön sijoitettavalla pienellä 50 litran sähköisellä vedenlämmittimellä. Näin poistettaisiin riski pakkasnesteen sekoittumisesta käyttöveteen.

Putkitöiden arvioitu hinta tarvikkeineen urakoitsijan tekemänä olisi noin 6500 € alv 0 %.

 

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää teettää uuden käyttövesiputkiston esityksessä mainituille kolmelle käyttöpisteelle sekä purkaa vanhan käyttövesiverkoston pois käytöstä. Lisäksi muutoksen yhteydessä muutetaan käyttövedenlämmitin sähkövaraajaksi. Kiinteistön vuokraa nostetaan todellisten korjauskustannusten mukaan niin, että kustannukset katetaan vuokraustoiminnalla kuudessa vuodessa.

Päätös:

Jukka Niva esitti, että kunta toteuttaa työn esitetyn mukaisesti mutta ei peri kustannuksia vuokrassa. Vuokko Mäntymaa kannatti esitystä.

 

Outi Marttila kannatti teknisen johtajan estystä.

 

Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

 

Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Jukka Nivan esityksen kannalla, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa äänestyksessä "jaa"-ääniä annettiin yksi (1 ), "ei"-ääniä viisi (5 ). Jaa äänen antoi Marttila. Ei ääniä antoivat Jussila A, Jussila K, Koivuniemi, Mäntymaa ja Niva.

 

Äänin 5 - 1 Nivan esitys tuli päätökseksi.

 

Outi Marttila ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen perustuen kylien tasapuoliseen kohteluun.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa