Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 150

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 150

25.10.2021

 

Poikkeamislupa 21-0389-POI

 

327/10.03.00/2021

 

RakYmplk 25.10.2021 § 150

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400396074 )

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalta haetaan lupaa poiketa Levin osayleiskaavan ( MRL 43 §) määräyksistä ja rakentaa 20 kV sähkölinjaa noin 7 kilometrin matkalla osayleiskaavan EV-1 alueelle. Koko linjan pituus on hakijan suunnitelmien mukaan noin 9 kilometriä ja muuntamoita uusitaan 8 kpl. Uudisrakentamisen yhteydessä purettaisiin noin 10 km vanhoja linjoja pois. Suunniteltu linjan rakentaminen sijoittuisi Muoniontien varteen välille Veikasenmaa - Pöntsö. Sähkölinja kulkisi tien varressa puolta välillä vaihtaen. Hakemus on tullut vireille 11.6.2021.

 

Hankkeen laajuuden johdosta on rakennusvalvontaviranomainen suorittanut julkisen kuulutuksen 2.7.2021.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Suunniteltu linja kulkee noin 7 kilometrin matkalla Levin osayleiskaavan EV -1 alueella. EV-1 alue on suojaviheralue ja sen kuvaus on, eri ikäistä puustoa sisältävä luonnontilaisen kaltainen tievarsivyöhyke. Osayleiskaavan kaavaselostuksen mukaan EV-1 alueen tarkoituksena on suojata tieltä näkyvää maisemaa. Merkittävimpinä Lapin tunnelman luomisen osatekijöinä on saapuminen Leville eri suunnista. Erityisesti ensivaikutelman luova tieympäristö halutaan pitää metsänä , jota kuitenkin voidaan siistiä erillisiä hoito-ohjeita noudattamalla. EV-1 alueita on eri suunnista Leville johtavien pääteiden varsilla, Kittilä-Levi, Muoniontie ja Levi-Köngäs. Alueella on voimassa MRL 43 § 2 mom mukainen toimenpiderajoitus.

 

EV - 1 alueen leveys vaihtelee 50-70 metrin välillä ja sitä on Muoniontien molemmin puolin Veikasenmaan ja Pöntsön välillä.

 

EV-1 alueella on suoritettu jo linjanraivaustöitä mutta linjan rakentamiseen ei ole ryhdytty. Hakija on suorittanut hakkuut ilman yleiskaavan määräämää maisematyölupaa. Hakijalla on ollut maanomistajien suostumus yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamiselle raivatulle alueelle. Sähkömarkkinalain 17 §:n 2 momentin mukaan jakeluverkonhaltijan on huolehdittava, että jakeluverkon rakentamista koskevasta suunnittelusta tiedotetaan kunnille. Jakeluverkonhaltijan on yhdessä vastuualueensa kuntien kanssa muutoinkin huolehdittava riittävästä yhteistoiminnasta siten, että kuntien maankäyttöä koskevat näkökohdat tulevat verkon sijoittamisessa huomioon otetuiksi. Jakeluverkon haltija ei ole tiedottanut uusien jakeluverkkojen osalta tai ollut yhteydessä maankäytön osalta Kittilän kunnassa asioista vastaaviin tahoihin.Yleiskaava on ohjeena asemakaavoituksella sekä muille toimenpiteille alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42 §).

 

Nykyinen, purettavaksi suunniteltu 20 kV linja sijoittuu Muoniontien eteläpuolelle ja kulkee tien suuntaisesti vaihtelevalla etäisyydellä Muoniontiestä.

 

Rakennus - ja ympäristölautakunta on 15.6.2021 tehnyt päätöksen sähköteknisten laitteiden sijoittamisesta kahden kiinteistön osalta samaan linjakokonaisuuteen liittyen. Päätöksessä ei hyväksytty Muoniontien varteen suunniteltua vaihtoehtoa vaan linja päätettiin sijoittaa olemassa olevalle linja-aukolle. Kyseiset kiinteistöt eivät sijoittuneet EV-1 alueelle.

 

Esitän, että lautakunta ei myönnä poikkeamislupaa yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamiselle ilmajohtona Levin osayleiskaavassa suojaviheralueeksi varatulle alueelle. Perusteena esitykselle ovat osayleiskaavassa luonnontilaisen kaltaiseksi varattu suojavyöhyke, jolla on tienkäyttäjän kannalta maisemallisia arvoja. Alueella on käytössä olemassa olevia linja -aukkoja ja niiden käyttäminen sähköverkon uusimiseen on maankäytöllisesti ja maisemallisesti tarkoituksen mukaisempaa eikä sen johdosta aiheudu huomattavaa haittaa hakijalle eikä maanomistajille.

 

Sovellutut oikeusohjeet MRL 42 §, MRL 43 §, MRL 171 §

Päätös:

Rakennustarkastajan esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa