Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 148

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 148

25.10.2021

 

Rakennuslupamaksujen tarkistaminen

 

391/02.05.00/2021

 

RakYmplk 25.10.2021 § 148

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074)

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 § mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan lupapäätöksistä, tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Rakennus- ja ympäristölautakunta valmistelee rakennusvalvonnan taksat.

 

Edellinen Kittilän kunnan rakennusvalvonnan taksa on tullut voimaan 1.1.2021. Kittilän kunnanhallitus on päättänyt (22.6.2021 § 284) vuoden 2022 talousarvion ja 2022-2024 taloussuunnitelman laadintaohjeissa, että lautakunnat tarkastavat kaikki maksut ja taksat.

 

Rakennustarkastaja:

Voimassa olevan taksan vahvistamisen jälkeen yleinen kustannusnousu on noin 1 %.(elinkustannusindeksi). Sen lisäksi rakennusvalvonnan käytössä olevien ohjelmistojen käyttökustannukset nousevat Kuntanet 7 rakennusvalvontaohjelman osalta noin 3 %:ia ja Lupapiste ohjelman osalta noin 22 000 euroa. Taksoja on korotettu pääosin vastaavalla määrällä sekä nostettu prosentuaalisesti enemmän sellaisia taksoja joiden kulut on todettu olemassa olevan taksan mukaan kuluihin ja työmäärään nähden liian pieneksi. Uusi taksa on tullut lupapäätöksen lainvoimaisuustodistuksen osalta (kohta 7.2). Lisäksi taksan tekstiosia on selkeytetty ja muokattu taksan selkeyden ja tulkittavuuden parantamiseksi

 

Esitän, että lautakunta hyväksyy liitteenä olevan taksaluonnoksen ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi voimaan vuodesta 2022 alkaen.

 

 

Päätös:

Lautakunta päätti, että kohdan 2.4 tuulivoimalan yli 3 MW maksu on korotuksen jälkeen 15.000 €, aurinkopaneelikentän tai rakennuksen sähköjärjestelmään kytketyt paneelit alle 100 m² 160 € ja yli 100 m² 520 €.

Kohta 3.1.1 taksaa ei koroteta, kohta 3.1.5 taksaa ei koroteta maalämmön osalta.

Rakennusvalvonnan taksa hyväksyttiin ylllä oleviin muutoksin

 

Ympäristösihteeri Eila Örn oli paikalla käsittelyn ajan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa