Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 08.12.2021/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 86

16.02.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 43

08.12.2021

 

Kysymys/valtuustoaloite ylimääräisen koronakorvauksen maksamisesta hoitohenkilökunnalle

 

43/01.02.03/2021

 

Khall 16.02.2021 § 86

 

 

Valtuutettu Inkeri Yritys jätti valtuuston kokouksessa 25.1.2021 OMK:n ja Vihreiden valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen kysymyksen/valtuustoaloitteen:

 

"Joissakin kunnissa on maksettu hoitohenkilökunnalle koronarahaa.

 

Kysymme, onko Kittilän kunnassa maksettu tai aiotaanko maksaa tällaista ylimääräistä koronakorvausta hoitohenkilökunnalle.

 

Mikäli asiaa ei ole valmistelu, esitämme että hoitohenkilökunnalle maksetaan ylimääräinen koronakorvaus perustuen työn vaativuuteen ja mahdolliseen terveyden vaarantumiseen työssä."

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen sosiaali- ja terveystoimeen valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on perusturvajohtaja henkilöstöpäällikön valmistelusta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Sotelk 08.12.2021 § 43

 

Kittilän kunnassa ei ole maksettu erillisiä rahallisia palkkioita hoitohenkilökunnalle koronatyöstä. Jäljitystyöhön liittyvään ilta- ja viikonlopputyön palkkaukseen on laadittu paikallissopimus. Koronatyöhön keväällä 2020 osallistuville on järjestetty yksittäinen vapaamuotoinen illanvietto. Lisäksi työpaikalla on ollut tyhy-tyyppisenä toimintana yhteistä lounastamista yms.

 

Kittilän kunnassa ei ole ollut suunnitteilla hoitohenkilökuntaan suunnattuja palkkioita. Kunnan useissa toimipisteissä normaali työnteko on ollut häiriintynyttä ja raskasta korona-aikana. Erityisesti raskaus on toki näyttäytynyt vuodeosastolla ja hoivakodissa, joissa hoidettu koronapotilaita. Tämä ei kuitenkaan koske pelkästään hoitohenkilökuntaa, vaan laajalti myös tukitoimintoja. Vain yhteen ammattiryhmään kohdentuva palkitseminen jää epäoikeudenmukaiseksi ja toisaalta ammattiryhmän sisälläkin on huomattavia eroja siinä, kuinka paljon kukin on osallistunut koronapotilaiden hoitoon. Näin ollen palkkion tasapuolinen jakaminen nähdään erittäin hankalana, jopa mahdottomana toteuttaa.

 

Kunnanhallitus päätti palkita Kittilän kunnan vakituista sekä määräaikaista henkilöstöä vuoden 2020 arvokkaasta työpanoksesta sadan (100) euron liikunta-ja kulttuuriedulla, joka osoitetaan paikallisiin palveluihin.

 

Vs perusturvajohtajan ollessa esteellinen asian esittelijänä toimii vs. johtava lääkäri.

Vs.johtava lääkäri:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä vastauksen tiedoksi ja

lähettää edelleen kunnanhallitukselle.

 

Päätös:

Tiina Huilaja poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (poissa klo 14.06 - 14.20).

 

Vs.johtavan lääkärin esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa