Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 27.10.2021/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 3  Sote toteumavertailu 1.1.-30.9.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 38

27.10.2021

 

Talouden seuranta 1-9/2021 ja sosiaali- ja terveyslautakunnan lisätalousarvioesitys vuodelle 2021

 

77/02.02/2020

 

Sotelk 27.10.2021 § 38

 

(Lisätietoja: sote-asiantuntija Sirkka-Liisa Olli, puh. 040 8476 526)

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaisesti toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on raportoitu 01.09.2021 § 29, toiminnan ja talouden toteuma aj. 1-6/2021. Toimintakatteen ennustettiin tuossa vaiheessa ylittyvän puolen vuoden seurannan perusteella 1.65 m€- 2.15 m€.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sitova toimintakate vuonna 2021 on - 27 922 990 €. Toimintatuottojen osuus on 2 401 450 € ja toimintakulujen osuus on - 30 324 440 €.

Toimintatuottojen toteuma% on aj. 1-9 71.6 %. Tuottoja on kertynyt enemmän (+ 15 %) kuin edellisenä vuonna vastaavalla seurantajaksolla ja kun otetaan huomioon loppuvuodesta tiliytyvät valtiokonttorin korvaukset rintamaveteraanien palveluista sekä heinäkuussa voimaan tulleen asiakasmaksulain muutokset ja valtion maksamat koronakorvaukset ( 450 t€) , ennustetaan tuottojen kokonaisuudessaan ylittävän suunnitellun n. 950 t€:lla.

Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet 80.9 %:sti. Toimintakulujen osalta henkilöstömenot (10.7 m€ ) ja palveluiden ostot (15.4 m€) kattavat 86 % koko toimialan menoista. Toimintakulujen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittyvän n. 2.5 m€ kohdentuen asiakaspalveluiden ostoihin ja siellä erityisesti erikoissairaanhoitoon, jossa ylitysennustetta on 2 m€. Muu ylitys koostuu koronaepidemiaan liittyvistä kustannuksista 0.36 m€ ja työttömyydestä johtuvista kunnan maksuvasteella olevien työmarkkinatuen kuntaosuuksien kustannuksista 0.14 m€. Muutoin toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Henkilöstömenoissa on lievää ylityspainetta liittyen ylimääräisiin sijaisjärjestelyihin, joita on tullut vuoden aikana johtuen koronapandemiasta. Henkilöstömenojen ennustetaan kuitenkin toteutuvan suunnitellusti.

Toimintavuonna haasteellisesti ennakoitavaksi riskiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä arvioitiin jo talousarvioesitystä tehtäessä koronaviruksen vaikutukset. Koronaviruksen ennustettiin lisäävän palveluiden tarvetta ja sitä kautta aiheuttavan lisämenoja; mm. näytteenotot, jäljitys, tehohoito jne. Tehdessään talousarvioesityksensä vuodelle 2021 sosiaali- ja terveyslautakunta ei esittänyt koronakustannuksia talousarvoesityksessään täysimääräisenä niiden ennakoimattomuuden vuoksi. Kustannusten seurantaa on tehostettu, jotta mahdollisen lisätalousarvion esittämisen yhteydessä esitys perustuu mahdollisimman todelliseen tilanteeseen. Koronavirukseen suoraan liittyvät lisäkustannukset vuoden 2021 aikana ovat seurantajaksolla 1-9/2021 olleet noin 0.45 m€ ja lopullisen tason ennustetaan olevan vuonna 2021 n. 0.6 m€, budjettivarauksen ollessa 237 t€. Koronavirukseen liittyvät suorat kustannukset tulevat täten ylittämään talousarvion n. 0.36 m€:lla. Valtion korvauksina ennakoidaan saatavan loppuvuonna koko vuoden osalta 0.45 t€. Koronaan liittyvä henkilöstövaikutusten kokonaisarvio tehdään osana tilinpäätöstä.

Työmarkkinatukeen liittyvä kunnan maksuvasteella oleva kuntaosuus sisältyy sosiaali- ja terveystoimen menoihin ja on ylittymässä n. 140 t€:lla. Ylitys johtuu koronasta johtuvasta yrittäjien määrän kasvusta työmarkkinatuen saajina. Tähän menokohtaan sosiaali- ja terveystoimella ei ole mahdollisuutta suoraan omalla toiminnallaan juurikaan vaikuttaa.

Oheismateriaalina on sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta 1-9/2021, erikoissairaanhoidon laskutus- ja tuoteraportit 1-9/2021 sekä koronaseuranta

Vs. perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1. Merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalta 1-9/2021

2. Esittää kunnanhallituksen kautta edelleen kunnanvaltuustolle,

että sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 talousarvioon

tehdään seuraavat muutokset;

- Toimintamäärärahoja korotetaan vuodelle 2021 2.5 m€

kohdentuen seuraavasti; erikoissairaanhoito 2 m€, oma toiminta

0.5 m€, josta koronakustannukset 0.36 m€ ja työmarkkinatuen

kuntaosuus 0.14 m€. Muutetun talousarvion toimintamenoiksi

vahvistetaan -32 824 440 €

- Toimintatuottoja lisätään 0.95 m€:lla. Muutetun talousarvion

toimintatuotoiksi vahvistetaan + 3 351 450 €

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan sitovaksi muutetuksi

toimintakatteeksi vahvistetaan vuodelle 2021 - 29 472 990 €.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa