Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 134

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 134

29.09.2021

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto koskien ympäristösuojelun palveluiden mahdollista uudelleen järjestämisestä 1.1.2022 lukien

 

346/00.04.01/2021

 

RakYmplk 29.09.2021 § 134

 

Kittilän kunta valmistelee ympäristönsuojelun tehtävien siirtoa Sodankylän kunnalle 1.1.2022 alkaen. Arktinen Ympäristönsuojelu hoitaa Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Muonion ja Enontekiön kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä. Tarkoituksena olisi yhdistää valvonnat ja Kittilään jäisi kaksi virkahenkilöä.

 

 

Ympäristösihteeri:

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen lausuu seuraavaa:

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoidon kannalta on eduksi, että tieto viranomaiselta kuntalaisille ja kuntalaisilta viranomaisille liikkuu sujuvasti ja luottamus ja viestintä on molemminpuolista. Sopimusluonnos on tehty pienen jaoksen mallilla ja kokoontumisvälit ovat niin pitkiä, ettei tiedon siirtymisen varmistamisesta juurikaan voida puhua.

 

Arktisen ympäristönsuojelun kehittämistyö ja elinympäristön tilan seuranta ei käy ilmi po toimielimen talousarviosta. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on kuunnellut kuntalaisia ja suunnannut lakisääteistä ympäristön tilan seurantaa kriittisiin kohteisiin, viimeisimpänä Loukiseen johdettavan purkuputken vaikutusten selvittäminen kuntalaisten varoilla ja yhteistyössä Agnico Eagle Kittilän kaivoksen kanssa. Kaivoksen yhteistyöryhmän toiminta lisää tiedonkulkua kaivokselta viranomaiselle ja viranomaiselta ja kuntalaisilta kaivokselle.

 

Sopimuksessa mainitaan noudatettavan sopimusta ja Sodankylän kunnan hallintosääntöä. Jaoksen kokoonpano on kuitenkin Sodankylän kunnan hallintosäännön vastainen. Sodankylän kunnan hallintosäännön mukaan jaoksen jäsenistä yli puolet on oltava sodankyläläisiä lautakunnan jäseniä. Tämä johtaisi Sodankylän vallan yksinkertaiseen enemmistöön jaoksessa. Mikäli jaoksen kokoonpanoa muutetaan siten, että Kittilän kunta on mukana Arktisessa ympäristönsuojelussa, on Sodankylän kunnan muutettava hallintosääntöään.

 

Riippumaton ja puolueeton ympäristönvalvonta ei riipu sen koosta. Riittävä resurssien varaaminen, ammattitaidosta ja koulutusmahdollisuuksista huolehtiminen, riippumattomuden varmistaminen ja työn vaativuuden mukainen palkkaus omana työnä tehtävänä ympäristönsuojeluviranomaisena turvaa tällä hetkellä parhaiten Kittilän kunnan alueen ympäristön tilan kuntalaisten eduksi.

 

Ympäristönsuojeluviranomainen ei kannata tehtävien siirtoa Sodankylään.

 

Päätös:

Ympäristösihteerin esitys hyväksyttiin yksimielisesti lautakunnan lisäämin perustein.

 

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa uudelleen järjestelyitä koskien, mutta koska asiasta on vielä niin vähän tietoa saatavilla, lautakunta näkee paremmaksi lähettää tämän neuvottelutilaisuuden muistion lausuntopyynnön vastineeksi.

 

Lautakunta katsoo puutteeksi, ettei ympäristötarkastajaa ja sihteeriä ehditä kuulla tässä vaiheessa. Kuulemiset tulisi suorittaa vasta, kun nämä työntekijät ovat päässeet aloittamaan viroissaan.

 

Ei nähdä tarpeelliseksi miettiä liittymistä tässä vaiheessa, kun viroissa on aloittamassa uusi ympäristösihteeri ja ympäristötarkastaja. Nähdään paljon potentiaalia, että saadaan ympäristötoimiala kehittymään ja toimimaan paremmin jatkossa.

 

Ei ole tietoa mitä liittyminen tarkoittaisi käytännössä ja millaisia vaikutuksia syntyisi nykyisten palveluiden laatuun. Tarvitaan lisää tietoa muilta kunnilta, kuinka nykyinen malli toimii heillä. Tulee järjestää keskustelutilaisuus, johon kutsutaan ympäryskunnista päättäjiä ja viranhaltijoita.

 

Tarvittaessa voidaan neuvotella muunlaisesta yhteistyöstä esim. erikoisasiantuntijuutta vaativissa asioissa.

_________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa