Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 141

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 141

29.09.2021

 

Sähköiseen kokousjärjestelmään siirtyminen ja tekninen sihteeri

 

RakYmplk 29.09.2021 § 141

 

Asia käsitellään hallintosäännön 150 §:n mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan:

 

17 § Toimialojen organisaatio ja tehtävät

Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määräyksiä.

 

26 § Lautakuntien tehtävät ja toimivalta

Lautakuntien yleinen toimivalta

Lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta toiminnasta. Lautakunnat vastaavat toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä ja valvonnasta, toimintalinjojen ja painopistealueiden määrittämisestä,

voimavarojen yhteensovittamisesta ja tasapainottamisesta sekä talousarvion toteuttamisesta.

 

158 § Pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirjanpitäjänä toimii toimielimen määräämä viranhaltija tai toimihenkilö. Lisäksi toimielimen kokouksessa toimii apuna tekninen sihteeri.

 

Kittilän kunnan muissa lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa ja valtuustossa on käytössä sähköinen kokouspalvelu. Myös rakennus- ja ympäristölautakunnan tulee noudattaa kuntastrategiassa ja talousarviossa määriteltyjä tavoitteita edistää digitalisaatiota ja mahdollistaa koronan tapaisissa poikkeusoloissa hallintosäännön mukaisten sähköisten päätöksentekomenettelyjen käyttö. Lisäksi sähköinen päätöksentekomenettely mahdollistaa aiempaa joustavamman, sekä nopeamman, päätöksentekoprosessin mm. kiireellisten lausunto ja lupa-asioiden kohdalla.

 

Useissa lautakunnissa on käytössä tekninen sihteeri, joka kirjoittaa pöytäkirjaa reaaliaikaisesti kokouksen kuluessa ja osallistujat näkevät päätösesitykset kokoushuoneen näytöiltä. Tämä on koettu hyväksi käytännöksi luottamushenkilöiden keskuudessa.

 

Puheenjohtajan esitys:

Lautakunta päättää ottaa käyttöön sähköisen kokouspalvelun.

Lautakunta päättää ottaa kokouksiinsa hallintosäännön 158 §:n mukaisen teknisen sihteerin.

 

Toimialajohtajan tulee huolehtia tarvittavien laitteiden ja koulutuksen hankkimisesta sekä osoittaa lautakunnan kokouksiin tekninen sihteeri mahdollisimman pian.

 

 

Päätös:

Lautakunta päätti ottaa käyttöön sähköisen kokouspalvelun ja kokouksiin hallintosäännön 158 §:n mukaisen teknisen sihteerin. Toimialajohtajan tulee huolehtia tarvittavien laitteiden ja koulutuksen hankkimisesta sekä osoittaa lautakunnan kokouksiin tekninen sihteeri mahdollisimman pian. Lisäksi lautakunta päätti, että esityslista lähetetään jäsenien lisäksi myös varajäsenille sähköisen kokouspalvelun kautta.

Asian käsittelyn aikana oli paikalla vt. ympäristösihteeri Pekka Nyman.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa