Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 16.12.2021/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 56

16.12.2021

 

Kuntalaisten alennushintaiset kylpyläliput 2022

 

Vapsivlk 16.12.2021 § 56

 

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kittilän kunta tukee taloudellisesti kuntalaisten kylpyläkäyntejä. Tavoitteena on edistää vesiliikuntapalvelujen saavutettavuutta sekä kaikenikäisten kuntalaisten virkistäytymismahdollisuuksia. Kuntalaisten kylpyläliput ovat olleet suosittuja. Alla olevassa taulukossa on esitetty kylpylälippujen myyntimäärät vuosilta 2016-2021.

 

VUOSI

AIKUISET

LAPSET

YHTEENSÄ

2016

 

3 479 kpl

1 864 kpl

5 343 kpl

2017

 

2 934 kpl

1 665 kpl

4 599 kpl

2018

 

3 210 kpl

1 637 kpl

4 847 kpl

2019

 

3 030 kpl

1 551 kpl

4 581 kpl

2020

 

1 221 kpl

741 kpl

1 962 kpl

2021

1 101 kpl

786 kpl

1 887 kpl

Kuten taulukosta käy ilmi, koronaepidemian myötä kylpylälippujen myyntimäärät ovat laskeneet voimakkaasti. Vuoden 2021 myyntimäärätilasto on aikaväliltä 1.1.-7.12., joten kuluvan vuoden osalta luvut eivät ole vielä lopulliset.

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kylpylälippujen osto- ja myyntitoiminnan euromääräiset tunnusluvut vuosilta 2016-2021.

 

VUOSI

KULUT

TUOTOT

KATE

2016

 

-76 036

54 581

-21 455

2017

 

-58 818

47 793

-11 025

2018

 

-66 818

47 199

-19 619

2019

 

-55 523

42 926

-12 597

2020

 

-28 409

18 363

-10 046

2021

 

-23 182

15 956

-7 226

 

Euromääräisten tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kylpylälippujen osto- ja myyntitoiminnan nettokustannusvaikutus on viime vuosina vaihdellut kymmenen tuhannen euron ja kahdenkymmenen tuhannen euron välillä. Kulut ja tuotot on budjetoitu vuosittain liikuntatoimen talousarvioon.

 

Levi Hotel Spa on ilmoittanut sähköpostitse 30.9.2021, että Kittilän kunnalle myytäviin kylpylälippuihin tehdään hinnantarkistus 1.1.2022 alkaen. Vapaan sivistystyön lautakunta on merkinnyt asian tiedoksi lokakuun kokouksessaan (21.10.2021 § 46). Hinnantarkistuksen myötä aikuisten kylpylälippujen kappalehinta nousee viidestätoista (15) eurosta seitsemääntoista (17) euroon. Lasten kylpylälippujen kappalehinta pysyy ennallaan kymmenessä (10) eurossa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10%.

 

Levi Hotel Spa on vahvistanut sähköpostitse 8.12.2021, että muilta osin kylpylähotelli on valmis jatkamaan kylpylälippujärjestelyä entisin ehdoin. Lastenlippu koskee 4-17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Alle 4-vuotiaat pääsevät kylpylään veloituksetta aikuisen seurassa. Kylpylälippujen käyttämiseen ei liity aika- tai sesonkirajoituksia.

 

Joulukuussa 2019 lautakunta päätti (19.12.2019 § 51), että kunnantalon neuvonnasta myydään kokeiluluontoisesti kuntalaisten alennushintaisia aamu-uintikortteja kevätkaudella 2020. Aamu-uintikortteihin kohdistuvasta kysynnästä ei kuitenkaan ennätetty muodostamaan selkeää käsitystä, koska kylpylä joutui sulkemaan ovensa maaliskuussa 2020 koronaepidemian takia. Joulukuussa 2020 lautakunta päätti (17.12.2020 § 40), että alennushintaisten aamu-uintikorttien myyntikokeilua jatketaan vuonna 2021. Viimeisimpien tietojen mukaan aamu-uintimahdollisuuden tarjoaminen ei kuulu kylpylähotellin lähitulevaisuuden suunnitelmiin. Näin ollen kuntalaisten alennushintaisten aamu-uintikorttien myyntikokeilukin on syytä keskeyttää ainakin toistaiseksi.

 

Joulukuussa 2020 vapaan sivistystyön lautakunta (17.12.2020 § 40) antoi liikuntatoimelle tehtäväksi selvittää, että onko erityisryhmille mahdollista tarjota kylpylälippuja ilmaiseksi ja että onko ikäihmisille mahdollista räätälöidä erillinen alennus. Liikuntapoliittisessa keskustelussa erityisryhmillä on tyypillisesti viitattu esimerkiksi ikäihmisiin, pitkäaikaissairaisiin henkilöihin sekä vammaisiin henkilöihin. Toisaalta vapaan sivistystyön lautakunnassa on syksyn 2021 aikana keskusteltu myös lapsiperheiden huomioimisesta kylpylälippujen hinnoittelupolitiikassa.

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan päätöksen (9.11.2015 § 28) mukaisesti Pääskynpesän päivätoimintaan osallistuvat vaikeavammaiset henkilöt ovat oikeutettuja maksuttomiin kylpylälippuihin. Myös sellaiset kehitysvammaiset kuntalaiset, jotka eivät ole mukana Pääskynpesän päivätoiminnassa, voivat hakea kalenterivuoden aikana kylpylälippuja enintään 12 kappaletta per henkilö. Liikuntatoimi katsoo, ettei kylpylälippujen maksuttomuutta tule tässä vaiheessa ulottaa muihin kohderyhmiin.

 

Seniorikuntalaisten osalta on hyvä huomata, että paikallinen eläkeläisjärjestö Kittilän Ihmiset ry tarjoaa 65 vuotta täyttäneille jäsenilleen viikoittaisia maksuttomia kylpyläkäyntejä. Vapaan sivistystyön lautakunta on jo useiden vuosien ajan avustanut Kittilän Ihmiset ry:n toimintaa.

 

Edellä selostettuun viitaten liikuntatoimi katsoo, että erityisryhmien kylpyläpalveluiden saavutettavuutta edistetään kohtuullisen hyvin jo tälläkin hetkellä. Ylipäätään liikuntatoimi katsoo, että kylpylähotellin suorittaman hinnantarkistuksen myötä kuntalaisten kylpylälippujen hinnanalennusvara on tällä hetkellä melko rajallinen. Liikuntatoimi esittää, että rajallinen hinnanalennusvara kohdennetaan lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin siten, että lasten lipun (4-17-vuotiaat) hintaa alennetaan seitsemästä (7) eurosta kuuteen (6) euroon.Tällä toimenpiteellä kevennetään lapsiperheiden kustannuksia sekä edistetään vapaa-aikapalveluiden lapsiystävällisyyttä.

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että

 

1) kuntalaisten kylpylälippujen myyntihinnaksi vuodelle 2022 vahvistetaan aikuisten lippujen osalta 12 €/kpl ja lasten lippujen osalta 6 €/kpl.

 

2) alennushintaisten aamu-uintikorttien myyntikokeilu keskeytetään toistaiseksi.

 

Päätös:

Mikko Lompolo poistui kokouksesta kesken asian käsittelyn klo 14:01.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja muutti esitystään siten, että

 

1) kuntalaisten kylpylälippujen myyntihinnaksi vuodelle 2022 vahvistetaan aikuisten lippujen osalta 12 €/kpl ja lasten lippujen osalta 6 €/kpl.

 

2) eläkeläisten kuntalaisten kylpylälippujen myyntihinnaksi vuodelle 2022 vahvistetaan 8€/kpl.

 

3) alennushintaisten aamu-uintikorttien myyntikokeilu keskeytetään toistaiseksi.

 

vt. sivistystoimenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa