Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 10.09.2021/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 122

10.09.2021

 

Loukisen alaosan pohjaeläin-, sedimentti-, piilevä-ja vesinäytteet syksyllä 2021

 

367/11.03.03/2019

 

RakYmplk 10.09.2021 § 122

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt lakisääteistä ympäristön tilan seurantaa Loukisella vuosina 2019 ja 2020 seuraten vedenlaadun, pohjasedimentin, piilevien ja pohjaeläinten mahdollisia muutoksia kaivoksen purkuputken vaikutusalueella.

 

Syksyllä 2021 purkuputki on ollut käytössä ensimmäisen talven ja kesän, joten mahdollisten ympäristön tilan muutosten selville saamiseksi on tarpeellista tutkia edelleen em. muuttuvia elollisia ja elottomia parametrejä.

 

Aikaisemmat näytteiden otot on suorittanut SYKE eli valtion ympäristönsuojeluviranomainen riippumattomana työnä. Kunnan ja SYKEn yhteistyötä on tarkoitus jatkaa syksyllä 2021.

 

Ympäristönsuojelun talousarviossa on varattu 10.000€ ostopalveluihin. SYKE on tarjonnut näytteiden ottoa ja vesinäytteiden ja pohjasedimenttien tutkimista edellisen vuoden hinnalla yhteensä 8205,00€. Hinta sisältää myös pohjaeläinnäytteiden oton.

 

Pohjaeläinnäytteiden käsittely ja poiminta (pohjaeläinten poimiminen pohjamoskan seasta ja säilöntä alkoholiin) on tarkoitus hoitaa SYKE:n toimesta ja se kustantaa tarjouksen päälle vielä 600,00€ (puhelimella H.Mykrä 2.9.2021).

 

Piilevien poiminta ja käsittely on tarkoitus tehdä SYKe:n laboratoriossa ja kustannusta laboratoriotyöstä tulisi 600,00€ (H.Mykrä 3.9.2021). Piilevät (2019-2020) ovat preparoituna SYKE:n laboratorion varastossa odottamassa käsittelyä.

 

Ympäristösihteeri:

Rakennus- ja Ympäristölautakunta, joka toimii ympäristönsuojeluviranomaisena, päättää tehdä ympäristönäytteiden oton Loukisen alaosalla yhteistyössä SYKE:n kanssa syyskuussa 2021. Kunta maksaa näytteidenoton kulut, vesinäytteiden ja pohjasedimenttinäytteiden tutkimisen kustannusarvion mukaisesti sekä pohjaeläinnäytteiden poiminnan ja piilevien käsittelyn. Kustannus 9.405,00€ katetaan ympäristönsuojelun ostopalveluiden määrärahalla talousarvion puitteissa .

 

Piilevien tutkimukset jäävät SYKE:n virkatyönä tehtäväksi ja pohjaeläinten määritykset tulee hoitaa pohjaeläintutkijan konsulttityönä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa