Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.10.2021/Pykälä 432

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 362

10.08.2021

Kunnanhallitus

§ 432

05.10.2021

 

Valtuustoaloite osin poikkihallinnollisen sotetyöryhmän perustamiseksi

 

242/00.00.01/2021, 216/05.02/2021

 

Khall 10.08.2021 § 362

 

 

Valtuutettu Raili Fagerholm jätti valtuuston kokouksessa 31.5.2021 seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"VALTUUSTOALOITE

 

Kittilän sosiaali- ja terveyslautakunnassa on ollut päätettävänä 25.5.2021 asia, jossa esitettiin perustettavaksi kotisairaala ja samalla vähennettäväksi vuodeosastolta hoitopaikkoja. Samalla olisi lopetettu yksi laitoshuoltajan toimi. Asiasta ei suunnitteluvaiheessa, eikä ennen päätösesitystä oltu pyydetty lautakunnan mielipidettä. Asia päätettiin siirtää päätettäväksi syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä.

 

Onko järkevää tehdä supistuksia vuodeosaston toiminnassa ja henkilöstön määrässä, ennen sotepäätöksiä. Näillä voi olla vaikutusta siihen, saammeko kuntaamme alueellisen sotekeskuksen.

 

Esitän perustettavaksi osin poikkihallinnollisen Sotetyöryhmän, suunnittelemaan ja analysoimaan tätä, ja muitakin mahdollisia ennen Sotea tulevia muutoksia."

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallintotoimialan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on hallintojohtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 05.10.2021 § 432

 

Valmistelija: hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 6530 774, sanna.ylinampa@kittila.fi.

 

Aloitteessa esitetyn asian aiheena on vuodeosaston toiminnan supistamisen ja henkilöstön määrän tarpeen arviointi ennen tulossa olevaa sote-muutosta. Aloitteessa on mainittu lisäksi 25.5.2021 sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettävänä ollut asia, jossa esitettiin perustettavaksi kotisairaala ja samalla vähennettäväksi vuodeosastolta hoitopaikkoja.

 

Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan, että aloitteessa esitetyistä asioista on tarpeen käydä keskustelua jatkossakin. Aloite on tässä tarkoituksessa keskustelun herättäjän nimenomaan kannatettava. Aloitteessa esitetyt asiat ovat kuitenkin täysin sosiaali- ja terveystoimen toimialan substanssiin liittyviä asioita. Tämän pohjalta olennaista on, että ne henkilöstöryhmät, joita tämä asia koskee, tulevat huomioiduksi ja asia valmistellaan siten, että asiantuntijalautakunta eli sote-lautakunta on tässä keskiössä ja tekee ko. lautakunnan esittelijänä olevan virkajohdon valmistelusta päätösesitykset asiassa edelleen.

 

Edellä mainitun johdosta aloitteessa kuvatun poikkihallinnollisen erillisen sotetyöryhmän perustaminen ei ole perusteltua.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.

 

Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa