Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.10.2021/Pykälä 424

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 424

05.10.2021

 

Vapaa!-Fri! - hanke vapaaehtoistoiminnan aseman edistämiseksi ikääntyvässä yhteiskunnassa

 

401/00.01.05/2021

 

Khall 05.10.2021 § 424

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Vapaa!-Fri! -hanke on oikeusministeriössä koordinoitavana oleva kaksivuotinen hanke vapaaehtoistoiminnan aseman edistämiseksi ikääntyvässä yhteiskunnassa (https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM011:00/2021). Hanke liittyy sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaan kansalliseen ikäohjelmaan 2030 ja hanke tukee oikeusministeriön koordinoiman kansallisen demokratiaohjelman 2025 toimeenpanoa. Hankkeen toimikausi on 16.2.2021-31.12.2022.

 

Vapaa!-Fri! -hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää vapaaehtoistoiminnan asemaa keskittymällä paikallistasolla tapahtuvaan kunnan ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä tukevien rakenteiden ja mallien tunnistamiseen ja levittämiseen. Kunnan ja kansalaisyhteiskunnan välinen yhteistyö on tunnistettu hankkeessa keskeiseksi kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä mahdollistavaksi elementiksi. Toisaalta kansalaisyhteiskunnan toiminta on jokaisen kunnan menestystekijä ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen voimavara.

 

Hankkeen avulla on tarkoitus lisätä ymmärrystä vapaaehtoistyöstä ja sen merkityksestä. Lisäksi hankkeessa edistetään vapaaehtoistyötä tukevien rakenteiden sekä foorumien luontia eri toimijoiden yhteistyön parantamiseksi yli sektorirajojen sekä vahvistetaan esimerkiksi kuntien, maakuntien, järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden yhteistyön mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeen hyötynä on vapaaehtoistyön tekemiseen kohdistuvien lainsäädännöllisten tai hallinnollisten esteiden tunnistaminen ja ratkaisujen selvittäminen esteiden poistamiseksi. Hankkeesta tuotetaan julkinen loppuraportti.

 

Hanke on alkanut sidosryhmien haastatteluilla, joissa kunnan rooli vapaaehtoistoiminnan mahdollistajana nousi esiin merkittävänä tekijänä. Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä ja parhaimmillaan tehtävää toteutetaan monipuolisesti kunnan eri sektoreilla ja yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Toisaalta nähtiin, että kunta-kansalaisyhteiskuntayhteistyössä on kunnissa vielä kehittämisen varaa ja julkisen sektorin tulisikin tulevaisuudessa panostaa erilaisiin kumppanuuksiin kansalaisyhteiskunnan kanssa.

 

Vapaa! -Fri! -hanke tulee käynnistämään syksyllä 2021 kunnille suunnatun vapaaehtoistoiminnan klinikkatyön, jossa hanke tarjoaa pilottikunnille ympäri Suomea suunnittelu- ja ideointiapua yhteistyön syventämiseksi alueensa kansalaisyhteiskunnan kanssa. 14.9.2021 pidetyssä työpajassa saatua tietoa tullaan hyödyntämään kuntapilottien suunnittelemisessa sekä laajemmin myös hankkeen loppuraportissa ja sen sisältämissä suosituksissa.

Esityksenä on, että Kittilän kunta lähtee mukaan oikeusministeriön hallinnoimaan Vapaa! Fri -hankkeeseen ja hyödyntää hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi mahdollistamalla kunnan ja kansalaisyhteiskunnan välisen entistä tiiviimmän yhteistyön suunnittelun, toteuttamisen ja kehittämisen.

 

Hankkeen toteutuksen vastuuhenkilöitä kunnassa ovat hallintojohtaja ja sivistystoimenjohtaja.

 

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta lähtee mukaan Fri! Vapaa! - hankkeeseen ja hyödyntää kokonaisuutena hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi mahdollistamalla kunnan ja kansalaisyhteiskunnan välisen entistä tiiviimmän yhteistyön suunnittelun, toteuttamisen ja kehittämisen. Hankkeen tarjoamaa aineistoa hyödynnetään mm. kunnan osallisuusohjelman ja yhdistysyhteistyöasiakirjan valmistelussa.

 

Päätös:

Aki Nevalainen palasi kokoukseen klo 15.25.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa