Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.10.2021/Pykälä 423

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 194

27.04.2021

Kunnanhallitus

§ 423

05.10.2021

 

Ilmoitus mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta

 

131/02.07.02/2021

 

Khall 27.04.2021 § 194

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

* * * * * * * * * * * on kuollut * * * * * * * * * *. Häneltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa on tullut perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori.

Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön sijaintikunta voi hakea kiinteistöä. * * * * * * * * kuolinpesällä Kittilän kunnan Kuivasalmen kylässä sijaitseva * * * * -niminen 22,91 hehtaarin metsätila (* * * * * * * * *).

Kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus haettavalle omaisuudelle. Valtiokonttori luovuttaa omaisuuden tähän tarkoitukseen. Käyttötarkoituksen on hyvä olla tarpeeksi yleisluontoinen. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella eikä omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu tarveharkintaan. Hakemus pyydetään toimittamaan Valtiokonttorin kirjaamoon 30.6.2021 mennessä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunta hakee Kittilän kunnan Kuivasalmen kylässä sijaitsevaa * * * * -nimistä 22,91 hehtaarin metsätilaa (* * * * * * * * *) käytettäväksi kansallisen metsästrategian mukaisesti päämääränä metsän aktiivinen, taloudellinen, ekologinen ja sosiaalisesti kestävä käyttö. Kittilän kunta edistää * * * * -nimisellä metsätilalla metsäkulttuuria tavoitteenaan parempi metsän tuottaman hyvinvoinnin kasvattaminen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttin.

__________

 

Khall 05.10.2021 § 423


Kittilä kunta on pyytänyt, että kuolinpesään kuuluva kiinteistö

Kittilä, * * * * * * * * * * * * luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi metsäkulttuurin edistämiseen, tavoitteena parempi metsän tuottaman hyvinvoinnin kasvattaminen. Kansallisen metsästrategian mukaisesti päämääränä olisi metsän aktiivinen, taloudellinen, ekologinen ja sosiaalisesti kestävä käyttö.

 

Metsähallitus on pyytänyt, että kuolinpesään kuuluva kiinteistö

Kittilä, * * * * * * * * * * * * pysytettäisiin valtion omistuksessa ja luovutettaisiin Metsähallituksen hallintaan käytettäväksi vaihtokohteena läheisen puolustusvoimien Pokan harjoitusalueen lisähankinnoissa.

 

Valtionkonttori on päätöksellään 9.9.2021 (VK/53/08.02.01/2020) ratkaissut asian kuolinpesään kuuluvan kiinteistön

Kittilä, * * * * * * * * * * * * osalta siten, että kyseinen kiinteistö pysytetään valtion omistuksessa ja luovutetaan Metsähallituksen

hallintaan käytettäväksi vaihtokohteena läheisen puolustusvoimien

Pokan harjoitusalueen lisähankinnoissa.

 

Valtiokonttori on todennut päätöksessään, että koska Kittilän kunnan hakeman kiinteistön pysyttämiseen valtion omistuksessa on Metsähallituksen lausunnon perusteella erityistä syytä, Kittilän kunnan hakemus hylätään.

 

Muutoksenhaun osalta valtiokonttorin päätöksessä on todettu, että tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen

hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.

Valtiokonttorin päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Valitusaika kyseisen päätöksen osalta päättyy 11.10.2021.

 

Muutoksenhakua harkittaessa kannattaa ottaa huomioon, ettei kunnalla ole subjektiivista oikeutta valtiolle perintönä tulleeseen omaisuuteen. Perintökaaren 5 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan: "Omaisuus voidaan luovuttaa myös sille kunnalle, jossa perittävä oli viimeksi asunut. Kiinteä omaisuus voidaan lisäksi luovuttaa sille kunnalle, jossa omaisuus sijaitsee." PK 5:2.2:n mukaan kuitenkin: "Omaisuutta ei voida luovuttaa 1 momentissa säädetyin tavoin, jos sen pysyttämiseen valtion omistuksessa tai sen käyttämiseen muulla tavoin on erityistä syytä." Metsähallitus on kertonut Valtiokonttorille, että puolustusministeriöllä on kiinteistölle tarvetta, joten Valtiokonttorin ainoa mahdollisuus on ollut luovuttaa omaisuus puolustusvoimien käyttöön.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee Valtiokonttorin päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei päätökseen haeta muutosta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa