Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 09.09.2021/Pykälä 68

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Liite Raattaman koulun oppilasennuste

Koululautakunta

§ 23

04.03.2021

Koululautakunta

§ 68

09.09.2021

 

Raattaman koulun tilanne ja vaihtoehtoja

 

Koululk 04.03.2021 § 23

 

 

 

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Koulun johtaja Outi Saarnio oli kutsunut huoltajat ja koululautakunnan luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa keskustelemaan Raattaman koulun tilanteesta 10.2.2021. Tilaisuudessa oli huoltajien ohella koululautakunnan puheenjohtaja Susanna Kantola, lautakunnan jäsen Reijo Kyrö, lautakunnan varajäsen Matti Pääkkölä, varhaiskasvatuspäällikkö Marketta Toivola, päiväkodinjohtaja Eija Metsärinta, kuraattori Paula Viisainen, erityisopettaja Kaisa Markkanen ja vt. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä.

 

Tilaisuudessa pohdittiin eri vaihtoehtoja, miten Raattaman koulun oppilaiden opetuksen järjestämistä tulevaisuudessa. Näitä olivat mm.:

  • Neuvotellaan Muonion kanssa yhteistoiminnasta, joka voisi olla myös lähikoulusopimus

 

  • Koululle tulisi toinen opettaja ja kaikki alakoululaiset kävisivät Raattaman koulua

 

  • Oppilaiden kulkeminen Sirkan koululla ja yläkoululaiset Kittilän yläkoululla

 

  • Päiväkodin ja koulun yhteistyön tiivistäminen, jolloin päiväkodin lapset tulisivat koulun tiloihin

 

  • Lisäksi esille nousi nyt Muoniossa olevien lasten koulukuljetus ja lasten pitkät koulukuljetusten odotusajat. Sovittiin, että haetaan tarjous yhdelle viikoittaiselle välikuljetukselle.

 

Tarjous on haettu Raattaman koulu - Särkijärvi (Muonio). Tarjous on 160 euroa hakukerta. Tarjouksen tehneen liikennöitsijän Kalevi Alatalon kanssa on sovittu, että hinta on sama, haetaanko

Särkijärveltä vai suoraan koululta Muoniosta.

 

Liitteenä Raattaman koulun oppilasennuste

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

1. Koululautakunta merkitsee tiedoksi esille tulleet näkökulmat.

 

2. Koululautakunta antaa valtuudet sivistystoimenjohtajalle hankkia yksi viikoittainen välikuljetus tarjouksen mukaisella hinnalla (160 euroa/hakukerta) Muonion koululta Raattamaan taksiautoilija Kalevi Alatalolta. Välikuljetus järjestetään toukokuun loppuun saakka.

 

Päätös:

Vt. sivistystoimenjohtaja muutti esitystään siten, että lisäksi selvitetään Sirkan koulun ja Raattaman koulun yhteistyö yhteisten resurssien näkökulmista.

Vt. sivistystoimenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.

__________

Koululk 09.09.2021 § 68

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja 040 705 7486)

 

Koululautakunnassa on kuluvan vuoden aikana käyty useaan otteeseen keskustelua Raattaman koulun tilanteesta ja tulevaisuudesta (koululk 04.03.2021 § 23/koululk 08.04.2021 § 39/koululk 17.06.2021 § 56). Raattaman koulun tilanteeseen ja tulevaisuuteen liittyen on laadittu myös valtuustoaloite (kvalt 31.05.2021 § 65).

 

Tällä hetkellä Raattaman koulussa on esiopetus sekä perusopetus neljänteen vuosiluokkaan asti. Raattaman koululla työskentelee johtajaopettaja sekä koulunkäynninohjaaja. Viidesluokkalaiset, kuudesluokkalaiset sekä yläkoululaiset käyvät Muonion yhtenäiskoulua. Raattaman koulun vieressä sijaitsee seitsemänpaikkainen päiväkoti, jossa toimii yksi 0-6-vuotiaiden ryhmä ja jossa työskentelee yksi työntekijä.

 

Tämänhetkisen järjestelyn edut liittyvät esimerkiksi siihen, että Raattaman koulun oppilasryhmät ovat yhden opettajan hallittavissa. Muonion yhtenäiskoulu on tarjonnut viidesluokkalaisille, kuudesluokkalaisille sekä yläkouluikäisille raattamalaisille lapsille hyvän kasvuympäristön. Viidesluokkalaisten, kuudesluokkalaisten ja yläkoululaisten koulumatkan pituus on myös koettu kohtuulliseksi.

 

Toisaalta tämänhetkiseen järjestelyyn liittyy myös toiminnallisia epävarmuustekijöitä sekä taloudellisia paineita. Yhden työntekijän varassa pyörivä päiväkoti on toiminnallisesti haavoittuvainen ja Muonioon suuntautuvan koulukuljetuksen oppilaskohtaiset kustannukset ovat korkeat.

 

Raattaman varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle on tarpeen löytää pitkäjänteinen kokonaisratkaisu. Huomioitavia seikkoja ovat mm. ikätovereiden tärkeys lasten kehityksen kannalta, oppilasmääräennusteet, tilakysymykset, koulumatkojen pituudet ja koulukuljetusten kustannukset, varhaiskasvatuksen työntekijän sijaisjärjestelyt sekä opetushenkilöstön mahdollinen lisätarve ja sijaisjärjestelyt.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää asettaa huoltajien edustajista, luottamushenkilöistä sekä viranhaltijoista koostuvan työryhmän, jonka toimeksiantona on syyslukukauden 2021 aikana valmistella esitys Raattaman varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämiseksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Koululautakunta pyytää huoltajien joukosta edustajat työryhmään sekä koulun johtavan opettajan, viranhaltijoiden edustajina ryhmässä ovat varhaiskasvatuspäällikkö ja sivistystoimenjohtaja. Koululautakunnan edustajaksi valittiin Vuokko Mäntymaa.

 

Tarvittaessa työryhmä voi kutsua haluamiaan tahoja asiantuntijoiksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa