Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 09.09.2021/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 58

21.09.2020

Koululautakunta

§ 6

04.02.2021

Koululautakunta

§ 65

09.09.2021

 

Toimivallan siirtäminen sivistystoimenjohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä

 

Koululk 21.09.2020 § 58

 

 

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Perusopetuslakia on muutettu (521/2020) lisäämällä lakiin 20 a §, joka on väliaikaisesti voimassa 1.8.-31.12.2020. Väliaikaisella muutoksella mahdollistetaan siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä, mikäli opetusta ei ole mahdollista turvallisesti järjestää lähiopetuksena koulussa tai muussa opetukset järjestämispaikassa. Päätös voidaan tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan. Kittilän kunnan hallintosäännön koululautakunta käyttää opetustoimea koskevaa lainsäädännöllistä ratkaisuvaltaa. Tarve poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voi kehittyä pikaisesti, joten päätöksenteon nopeuden ja joustavuuden vuoksi on perusteltua siirtää toimivaltaa lautakunnalta viranhaltijalle.

 

Jos opetusta ei tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana tässä laissa tai sen nojalla säädetyn tai määrätyn mukaisesti.

 

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen.

 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaita, 17 §:ssä tarkoitettuja erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuille pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä 5 §:ssä tarkoitettuja valmistavan opetuksen oppilaita.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää siirtää ajalle 1.8.-31.12.2020 toimivallan perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä sekä lukion ja peruskoulujen etäopetukseen siirtymisestä sivistystoimenjohtajalle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Koululk 04.02.2021 § 6

 

 

 

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

 

Koronaepidemian jatkuessa valtioneuvosto on päättänyt, että laki poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa jatketaan kevätlukukauden 2021 ajaksi. Esityksen mukaan opetuksen järjestäjä voisi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Esityksen tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja sekä turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen.

 

Lait ovat voimassa 1.1.-31.7.2021.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää siirtää ajalle 1.1.-31.7.2021 toimivallan perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä sekä toimivallan lukion ja peruskoulujen etäopetukseen siirtymisestä sivistystoimenjohtajalle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Koululk 09.09.2021 § 65

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja 040 705 7486)

 

Koronaepidemian jatkuessa valtioneuvosto on päättänyt, että laki poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa jatketaan lukuvuoden 2021-2022 ajaksi.

 

Esityksen mukaan opetuksen järjestäjä voisi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Esityksen tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja sekä turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen.

 

Lait ovat voimassa 1.8.2021-31.7.2022. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa koronavirusepidemian kehittymistä ja varautuu antamaan hallituksen esityksen, jolla lain voimassaoloa voitaisiin tarvittaessa jatkaa, mikäli tartuntatautitilanteen arvioidaan jatkuvan vielä lukuvuoden 2021-2022 jälkeen.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää siirtää ajalle 1.8.2021-31.7.2022 toimivallan perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä sekä toimivallan lukion ja peruskoulujen etäopetukseen siirtymisestä sivistystoimenjohtajalle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa