Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 247

25.05.2021

Kunnanhallitus

§ 359

10.08.2021

Kunnanvaltuusto

§ 104

20.09.2021

 

Valtuustoaloite koskien kunnan vuokra-asuntoja ja asuntotilannetta

 

190/10.03.02/2021

 

Khall 25.05.2021 § 247

 

 

Varavaltuutettu Esa Ylläsjärvi jätti valtuuston kokouksessa 26.4.2021 OMK:n, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Kittilän kunnan julkisissa rakennuksissa - esim. päiväkodeissa, kouluissa ja kunnantalossa - on vuosien varrella ollut runsaasti sisäilmaongelmia. Ongelmien aiheuttajia on vuosien varrella korjattu ja uuden koulukeskuksen rakentaminen alkaa vuoden kuluttua.

 

Joiltakin kunnan vuokra-asunnoissa asuvilta on tullut viestiä päättäjille, että myös näissä vuokra-asunnoissa on sisäilmaongelmia. Mikäli ongelmia on ollut onhan niihin puututtu ja ongelmat korjattu?

 

Korona-aikana on puhuttu paljon etätyöstä ja Levillä on myös kerrottu olevan paljon etätyöntekijöitä. On hyvä asia, että kuntaan tulee uusia asukkaita. Onko etätyöntekijöitä muuttanut myös pysyvästi Kittilään?

 

Pyydämme asuntotoimelta selvitystä asuntojen kunnosta, kunnossapidosta ja siitä mikä on Kittilän asuntotilanne tällä hetkellä? Onko asuntojonoja ja minkä verran on tyhjiä asuntoja?"

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen Vuokratalot Oy:n valmisteltavaksi yhteistyössä hallintotoimen kanssa. Vastuuhenkilönä on vuokrataloyhtiöiden toimitusjohtaja Timo Sattanen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 10.08.2021 § 359

 

 

Valmistelija: hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh 040 6530 774, sanna.ylinampa@kittila.fi

 

Vastauksena varavaltuutettu Esa Ylläsjärven valtuuston kokouksessa 26.4.2021 jättämään valtuustoaloitteeseen koskien kunnan vuokra-asuntoja ja asuntotilannetta todetaan seuraavaa:

 

Kittilän Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Timo Sattanen on toimittanut selvityksen 11.6.2021 Kittilän kunnan asuntotilanteesta. Selvityksen mukaan asuntojen käyttöasteet nousivat vuosina 2017 -2019 todella korkealle, mikä kuvasi asuntopulaa. Vuonna 2020 käyttöaste laski koronan ja sen kerrannaisvaikutusten vuoksi. Kittilän Vuokratalot Oy:n asuntoselvitys lisämateriaalina ja siinä on kuvattu tarkemmin mm. asuntojen käyttöasteet vuosina 2014-2020. Vuonna 2021 käyttöasteet ovat jakautuneet niin, että Levin alueella ei ole tyhjiä asuntoja, mutta kirkonkylällä ja Alakylässä tyhjiä asuntoja on. Vapaat asunnot ovat nähtävissä Kittilän Vuokratalot Oy:n kotisivuilla.

Kittilän Vuokratalot Oy:lle toimitettujen asuntohakemusten määrät v. 2014-2020 on myös kuvattu asuntoselvityksessä. Selvityksestä ilmenee selkeästi asuntojen kysynnän kasvu varsinkin vuosina 2016 ja 2018. Hakemusmäärien tasaantuminen johtuu valmistuneista uusista asunnoista, mutta myös tarjottavien asuntojen puutteesta sekä koronan aiheuttamasta todennäköisesti tilapäisestä yleisestä epävarmuudesta. Tällä hetkellä aktiivisia asuntohakemuksia Kittilän Vuokrataloilla on kirkonkylälle 40 ja Leville 53 kpl. Tyhjiä asuntoja ei ole Levin alueella käytännössä yhtään tarjottavana hakijoille.

 

Kunnan vuokra-asuntojen kunnon ja korjauksien osalta asuntoselvityksessä todetaan, että vuokralaisen vaihtuessa tehdään aina huoneiston tarkistus (n. 110 -140 kpl/vuosi). Näissä saadaan varsin hyvä kuva asuntojen kunnosta. Mahdollisesti havaitut viat ja puutteet korjataan välittömästi. Mikäli asumisaikana havaitaan esimerkiksi rakenteellisia ongelmia, asukkaan tulee ilmoittaa niistä vuokranantajalle. Tällöin asia tutkitaan ja tarvittaessa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita apuna. Esimerkiksi terveystarkastajan, kuivausyhtiöiden sekä rakennuslaboratorioiden kanssa tehdään koko ajan yhteistyötä. Tutkimusten perusteella päätetään tarvittavista toimista ja ne tehdään. Myös sijaisasunnot ym. järjestetään tarvittaessa vuokralaisille. Em. tilanteita pyritään kuitenkin koko ajan välttämään ns. ennakoivalla korjauksella, mistä on osoituksena vuosikorjausten kasvu viime vuosien aikana. Tämä on ollut mahdollista yhtiön parantuneen taloudellisen tilanteen ansiosta.

 

Kunnanhallitus on päättänyt perustaa asuntopoliittisen työryhmän, jonka toimeksiantona on valmistella kunnan asuntopoliittinen ohjelma (KH 16.3.2021 § 121). Työryhmä on kokoontunut nyt kaksi kertaa. Tavoitteena on, että työryhmä saa valmisteltua kunnan asuntopoliittisen ohjelman syksyn 2021 aikana.

 

Valtuustoaloitteessa on kysytty lisäksi, onko etätyöntekijöitä muuttanut pysyvästi kuntaan. Etätyöntekijöille on tarjolla yksityisten toimijoiden toimesta etätyöskentelytiloja kunnan eri alueilla. Tarkkaa lukumäärää kuntaan pysyvästi muuttaneista etätyöntekijöistä on kuitenkin vaikeaa saada, mutta hyvin todennäköistä on, että etätyön yleistyessä ja ollessa jo yleismaailmallinen trendi, kunnassa oleskelee eripituisia jaksoja taikka pysyvämminkin etätyötä tekeviä henkilöitä. Kunta kartoittaa jatkossa, olisiko kunnan omistamiin kiinteistöihin mahdollisuutta sijoittaa etätyöskentelyyn soveltuvia tiloja ja avata tiloja näin ollen etätyöntekijöille lisää esimerkiksi Kittilän keskustaan.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 20.09.2021 § 104

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa