Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.07.2021/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 33

08.04.2021

Kunnanhallitus

§ 187

27.04.2021

Tekninen lautakunta

§ 73

20.05.2021

Tekninen lautakunta

§ 97

02.07.2021

Tekninen lautakunta

§ 104

29.07.2021

 

Lukkarin koulun lisätila

 

Koululk 08.04.2021 § 33

 

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Lukkarin koulu toimii tällä hetkellä vanhan alakoulun pihalle hankituissa tilaelementeissä (Pihakoulu), lukiorakennuksen alakerrassa ja vanhan alakoulun eli Kivikoulun tiloissa.

 

Osa Lukkarin koulun henkilökunnasta on alkanut oireilemaan niin pahasti Kivikoulun opettajanhuoneen tiloissa, etteivät he voi niitä enää käyttää. Myös kivikoululta tuodut tavarat ovat aiheuttaneet oireilua Pihakoulussa.

 

Väistötiloissa (Pihakoulussa) ei tällä hetkellä ole tiloja toiselle erityisopettajalle, eikä henkilökunnalle. Koska uusi koulurakennus valmistuu aikaisintaan kahden ja puolen vuoden päästä, tulee saada kyseisille toiminnoille väistötilat käyttöön. Lisäksi henkilökunta tarvitsee oman wc-tilan ja pienen varastotilan tavaroiden säilytykseen. Lisäväistötila palvelisi myös koululla vierailevia terapeutteja, joilla on useita tunteja viikossa Lukkarin koululla.

 

Myös aamu/iltapäivätoiminta on jouduttu siirtämään nuorisotila- Käeltä pihakoulun tiloihin oirehtimisten vuoksi. Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Pihakoulussa pitämällä sitä niissä luokkatiloissa, joissa loppuu koulu klo 13.

 

Kunnanhallitus teki päätöksen 18.6.2019 § 189 Lukkarin koulun siirtokelpoisista lisätiloista.

 

Koulukeskushankkeen suunnitellun valmistumisajankohdan mukaan tiloille tarvitaan vuokraukseen jatkoa. Expandia Moduulit Oy on tarjonnut jatkosopimuksen 15% alennetulla hinnalla. Jatkosopimus on esityslistan oheismateriaalina.

 

Lukkarin koulun lisätilatarpeista on laadittu suunnitelma. Oheismateriaalina suunnitelma lisätilatarpeiden toteuttamiseksi.

 

Laajennusosan vuokrahinta on 8570,00 Euro alv.0% per kk ja 27 kuukautta minimivuokra-aika 1.8.2021-31.10.2023.

 

Urakkarajana on perustusten yläpinta (tilaaja tekee tarvittavat maatyöt pohjineen ja perustuksineen) ja tilaaja tuo kunnallisliittymät toimittajan osoittamiin paikkoihin tilojen vierelle. Tilaajalta tulee myös pääsuunnittelija ja vastaava työnjohto. Koulutoimi ja kiinteistöhallinta ovat yhteistyössä valmistelleet hankinnan.

 

vs.sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta esittää edellä esitetyn suunnitelman mukaisesti kunnanhallitukselle vuokraussopimuksen jatkon ja lisätilojen hankkimisen niin, että ne ovat Lukkarin koulun käytössä 1.8.2021. Hankinnan toteuttamisesta vastaa tekninen toimi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Khall 27.04.2021 § 187

 

 

Lukkarin koululle tarvitaan lisätiloja sivistystoimen toimittaman selvityksen mukaisesti. Perusteluna ovat lisääntyneet sisäilmaongelmat koulun tiloissa.

 

Lukkarin koulun lisätilatarpeista on laadittu suunnitelma. Oheismateriaalina suunnitelma lisätilatarpeiden toteuttamiseksi.

 

Laajennusosan vuokrahinta on 8570,00 Euro alv.0% per kk ja 27 kuukautta minimivuokra-aika 1.8.2021-31.10.2023.

 

Oheismateriaalina:

Vuokra-ajan jatko

Laajennusosa

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) jatkaa vuokrasopimusta Expandia Moduulit Oy:n kanssa ajalle 1.8.2021-31.10.2023 vuokrahintaan 8570 euroa

 

2) valtuuttaa teknisen toimen toteuttamaan hankinnan siten, että lisätilat ovat Lukkarin koulun käytössä 1.8.2021 lukien

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen esitti:

Palautetaan asia takaisin valmisteluun tekniseen toimeen.

 

Jäsen Vuokko Mäntymaa kannatti Toivasen esitystä.

 

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia takaisin valmisteluun tekniseen toimeen.

__________

 

Teknlk 20.05.2021 § 73

 

 

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

 

Koululautakunta kokouksessaan 08.04.2021 § 33 esitti kunnanhallitukselle mm. lisätilojen hankkimista niin, että ne ovat Lukkarin koulun käytössä 1.8.2021. Hankinnan toteuttamisesta vastaa tekninen toimi.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.04.2021 § 187 mm. palauttaa asian takaisin valmisteluun tekniseen toimeen.

Laajennusosan vuokrahinnaksi ajalle 1.8.2021-31.10.2023 on Expandia Moduulit Oy:n edustaja ilmoittanut laativansa tarjouksen Kittilän kunnalle heillä valmiina olemassa olevien moduulien mukaisesti. Tarjous toimitetaan sen saavuttua oheismateriaaliksi.

Hankkeen toteutuminen edellyttää lisäksi hyväksyttyä ja lainvoimaista rakennuslupaa.

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää hylätä annetun tarjouksen. Perusteena pyydetty lisätyötarjous nykyiseltä toimittajalta. Todellista kilpailutilannetta ei syntynyt.

Lautakunta päättää laittaa kilpailutukseen Lukkarin koulun lisätilan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 02.07.2021 § 97

 

 

 

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

 

Lukkarin koulun lisätilat on kilpailutettu ajalle 1.8.2021 - 31.10.2023 siten, että tarjoukset on toimitettava 22.6.2021 klo 12:00 mennessä.

Saapuneiden tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.

Tarjousten yhteenveto oheismateriaalina.

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää keskeyttää Lukkarin koulun lisätilojen vuokrauksen hankinnan hankintalain 125 §:n perusteella, koska saatiin vain yksi tarjous jolloin ei syntynyt todellista kilpailutilannetta eikä voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken.

 

Päätös:

Tekninen johtaja täydensi esitystään, että pyydetään uudet tarjoukset Lukkarin koulun lisätiloista.

 

Esitys hyväksyttiin.

 

__________

 

Teknlk

 

(Lisätietoja: Kunnanrakennusmestari p. 040 3552 498)

 

Lukkarin koulun lisätilat on kilpailutettu ajalle 1.9.2021-31.10.2023 siten, että tarjoukset oli toimitettava 21.7.2021 klo 12:00 mennessä.

 

Tarjouksia saapui kaksi kappaletta, Adapteo Finland Oy ja Expandia Moduulit Oy. Saapuneiden tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.

Tarjousten yhteenveto oheismateriaalina.

 

Vs.tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Adapteo Finland Oy:n tarjouksen Lukkarin koulun lisätilojen vuokraukseen ajalle

1.9.2021-31.10.2023. Tarjouksen kokonaishinta on 155703,00 € ALV 0%.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa