Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 13.07.2021/Pykälä 116

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 116

13.07.2021

 

Poikkeamislupa 21-0289-POI

 

209/10.03.00/2021

 

RakYmplk 13.07.2021 § 116

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074)

Raattaman rekisterikylän tilalle Jänesranta Rno * * * haetaan lupaa poiketa MRL 72 § :n määräyksistä ja rakentaa kokonaisalaltaan 30 m²:n suuruinen loma - asunto Ounasjoen ranta-alueelle. Tilan koko on 3,52 hehtaaria ja sillä on rantaviivaa Ounasjoessa noin 130 metriä. Hakemus on tullut vireille 26.1.2021.

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Niemi Rno * * *, Palosaari Rno * * * ja Venekumottu Rno * * *. Hakija omistaa tilan Ruskaniitty Rno * * *4.

Muistutuksia ei ole jätetty.

Rakennustarkastaja:
Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Raattaman kylän pohjoispuolella Ounasjoen itärannalla. Lähialueella on loma - asuntoja taloustiloineen. Alueella ei ole voimassa asema- tai yleiskaavaa.

Emätilaksi laskettavalla tilalla Kyrö Rno 1:2 (lakannut 6.2.1987) on 9 omarantaista lohkotilaa joista 2 on rakennettu. Rantaviivaa tiloilla on Ounasjoessa noin 1395 metriä. Vesistön leveyden ja ranta-alueen muiden ominaisuuksien johdosta mitoitusrantaviivaa on yhteensä noin 1115 metriä. Rakentamistiheys emätilalla olemassa olevalla rakennuskannalla on 1,79 as/km. Uuden rakennuksen myötä mitoitus nousisi 2,69 as/km ja jos kaikille jo muodostuneille lohkotiloille myönnettäisiin mahdollisuus rakentaa, niin mitoitus olisi 8,07 as/km.

Suunniteltu rakennuspaikka täyttää kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan MRL 116 § 2 momentin rakennuspaikalle asetetut vaatimukset sekä kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset rakennuksen etäisyydestä vesistöön. Suunnitellun rakennuksen etäisyys vesistöön on 30 metriä eikä rakennuspaikka ole hakijan esittämän korkeustason sekä karttatarkastelun perusteella tulva - arkaa aluetta. Alimpien kastuvien rakenteiden korkeustaso on ELY:n antaman tiedon mukaan oltava N2000 järjestelmässä +253,06 ja asemakuvan mukaan rakennuksen lattiapinnan taso olisi +255,30 ( N60 -järjestelmä + 0.30).

Rakennuspaikalle ei ole tietä. Kulku tapahtuisi kesäaikana veneellä yhteisiä venevalkamia ja Raattaman jakokunnan yhteisiä maa-alueita käyttäen ja talvella virallista kelkkareittiä käyttäen.

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristö - tai muita vaikutuksia (MRL 171 §) tai johda merkittävään rakentamiseen. Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä (tilan koko, etäisyys rannasta, korkeustaso, emätilamitoitus ).

Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan lomarakennuksen rakentamiseksi.

Perusteluina esitykselle on, ettei suunniteltu rakennushanke aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristö - tai muita vaikutuksia (MRL 171 §) tai johda merkittävään rakentamiseen. Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä (tilan koko, etäisyys rannasta, korkeustaso, emätilamitoitus).

Sovelletut oikeusohjeet MRL 72 §, MRL 116 §, MRL 171 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa