Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 15.06.2021/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 98

15.06.2021

 

Lupapisteen palvelusopimuksen uusiminen

 

266/07.03.02/2021

 

RakYmplk 15.06.2021 § 98

 

Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköisen lupa-asioinnin ja säilyttämisen pilvipohjainen ohjelmistopalvelu.

Kittilän kunnalla on Lupapiste-palvelu ollut käytössä vuodesta 2016. Palvelu on hankittu Kuntien Tieran 2015 puitesopimukseen perustuvana.

 

Kuntien Tieran vuoden 2015 puitesopimus on päättynyt 7.10.2020 ja siihen perustuvat palvelusopimukset päättyvät 7.10.2021.

 

Kittilän kunta on Tieran omistajakunta ja kunta on ilmoittanut kiinnostuksensa hankintaan silloin kun Tiera valmisteli uutta kilpailutusta. Kittilän kunta voi hankkia Lupapiste palvelut uuteen puitesopimukseen perustuvina.

 

Kuntien Tiera Oy kilpailutti sähköisen lupa-asioinnin vuonna 2020.

Cloudpermit Oy voitti kilpailutuksen Lupapiste palvelullaan ja puitesopimus allekirjoitettiin 31.3.2021. Uusi puitesopimus on voimassa 3 vuotta (31.3.2024 saakka), jonka jälkeen vielä 5 optiovuotta (31.3.2029 saakka).

 

7.10.2021 päättyvä palvelusopimus kattaa rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun ja pysyväisarkiston, joiden yhteenlaskettu kustannus on ollut keskimäärin 1796 €/kk.

 

Cloudpermit on tarjonnut rakennusvalvonnalle Lupapiste palvelut yhteensä 3625 €/kk sisältäen (RAVA -asiointi ja arkisto)

- nykyisin käytössä olevat palvelumaksut kiinteällä kuukausimaksulla 3574 €/kk

- rakentamisen mittari Rami 50 €/kk

 

Hintaan sisältyy

- Lupapiste Kauppa, joka tarjoaa asiakkaille sähköisen verkkokaupan (ei Kittilässä vielä käytössä)

- Arkistointipääte

- Digitoijan työpöytä, paperiarkiston digitointiin.

- Sähköinen ilmoitustaulu, Julkipano.

- Palveluiden ylläpito, kehitys ja tekninen tuki.

 

Tarjous on voimassa 31.8.2021 saakka.

 

Uuden puitesopimuksen myötä palveluiden hinnoittelumalli tulee muuttumaan nykyisestä kuukausimaksu + lupakohtainen toimenpidemaksu mallista pelkkään kiinteään kuukausimaksuun, joka määräytyy kunnan lupapäätösmäärän perusteella. Aiemmin kuukausimaksu määräytyi kunnan asukasluvun perusteella.

 

Palvelumaksut perustuvat ennakoituihin lupapäätösmääriin.

Palvelumaksujen perusteena käytetään lupapäätösmäärien kuluneen puolivuotiskauden toteumaa, pidemmän aikavälin trendin antaessa vahvistusta. Toimittaja ja tilaaja arvioivat yhdessä puolivuosittain tulevan puolivuotiskauden palvelumaksut.

Mikäli päädytään siihen, että kunnan hintaryhmää palvelun osalta muutetaan, niin silloin kuukausimaksuksi määräytyy kyseisen hintaryhmän hinta, voimassa olevan hintalomakkeen mukaisesti.

 

Tällä hetkellä Kittilä on katsottu kuuluvaksi hintaryhmään D (lupapäätöksiä 300- 399) (rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyö-, jatkolupia, rasitteita, muutoksia, sijoittamisia sekä maankäytön poikkeus- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksia).

 

Tämän hetken lupamäärillä kustannus on 42.888 €/vuosi eli kolmen vuoden sopimuksella 128.664 €.

 

Kittilän kunnan hankintapäätöksen hyväksymisvaltuudet yli 100 000 euron palveluhankinnasta on kunnanhallituksella, kirjallisesti tehdyllä päätöksellä.

 

Rakennustarkastaja:

Esitän että lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Lupapiste ohjelman sopimuksen jatkamista rakennusvalvonnan sähköiseksi asiointijärjestelmäksi ilman RAMI mittaria hintaan

42.888 €/vuosi, kolmen vuoden sopimuskaudeksi tämän hetken hintaluokan mukaan laskettuna 128.664 €.

 

Päätös:

Oula Vuolli esitti, että RAMI mittari otetaan sähköisen asiointijärjestelmän mukaan tarjouksen mukaisesti. Jukka Niva kannatti Oula Vuollin esitystä. Lautakunta oli yksimielisesti Oula Vuollin esityksen kannalla. Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle Lupapisteen ohjelman jatkamista rakennusvalvonnan sähköisenä asiointijärjestelmänä RAMI mittarin kanssa.

Hinnaksi muodostuu 3625 €/kk eli vuositasolla 43.500 tarjouksen mukaisesti ja kolmen vuoden sopimuskauden hinnaksi 130.500 €.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa