Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 27.05.2021/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 82

27.05.2021

 

21-0194- SUU

 

116/10.03.00/2021

 

RakYmplk 27.05.2021 § 82

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalta haetaan lupaa saada rakentaa 1150 m²:n suuruinen ajoneuvohalli toimistotiloineen Kittilän rekisterikylään tiloille TIESTÖ I ja TIESTÖ II Rnot 15:9 ja 25:11. Tilojen koko yhteensä on noin 15060 m² ja ne sijaitsevat Kittilän kirkonkylän pohjoisosassa vanhassa tielaitoksen aiemmin käytössä olleessa tukikohdassa. Hakemus on tullut vireille 11.3.2021.

 

Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 §:n 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle (erillinen suunnittelutarveratkaisu).

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Salmela Rno 25:15, Kriston Rauta Rno 25:16, Kristo Kittilä Rno 25:20, Mäntykumpu Rno 30:8, Karistamo Rno 172:1 ja Kittilän Kristo Rno 172:10. Tilan Käpylähalli Rno 30:47 omistaa Kittilän kunta.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Kiinteistöt sijaitsevat Kittilän osayleiskaavan T/P - alueella eli teollisuus-, varasto ja palveluiden alueella joka on tarkoitettu myös tilaa vievälle kaupalle. Osayleiskaavan määräyksen mukaan rakentamiseen tarkoitetut alueet on tarkoitettu asemakaavalla toteutettavaksi.

 

Alueella on halleja ja vastaavan kokoisia varastorakennuksia. Kiinteistöillä on tällä hetkellä purettava rakennus mukaan lukien yhteensä käytetty kerrosalaa 2014 m²:ä. Purkamisen ja uudisrakentamisen myötä kerrosala kiinteistöillä kasvaisi 2695 m²:iin. Uudisrakentamisen yhteydessä kiinteistöltä puretaan 469 m²:n suuruinen ajoneuvosuoja/varastotila ja suunniteltu halli rakennettaisiin samalle paikalle. Kiinteistöille on olemassa oleva tieliittymä ja yhdyskuntatekniset verkostot (sähkö, vesi, viemäri ).

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarviossa Yläkittilän alueen kunnan kaavoitusohjelmaan asemakaavoitusta varten ja teknisessä lautakunnassa 28.1.2021 on hyväksytty asemakaavan laadinnan aluerajaus. Suunniteltu rakennushanke sijaitsee asemakaavan laadintaan hyväksytyn aluerajauksen sisällä.

 

Hakijalla on ollut vastaavalle hankkeelle myönteinen ja lainvoimainen suunnittelutarveratkaisu 18 - 3044-SUU jonka voimassaolo on rauennut 8.11.2020.

 

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa mahdolliselle kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun. Perusteluna esitykselle on korvaava rakentaminen joka ei johda kokonaisuus huomioiden merkittävään rakentamiseen. Suunnitellun rakennuksen käyttötarkoitus on osayleiskaavan mukainen. Rakennusluvan erityiset edellytykset täyttyvät yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien ja liikenneturvallisuuden osalta sekä uudisrakentaminen on käyttötarkoitukseltaan ja maisemalliselta kannalta alueelle soveltuvaa.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 137 §.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa