Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 27.05.2021/Pykälä 79

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 79

27.05.2021

 

Purkamislupa 21-0176-P

 

220/10.03.00/2021

 

RakYmplk 27.05.2021 § 79

 

(lisätietietoja rakennustarkastaja p.0400396074)

 

Kittilän rekisterikylän tiloille Rautio Rno 57:24 ja Hakala Rno 57:25 haetaan lupaa kahden rakennuksen, toimisto/liikerakennus 849 m² ja asuin/liikerakennus 408 m² purkamiseksi. Kiinteistöt muodostavat Korttelin 331 tontin 3, joka on pinta-alaltaan 3783 m². Hakemus on tullut vireille 29.4.2021.

 

Rakennusvalvontaviranomainen on hakemuksen johdosta kuullut tiloja Paaso Rno * * * *, Ahtola Rno * * * *, Satta Rno * * * *, Kittilän jakokunta Rno * * * * *, Harjula Rno * * * *, Lassinantti Rno * * *, Kirjola Rno * * * *, Kenttälä Rno * * * *, Kallio Rno * * * *, Peltola Rno * * * * ja Allula Rno * * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Alueella on voimassa Kittilän kirkonkylän asemakaava ja purettavaksi suunnitellut rakennukset sijaitsevat asemakaavan korttelissa 331 tontilla 3. Tontti 3 muodostuu kahdesta eri kiinteistöstä. Liike/toimistorakennus sijaitsee kiinteistöjen Rautio Rno 57:24 ja Hakala Rno 57:25 alueella ja asuin/liikerakennus sijaitsee kiinteistöllä Hakala Rno 57:25. Kortteli on asemakaavassa varattu asuin/liikerakentamiseen (AL). Purettavien rakennusten tilalle on suunniteltu rakennettavan uusi liikerakennus.

 

Asuin/liiketalo on valmistunut 1956 ja toimisto/liikerakennus on valmistunut vuonna 1978. Rakennukset eivät ole käytössä. Asemakaavassa ei ole kyseisiä rakennuksia määritelty suojeltavaksi rakennussuojelulain tai muun lainsäädännön perusteella. MRL 127 §:n mukaan rakennuksen purkaminen vaatii purkuluvan asemakaava-alueella tai alueella jolla on voimassa MRL 53 §:n mukainen rakennuskielto asemakaavaa laadittaessa tai jos yleiskaava niin määrätään.

 

Esitän, että lautakunta myöntää purkamisluvan 21-0176-P asuin/liikerakennuksen ja toimisto/liikerakennuksen purkamiseksi. Perusteluina esitykselle on, ettei rakennuksien purkamisella ole kaavallisia tai suojelullisia esteitä eikä purkamisella hävitetä rakennettuun ympäristöön sisältyviä perinne-, kauneus-, tai muita arvoja. Purkamisluvassa on määritelty katselmukset, selvitykset ja suunnitelmat joita tarvitaan purkamistyön järjestämiseksi sekä rakennusjätteen käsittelyyn liittyvät asiat.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 127 §, MRL 130 §, MRL 139 §

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa