Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 17.06.2021/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 79

06.08.2019

Koululautakunta

§ 56

17.06.2021

 

Kittilän ja Muonion kuntien välinen sopimus Raattaman alueen oppilaiden koulukuljetuksesta Muonioon

 

Koululk 06.08.2019 § 79

 

 

(Lisätietoja: vs. varhaiskasvatuspäällikkö puh. 040 716 2084)

 

Raattaman alueen 5.-9.-vuosiluokkien oppilaita on kulkenut Muonion kunnan peruskoulussa. Kevään 2019 aikana on neuvoteltu useampaan kertaan perinteen jatkamisesta myös tulevina lukuvuosina. Koulumatka on Raattamasta lyhempi Muonioon peruskouluun kuin Kittilään omiin kouluihin.

 

Muonion sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.6.2019 § 113 päättänyt Raattaman alueen oppilaiden koulunkäynninjärjestelyistä. Päätös on edellyttänyt neuvottelujen jatkamista Kittilän ja Muonion välillä kustannusten jakamisesta.

 

Muonin ja Kittilän sivistystoimenjohtajat ovat 3.7.2019 neuvotelleet Raattaman alueen peruskoulun oppilaiden koulunkäynnistä Muonissa. Neuvotteluissa on sovittu liitteen mukaisesta järjestelyistä, joilla turvataan Raattaman alueen 5.-9.-vuosiluokkien oppilaiden koulunkäynnistä Muonion kunnan peruskoulussa lukuvuosien 2019-2021 aikana.

 

Tällä hetkellä Raattaman alueelta kulkee kaksi yläkouluikäistä ja yksi alakouluikäinen. Muuttamisen seurauksena alakoululaisten määrä voi kasvaa kahdella oppilaalla.

 

Sopimuksen mukaan Kittilän kunta osallistuu omalta osaltaan Raattaman lasten koulumatkakustannuksiin. Kittilän koulutoimen vastuulle koulumatkakustannuksista on sovittu 10000€/lukuvuosi. Summa kattaa kaikki oppilaat, joita arvion mukaan on lukuvuonna 2019-2020 on 3-5 oppilasta.

 

Kittilän vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä on myös keskustellut 3.7.2019 lautakunnan puheenjohtaja Asko Jussilan kanssa valmisteilla olevasta sopimuksesta.

Liite: Kittilän ja Muonion kuntien välinen sopimus Raattaman alueen oppilaiden koulukuljetuksesta Muonioon

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Kittilän koululautakunta hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen, jolla sovitaan Raattaman alueen oppilaiden koulukuljetusjärjestelyistä Muonion peruskouluun. Samalla sovitaan koulumatkasta koituvista kustannuksista siten, että Kittilän kunta korvaa 10 000 euroa/lukuvuosi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Koululk 17.06.2021 § 56

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Koululautakunta hyväksyi elokuussa 2019 Kittilän kunnan ja Muonion kunnan välisen sopimuksen, jolla sovittiin Raattaman alueen oppilaiden koulukuljetusjärjestelyistä Muonion yhtenäiskouluun. Sopimuksen mukaisesti Kittilän kunta on korvannut Muonion kunnalle 10 000 euroa/lukuvuosi raattamalaisten oppilaiden koulukuljetuksista. Sopimus päättyy 31.7.2021.

 

Kittilän kunnan ja Muonion kunnan sivistystoimenjohtajat ovat neuvotelleet sopimuksen uusimisesta. Neuvotteluiden yhteydessä on käynyt ilmi, ettei Muonion kunta ole valmis jatkamaan sopimusta entisin ehdoin. Kittilän kunnan vs. sivistystoimenjohtajalle on ilmoitettu, että mikäli nykyistä järjestelyä jatketaan, tulisi Kittilän kunnan korvattavaksi arviolta 30 000-40 000 euroa/lukuvuosi.

 

Tämänhetkisen tiedon mukaan lukuvuonna 2021-2022 koulukuljetusta Raattaman kylästä tarvitsee kaksi (2) alakouluikäistä oppilasta sekä yksi (1) yläkouluikäinen oppilas.

 

Raattaman oppilaiden koulunkäynnin järjestämisen vaihtoehdot ovat seuraavat:

 

1) Nykyisen järjestelyn jatkaminen, jolloin Kittilän kunnan korvattavaksi Muonion kunnan järjestämistä koulukuljetuksista tulisi arviolta 30 000-40 000 euroa/lukuvuosi

 

2) Elokuusta 2021 alkaen viides- ja kuudesluokkalaiset oppilaat käyvät koulua Sirkassa ja yläkouluikäiset oppilaat Kittilän yläkoulussa.

 

3) Kaikki alakouluikäiset oppilaat käyvät koulua Raattamassa, jolloin Raattaman koulun henkilöstöresursseja on lisättävä. Yläkouluikäiset siirtyvät kirkonkylän yläkoululle.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää, että elokuusta 2021 alkaen raattamalaiset alakouluikäiset oppilaat käyvät koulua Raattamassa ja yläkouluikäiset oppilaat Kittilän yläkoulussa.

 

Päätös:

Tauko pidettiin tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10.37-10.46.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja muutti esitystään siten, että nykyistä järjestelyä jatketaan. Lisäksi Kittilän koululautakunta päättää esittää Muonion sivistyslautakunnalle, että Kittilän kunta osallistuu lukuvuonna 2021-2022 kolmen (3) raattamalaisen oppilaan (5.-9. lk) koulukuljetusten järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen korkeintaan 30 000 eurolla.

 

Vs. sivistystoimenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa