Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.05.2021/Pykälä 78

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 17

28.01.2021

Tekninen lautakunta

§ 62

29.04.2021

Tekninen lautakunta

§ 78

20.05.2021

 

Toimistovirkailijan määräaikainen toimi

 

27/01.01.01/2021

 

Teknlk 28.01.2021 § 17

 

 

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)

Toimistopalvelumuutos Kittilän Vuokratalot Oy:n kanssa on vähentänyt toimistopalveluresursseja 60% ja resurssien lisääntymistarve teknisen toimen muun toimistopalvelujen työmäärän lisääntymisenä mm. investointihankkeiden määrällä.

Kuluvan vuoden talousarviossa on määrärahaa varattuna toimistovirkailijan tehtävään, sekä TS2022 ja TS2023 henkilöstökulujen määrä on pidetty talousarviovuoden 2021 tasolla. Kunnanvaltuusto päätti talousarviokäsittelyn yhteydessä, että talousarvioesityksessä oleva vakituinen toimistosihteeriresurssi palkataan määräaikaisena ja määräraha säilyy talousarviossa.

Toimistovirkailijan hakuilmoitus oheismateriaalina.

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen työpaikkailmoituksen ja oikeuttaa teknisen osasto julistamaan toimistovirkailijan toimen avoimeksi.

Päätös:

Marita Toivanen esitti, että määräaikainen toimistovirkailijan toimi laitetaan auki vuoden 2022 loppuun saakka. Muilta osin hyväksytään teknisen johtajan esitys.

 

Lautakunta hyväksyi Marita Toivasen esitys.

 

__________

 

Teknlk 29.04.2021 § 62

 

 

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Toimistovirkailijan toimen täyttämisessä noudatettiin uutta rekrytointiohjetta ja suoritettiin sisäisenä hakuna 15.2.2021 klo 15:00 mennessä.

Asia valmisteltiin kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä päätettäväksi, oheismateriaalina.

Kunnanhallitus käytti 30.3.2021 § 154 otto-oikeutta ja siirsi asian teknisen lautakunnan päätettäväksi.

Toimistovirkailijan määräaikaisen (31.12.2022 asti) toimen sisäinen haku päättyi 15.2.2021 klo 15:00. Hakemuksia saatiin yksi kappale. Hakija Ritva Helin täyttää hakuehdot ja hänet on haastateltu 18.3.2021 Microsoft-Teamsin kautta teknisenjohtajan, teknisen sihteerin ja kiinteistöpäällikön toimesta. Ritva Helin on ilmoittanut hakevansa erikseen työvapaata nykyisestä toimestaan varhaiskasvatuksessa. Lähiesimies Raija Tavi puoltaa määräaikaiseen toimeen siirtymistä. Lähiesimies ja hakija ovat tietoisia toimistovirkailijan toimeen käytettävästä kuuden kuukauden koeajasta. Lisäksi sivistystoimen toimialajohtajan sijaiselle Janne Ylinampa toimitettiin tieto asiasta ja hän vastasi asian sopivan. Näin ollen toimialajohtajia on kuultu rekrytointiohjeen mukaisesti asiassa eikä heillä ole siitä huomautettavaa.

Rekrytointiohjeen mukaan koeaikaa voidaan käyttää myös silloin, jos henkilö siirtyy organisaation sisällä määräaikaisesta virka- tai työsuhteesta toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään, ja työtehtävät muuttuvat olennaisesti. Peräkkäisissä määräaikaisissa virka- ja työsuhteisessa ei määrätä uutta koeaikaa, elleivät tehtävät tai asema muutu oleellisesti. Koeajan käyttämiseen ei tarvita viranhaltijan suostumusta, vaan sen käyttämisestä päättää viranhaltijan ottamisesta päättävä toimielin tai viranhaltija. Koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta.

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää valita Helin Ritvan kiinteistöpalvelun tulosalueelle määräaikaiseksi toimistovirkailijaksi ajalle 17.5.2021 - 31.12.2022. Koeajaksi määrätään kuusi kuukautta, koska kyseessä on olennaisten työtehtävien muutos toimistovirkailijan toimeen. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 2197,99 e/kk.

 

Päätös:

Raili Fagerholm esitti, että paikka laitetaan julkiseen hakuun. Vuokko Mäntymaa kannatti esitystä.

 

Raili Fagerholmin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

__________

 

Teknlk 20.05.2021 § 78

 

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Kittilän kunnassa on ollut haettavana toimistovirkailijan määräaikainen toimi ajalle 1.7.2021-31.12.2022.

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva AMK - tasoinen tutkinto tai aikaisempi opistotasoinen merkonomin tutkinto.

Eduksi katsotaan tietotekniikan hyvä osaaminen sekä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin.

Lisäksi edellytämme suomen kielen hallintaa niin suullisesti kuin kirjallisesti.

Eduksi katsomme kunnallisen alan kokemusta toimistovirkailijan töissä.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 14.5.2021 klo 15:30 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

Hakijoita oli yhteensä 13, joista kelpoisuusehdot täyttäviä 10.

Hakijayhteenveto sekä ansiovertailu oheismateriaalina.

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää kutsua haastattelutilaisuuteen seuraavat hakijat: Helin Ritva, Kallioaho Anne, Keskitalo Eila, Koskiniemi Vili, Paukkunen Jenni ja Vitsaniemi Siiri.

Haastattelut järjestetään Microsoft Teams kautta 1.6.2021 klo 13.00 alkaen. Haastatteluun osallistuvat tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, tekninen sihteeri sekä teknisen lautakunnan jäsenet oman harkintansa mukaan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa