Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.04.2021/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 59

21.04.2021

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto koskien valitusta lautakunnan poikkeamispäätöksestä 26.1.2021 § 7

 

349/10.03.00/2020

 

RakYmplk 21.04.2021 § 59

 

( lisätietoja rakennustarkastaja 0400396074)

 

Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa valitukseen joka koskee lautakunnan tekemää kielteistä poikkeamislupapäätöstä 26.1.2021 § 7 (21-0011-POI). Lausunto ja päätöksiin liittyvät asiakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 30.4.2021.

 

Rakennustarkastaja:

Poikkeamisluvan hakijoiden valitus koskee lautakunnan tekemää kielteistä poikkeamislupapäätöstä kaksikerroksisen lomarakennuksen ja siihen liittyvän talousrakennuksen rakentamiseksi Rautusjärven rantaan.

Valittajat hakevat muutosta hallinto-oikeudelta lautakunnan tekemään päätökseen liitteenä olevan valituksen mukaisin perustein. Perusteina päätöksen muuttamiselle hakijat esittävät mm. rakennuspaikan täyttävän kunnan rakennusjärjestyksessä olevat rantarakentamisen ehdot sekä rakennushankkeessa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaiset poikkeamisen edellytykset täyttyvät.

 

Esitän lausunnoksi seuraavaa:

Rakennus- ja ympäristölautakunta on valituksen alaisessa päätöksessään ottanut huomioon sen, ettei hakija ole esittänyt hakemuksessaan erityisiä maankäyttöön liittyviä syitä. Kielteinen poikkeamispäätös on perusteltu hallintolain 45 §:n edellyttämällä tavalla. Päätöksen perusteluissa on otettu huomioon Levin osayleiskaavan määräykset ja rakentamiseen liittyvät ohjeet maankäyttö-ja rakennuslain 42 §:n 2 momentin mukaisesti sekä erityisesti huomioitu valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen säilyttämiseksi annetut määräykset, suositukset ja ohjeet.. Osayleiskaavan kaavaselostuksessa ja maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmassa mainitaan, ettei Rautuskylän valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen kohdalla tulisi rakentaa avoimelle rantapellolle vaan lomarakentaminen tulisi sijoittaa metsän sisään ja AT - alueille. Levin osayleiskaava oheismateriaaleineen on tullut voimaan 5.10.2011. Valittajat ovat hankkineet kiinteistön omistukseensa 4.11.2020. Poikkeamisen myöntämiselle ei ollut erityisiä syitä eikä MRL 171 §:n oikeudelliset edellytykset täyttyneet. Lautakunta toteaa valituksen olevan perusteeton.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa