Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.04.2021/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 58

21.04.2021

 

Suunnittelutarveratkaisu 21-0123-SUU

 

155/10.03.00/2021

 

RakYmplk 21.04.2021 § 58

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074 )

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalta haetaan lupaa saada rakentaa 825 m²:n 1 - kerroksisen varastohalli Sirkan kylään vuokra - alueelle tilasta Kumpula Rno 33:76. Vuokra - alueen koko on noin 4200 m² ja se sijaitsee Muoniontien varrella Sirkan pienteollisuusalueella. Hakemus on tullut vireille 9.3.2021

 

Alue on MRL 16 § mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 § 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle (erillinen suunnittelutarveratkaisu).

 

Hakemuksen johdosta on hakija kuullut neljää vuokra - alaa tilasta Kumpula Rno 33:76. Tilan Kumpula Rno 33:76 omistaa Kittilän kunta.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Kittilän kunta on vuokrannut kyseessä olevan alueen käytettäväksi pienteollisuustoimintaa palvelevien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden rakentamista varten.

 

Levin osayleiskaavassa alue on varattu TY - alueeksi eli teollisuusalueeksi. Alueelle on tehty maankäyttösuunnitelma pienteollisuustonttitarvetta varten ja alueen kaavoitus vastaavaan tarkoitukseen on käynnissä. Suunniteltu rakennushanke on kunnan laatiman maankäyttösuunnitelman ja asemakaavaluonnoksen mukainen. Alueella on tiestö, sähköt ja vesi/viemäri verkosto. Kittilän kunnanhallitus on myöntänyt samalle vuokra-alueelle vastaavalle hankkeelle suunnittelutarveratkaisun 4.11.2013 § 344. Rakennushanketta ei silloisen suunnittelutarveratkaisun pohjalta toteutettu ja lupa raukesi 2 vuoden määräajan kuluttua.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun varastohallin rakentamiseksi. Perusteluna esitykselle on ettei suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa mahdolliselle kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on kunnan maankäyttösuunnitelman ja asemakaavaluonnoksen mukaista sekä tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntatekniseen verkostoon ja liikenneväyliin. Rakennettu ympäristö koostuu vastaavista rakennuksista eikä rakentaminen johda alueellisesti merkittävään rakentamiseen.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 137 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa