Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.04.2021/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 54

21.04.2021

 

Lausunto rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä tehdystä valituksesta , 26.1.2021 6 §

 

434/10.03.00/2020

 

RakYmplk 21.04.2021 § 54

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074)

 

Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa valitukseen joka koskee lautakunnan tekemää osittain kielteistä purkamislupapäätöstä 26.1.2021 § 6 (21-0007-P). Lausunto ja päätöksiin liittyvät asiakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 30.4.2021. Lausunnon lisäksi hallinto-oikeus pyytää varamaan lautakunnan jäsenelle tilaisuuden antaa selvityksen valituksessa esitetyn esteellisyysväitteen osalta.

Valitus koskee lautakunnan tekemää osittain kielteistä purkamislupaa jossa myönnettiin purkamislupa seurakuntatalolle mutta ei myönnetty purkulupaa vanhalle pappilarakennukselle.

Valittaja vaatii, että lautakunnan päätös on hylättävä ja kumottava maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena sekä saatettava purkamislupahakemus viipymättä uudelleen rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Lisäksi vaaditaan Kittilän kuntaa korvaamaan valittajalle valituksesta johtuneet valitus- ja oikeudenkäyntikulut.

Rakennustarkastaja:

Esitän lausunnoksi seuraavaa:

Kittilän kirkonkylän asemakaavassa korttelin 204 osalta ei ole mitään merkintää rakennettuun ympäristöön liittyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen osalta eikä pappilarakennusta ole asemakaavalla suojeltu. Korttelia koskeva asemakaava on tullut voimaan 8.4.1992. Kyseinen arvoperusta harkitaan ja ratkaistaan asemakaavassa. Kittilän kirkonkylän osayleiskaavassa (2015) ei myöskään ole suojeltu pappilarakennusta tai arvotettu sen rakennetun ympäristön osalta vastaavia arvoja. Pappilarakennus ei ole suojeltu eikä se ole alkuperäisessä kunnossa sekä sen rakennus- ja käyttöhistoria on seurakunnan toimesta hyvin tiedossa. Lapin maakuntamuseon lausunnossa ei ole tuotu esille mitään sellaisia seikkoja jotka estäisivät rakennuksen purkamisen.

Purkamislupa on hallintolupa, jolla ratkaistaan ovatko maankäyttö- ja rakennuslain ja muun lainsäädännön mukaiset edellytykset olemassa purkamisluvan myöntämiselle. Jos edellytykset täyttyvät, lupa on myönnettävä (MRL 130 §, MRL 131 § ).

Lautakunnan tekemän kielteisen päätöksen perustelut pappilarakennuksen purkamisluvan epäämiselle eivät olleet hallintolain 45 §:n eikä maankäyttö- ja rakennuslain 139 §:n mukaisia.

Lautakunta on käsitellyt pappilarakennuksen purkamislupaa puheenjohtajan esityksen perusteella uudelleen 25.2.2021 § 30 myöntäen pappilarakennukselle purkamisluvan.

Lautakunnan jäsen on antanut selvityksen esteellisyysväitteeseen sähköpostitse rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja todennut ettei ole ollut asian käsittelyssä esteellinen. Selvitys liitetään hallinto-oikeudelle lähetettäviin asiakirjoihin.

Päätös:

Rakennustarkastajan esitys lausunnoksi hyväksyttiin. Ahti Ovaskainen jääväsi itsensä asian käsittelystä, syynä yhteisöjääviys.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa