Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.04.2021/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 67

21.04.2021

 

Suunnittelutarveratkaisu 21-0129-SUU

 

165/10.03.00/2021

 

RakYmplk 21.04.2021 § 67

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074 )

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalta haetaan lupaa rakentaa 104 m²:n suuruinen, kaksikerroksinen loma-asunto, 27 m²:n suuruinen sauna ja 25 m²:n talousrakennus Kallon rekisterikylän tilalle Piilola Rno * * *. Tilan koko on 2000 m²:ä ja se sijaitsee Ylläsjärven kyläalueella. Hakemus on tullut vireille 18.11.2020.

 

Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 §:n 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle (erillinen suunnittelutarveratkaisu).

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut hakemuksen johdosta tilat Nyppylä Rno * * *, Hautakuusikko Rno * * * *, Lintula Rno * * * ja Muonala Rno * * * *.

Muistutuksia ei ole jätetty.

Rakennustarkastaja:

Suunniteltu rakennushanke sijoittuu Ylläksen osayleiskaavan AP - alueelle eli pientalovaltaiselle asuntoalueelle Ylläsjärven kylän Kittilän puoleisella osalla. Alueen rakennuskanta muodostuu pääosin omakotitaloista sekä loma-asunnoista talousrakennuksineen

 

Alueella on tiestö ja sähkö, vesihuolto ja viemäröinti. Suunniteltu rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan tiestöön ja alueen vesiliittymä/viemäriliittymäkaivo ovat noin 50 metrin päässä suunnitelluista rakennuksista.

 

Tilalla on hakijan antaman tiedon mukaan rakennuksia joita ei ole kunnan rakennusrekisterissä. Asemakuvassa on esitetty kota sekä olemassa olevan rakennuksen siirtäminen ja muuttaminen huoltorakennukseksi.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun. Perusteluina esitykselle on, ettei suunniteltu rakennushanke aiheuta haittaa mahdolliselle kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä johda merkittävään rakentamiseen. Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella täyttyvät eikä rakentamisesta aiheudu haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan tiestöön ja sähkö-, vesihuolto- ja viemäriverkostoihin. Asemakuvassa esitetyt rakennuksien etäisyydet toisistaan sekä kiinteistön rajoista käydään läpi mahdollisen rakennusluvan yhteydessä

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 137 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa