Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.04.2021/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 65

21.04.2021

 

Lausunto Merenhoitosuunnitelmasta vuosille 2022-2027

 

148/11.03.03/2021

 

RakYmplk 21.04.2021 § 65

 

Merenhoidon suunnittelu kulkee samaan aikaan vesienhoidon ja tulvasuunnittelun kanssa. Merialueen suunnittelussa pyritään meren tilan parantamiseen ja hyvän tilan saavuttamiseen meristrategiadirektiivin mukaisesti.

 

Meren hyvä tila tarkoittaa elinvoimaista ekosysteemin toimintaa ja hyviä kemiallisia olosuhteita. Kittilän kannalta merellisen yhteyden saaminen Kemijokeen on edellytys hyvälle meren tilalle.

 

Vs. Ympäristösihteeri:

Ympäristönsuojeluviranomainen lausuu asiassa seuraavaa:

 

Meristrategiadirektiivin 3 artiklan mukainen hyvä ekologinen tila edellyttää vaelluskalojen vapaan kulkemisen sallimista jokialueilla. Kulkeminen täytyy olla kaikille lajeilla turvattua sekä ylä-, että alavirtaan. Tämä koskee myös ankeriaita ja nahkiaisia, jotka käyttävät Itämerta vaellusalueenaan.

 

Kalojen esteettömän kulun lisäksi myös sedimenttien kulkeutuminen on joen ja meren kannalta hyvän tilan mittari. Sedimenttien tila, määrä ja liikkeet joessa vaikuttavat joen ekologisen tilan lisäksi myös meren tilaan rannikolla.

 

Kalojen lisääntymisolosuhteiden turvaamiseksi tulee padoilla suljetut joet avata. Itämeren kalaston tila edellyttää kalojen luontaisen lisääntymisen mahdollistamista ja turvaamista. Tämä on tehtävä suojelemalla, ennallistamalla ja aikaansaamalla kutuvaellusreitit ja - alueet.

 

Aiheuttaja maksaa periaatteen mukaan vaelluskaloille (lähes kaikki kalalajit) aiheutetun haitan korjaamisen maksaa haitan aiheuttaja. Voimantuotannon edellytys on hyvässä tilassa oleva meri ja valuma-alue. Meri on valuma-alueensa summa.

 

Toimenpiteet täytyy suunnitella niin, että jokien ja meren tila paranee eli kalat ja sedimentit liikkuvat häiriöttä ja meren kemiallinen tila paranee. Toimenpiteiden vaikuttavuus ja sen arviointi on olennainen osa meren hoidon suunnittelua. Jos vaelluskalojen tila ei parene suljetuissa joissa, ei myöskään meren tila paren direktiivin vaatimusten mukaisesti.

 

Myös lainsäädännölliset muutokset tulee kirjata toimenpiteisiin ja vesilain muuttamiselle on asetettava aikataulu. Ilman lainsäädännöllisten muutosten läpikäyntiä ei ole mahdollista hakea jatkoaikaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkoajan edellytyksenä on kaikkien mahdollisten toimenpiteiden käyttäminen, ennen kuin jatkoaikaa tilatavoitteiden saavuttamiseksi voidaan harkita.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa