Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 20.05.2021/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 40

20.05.2021

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 päivittäminen

 

130/12.00.01/2021

 

Koululk 20.05.2021 § 40

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Opetushallitus on muuttanut ja täydentänyt opetussuunnitelman perusteiden 2014 arviointia koskevaa lukua 6 sekä laatinut kriteerit perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa oppiaineissa.

 

Kittilän perusopetuksen opetussuunnitelmaa on päivitetty opetushallituksen antaman määräyksen mukaan. Oppilaille annettavia todistuksia on niin ikään muokattu vastaamaan opetussuunnitelman perusteiden vaatimuksia.

 

Opetussuunnitelmamuutosten taustalla on laaja keskustelu arvioinnista ja sen yhdenvertaisuudesta eri puolilla Suomea.

 

Olennaisimmat muutokset opetussuunnitelman perusteisiin ovat seuraavat:

 

- Oppilaan osaamisen numeroarviointia aikaistetaan siten, että se aloitetaan jatkossa kaikissa Suomen kouluissa neljännellä vuosiluokalla. Opettaja voi täydentää numeroarviointia sanallisella

arvioinnilla

- Arviointiluvun liitteenä julkaistaan ensimmäistä kertaa todistusmalleja, joita koulut voivat käyttää omien todistustensa pohjana

- Itsearvioinnin ja vertaispalautteen periaatteita koulussa on täsmennetty niin, etteivät nämä sekoitu opettajan tekemään summatiiviseen osaamisen arviointiin

- Päättöarvioinnin periaatteita on tarkennettu niin, että jatkossa kaikissa kunnissa ja kouluissa noudatetaan samoja periaatteita päättöarvioinnin ajankohdan määrittämisessä ja päättöarvosanojen muodostamisessa

- Arvioinnin tehtävät on selitetty auki aiempaa tarkemmin, ja samassa on selkiytetty arviointiin vaikuttavien suoritusten dokumentointiin liittyviä velvoitteita

 

Muiden oppilaiden osalta arvioinnin kriteerit ovat jo astuneet voimaan kuluvana lukuvuonna ja päättöarvioinnin kriteerit astuvat voimaan 1.8.2021.

 

Lisäksi paikallista opetussuunnitelmaa on päivitetty lisäämällä mahdollisuus oppilaan siirtämiseen vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen. Myös ohjaussuunnitelmaa ja oppiaineiden osioita on päivitetty vastaamaan annettuja määräyksiä ja ohjeita.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta hyväksyy paikalliseen opetussuunitelmaan tehdyt muutokset.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa