Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 08.04.2021/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 51

08.04.2021

 

Suunnittelutarveratkaisu 21-0110-SUU

 

142/10.03.00/2021

 

RakYmplk 08.04.2021 § 51

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074 )

 

Könkään kylään tilalle Niilola Rno * * * * haetaan rakennus - ja ympäristölautakunnalta lupaa saada rakentaa 146 m²:n suuruinen yksikerroksinen omakotitalo ja autotalli/varasto, kooltaan 36 m². Tilan koko on 3030 m² ja se sijaitsee Könkään kylän länsilaidalla.

Hakemus on tullut vireille 5.1.2021.

 

Könkään kylän alueella on rakentamispaineita ja niiden myötä alueen maankäyttö vaatii normaalia laajempaa lupaharkintaa. Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 §:n 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle (erillinen suunnittelutarveratkaisu).

 

Rakennushankkeen johdosta on hakija kuullut tiloja Villelä Rno * * * *, Yli - Palosaari Rno * * * * ja Hakola Rno * * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Levin osayleiskaavassa rakennushanke sijoittuu AP/res - alueelle eli pientalovaltaisen asuntoalueen reservialueeksi. Alueella on pysyvää asutusta, joten suunniteltu rakennushanke ei poikkea käyttötarkoitukseltaan tai laajuudeltaan rakennetusta ympäristöstä. Kulku tilalle on Hakotien kautta. Alueella on vesijohtoverkosto ja sähköverkko. Jätevesien käsittely on suunniteltu tapahtuvan kiinteistökohtaisesti. Kiinteistölle on myönnetty suunnittelutarveratkaisu vuonna 2011 (2011-3028-SUU) omakotitalon ja talousrakennuksien rakentamiseksi. Kyseistä hanketta ei toteutettu ja lupa on rauennut.

 

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseksi. Perusteena esitykselle on osayleiskaavan mukaisen rakentaminen sekä olemassa oleva tiestö ja vesihuolto. Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueelle täyttyvät. Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentamisesta ei aiheudu haitallista yhdyskuntakehitystä eikä se johda merkittävään rakentamiseen. Jäteveden käsittelytaso hyväksytään mahdollisen rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

 

 

Sovelletut oikeusohjeet, MRL 16 §, MRL 136 §, MRL 137 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa