Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 421

20.10.2020

Tekninen lautakunta

§ 9

28.01.2021

Kunnanhallitus

§ 50

02.02.2021

Kunnanvaltuusto

§ 24

22.02.2021

 

Valtuustoaloite/Puhtaan koulun puolesta - alakoulun rakentaminen täysin erilliseksi rakennukseksi

 

74/12/2020

 

Khall 20.10.2020 § 421

 

 

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Tarmo Salonen jätti valtuustoryhmänsä puolesta valtuuston kokouksessa 28.9.2020 otsikolla "Puhtaan koulun puolesta" valtuustoaloitteen, jossa esitettiin alakoulun rakentamista täysin erilliseksi rakennukseksi. Aloitteen mukaan alakoulua ei tule yhdistää fyysisesti jo ennestään pahoista sisäilmaongelmista kärsineeseen yläasteeseen eikä millään "tuubivirityksellä" myöskään museoviraston suojeluksessa olevaan lukioon.

 

Perustelut aloitteelle ja esitykselle ilmenevät liitteenä olevasta aloitteesta

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen poikkihallinnollisesti teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilöinä on tekninen johtaja ja vt. sivistystoimenjohtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 28.01.2021 § 9

 

 

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

 

Kittilän perussuomalaisten valtuustoryhmä on 28.9.2020 jättänyt valtuustoaloitteen otsikolla "Puhtaan koulun puolesta"

 

"Kittilän kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.09.2020 kohta 6. tarveselvityksen keskustan kampusalueen opetus- ja nuorisotilojen rakentamiseksi. Me Perussuomalaiset esitimme, että alakoulu rakennettaisiin omaksi yksiköksi samalle piha-alueelle, koska tilaa on.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää edelleen, että alakoulu rakennettaisiin täysin erilliseksi rakennukseksi, eikä yhdistettäisi fyysisesti jo ennestään pahoista sisäilmaongelmista kärsineeseen yläasteeseen eikä millään "tuubivirityksellä" myöskään museoviraston suojeluksessa olevaan lukioon.

Vaikka tämän hetkinen koronavirusepidemia voi olla jo ohi siihen mennessä kun kyseinen koulukompleksi on valmis 2023 on syytä varautua niin, ettei vastaisuudessakaan tarvitse sulkea koko koulualuetta vastaavassa tilanteessa. Ei myöskään ole mitään mieltä, että ala-aste ikäiset lapset joutuvat yläastelaisten ja lukiolaisten väliin nuorimpana ikäluokkana.

Pitkän rakennusajan johdosta myös pöly- ja meluhaitat häiritsevät opiskelua mikäli kaikki rakennukset yritetään väkisin liittää toisiinsa.

Lapsissa on tulevaisuutemme ja he tarvitsevat oman turvallisen ja puhtaan itsenäisen koulurakennuksensa."

Kunnanhallituksen hyväksymässä koulukeskuksen hankesuunnitelmassa yhteys uudesta koulusta yläkouluun on molemmista kerroksista ja yhteys lukioon on toisesta kerroksesta.

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää aloitteen johdosta esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi ilmoittaa aloitteen tekijöille, että suunnittelussa otetaan huomioon hyväksytty hankesuunnitelma sekä suunnitteluvaiheessa huomioidaan vanhojen rakennusten liittymäkohdissa mahdollisten purkamisten edellytyksiä tulevaisuudessa.

Päätös:

Veikko Siitonen esitti, että tulevan koulurakennuksen rakentamisessa edetään perussuomalaisten valtuustoryhmän 24.9.2020 tekemän esityksen mukaisesti.

Veikko Siitosen esitys raukesi kannattamattomana.

 

Veikko Siittonen jätti eriävän mielipiteensä.

 

Lautakunnan päätöksesi tuli teknisen johtajan esitys.

__________

 

Khall 02.02.2021 § 50

 

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) ilmoittaa aloitteen tekijöille, että suunnittelussa otetaan huomioon hyväksytty hankesuunnitelma sekä suunnitteluvaiheessa huomioidaan vanhojen rakennusten liittymäkohdissa mahdollisten purkamisten edellytyksiä tulevaisuudessa

 

2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen teki seuraavan esityksen:

 

''Esitän, että pääosin alakoulua palveleva rakennus rakennettaisiin täysin erilliseksi rakennukseksi, eikä yhdistettäisi fyysisesti jo ennestään pahoista sisäilmaongelmista kärsineeseen yläasteeseen eikä millään "tuubivirityksellä" myöskään museoviraston suojeluksessa olevaan lukioon.

Vaikka tämän hetkinen koronavirusepidemia voi olla jo ohi siihen mennessä kun kyseinen koulukompleksi on valmis 2023 on syytä varautua niin, ettei vastaisuudessakaan tarvitse sulkea koko koulualuetta vastaavassa tilanteessa. Ei myöskään ole mitään mieltä, että ala-aste ikäiset lapset joutuvat yläastelaisten ja lukiolaisten väliin nuorimpana ikäluokkana.

Pitkän rakennusajan johdosta myös pöly- ja meluhaitat häiritsevät opiskelua mikäli kaikki rakennukset yritetään väkisin liittää toisiinsa.

Lapsissa on tulevaisuutemme ja he tarvitsevat oman turvallisen ja puhtaan itsenäisen koulurakennuksensa.

Kittilän kunnan viime vuosia rakennuttamissa kiinteistöissä on todettu toistuvasti pahoja sisäilmaongelmia. Näyttää siltä, että pahimmin terveydelle haitallisesta rakentamisesta ovat kärsineet lapset ja nuoret. Kittilään ollaan rakentamassa kauan kaivattua uutta koulurakennusta, lähinnä alakoululaisten käyttöön. Nyt olisi korkea aika tehdä tiloista terveysturvallinen ilman home- ja muita sisäilmahaittoja.

 

Esitän, että rakennusmateriaalina käytettäisiin suomalaista hirttä. Hirsirakentaminen on saanut suurta suosiota eripuolilla Suomea. Parhaana esimerkkinä on Pudasjärven koulukampus. Hirsirakentaminen on muutenkin hyvin perinteinen rakentamisen tyyli mikä sopii Kittilään. Esitän myös, että koulurakennus toteutettaisiin ns. elinkaarimallilla ja rahoitettaisiin 25 vuoden leasingsopimuksella. Näin vältyttäisiin raskaan investoinnin merkitsemiseltä kunnan taseeseen."

 

Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti Salosen esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Tarmo Salosen esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä ja kolme (3) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa, Pekka Rajala ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen ja Tarmo Salonen.

 

Puheenjohtaja totesi vs. kunnanjohtajan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

__________

 

Kvalt 22.02.2021 § 24

 

Päätös:

Tarmo Salonen esitti Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta, että:

rakennusmateriaalina käytettäisiin suomalaista hirttä. Hirsirakentaminen on saanut suurta suosiota eripuolilla Suomea. Parhaana esimerkkinä on Pudasjärven koulukampus. Hirsirakentaminen on muutenkin hyvin perinteinen rakentamisen tyyli mikä sopii Kittilään. Esitän myös, että koulurakennus toteutettaisiin ns. elinkaarimallilla ja rahoitettaisiin 25 vuoden leasingsopimuksella. Näin vältyttäisiin raskaan investoinnin merkitsemiseltä kunnan taseeseen.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että Tarmo Salonen on tehnyt Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta kunnanhallituksen esityksestä poikkeavan esityksen, joten asiasta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Tarmo Salosen Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta tekemää esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Äänestyksessä annettiin 15 (viisitoista) jaa-ääntä, 11 (yksitoista) ei-ääntä ja 1 (yksi) oli poissa.

 

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Susanna Kantola, Sakari Kautto, Merja Korva, Markku Mäkitalo, Sirkka Hangasvaara, Aki Nevalainen, Paula Nevalainen, Pekka Rajala, Tapani Rantajääskö, Ville Jokela, Jukka Salmi, Marita Toivanen ja Juha Toivola. Ei-ääniä antoivat Tiina Huilaja, Heli Kurt, Milja Nikka, Esa Ylläsjärvi, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Outi Marttila, Jukka Poti, Tarmo Salonen, Leena Vanhatalo ja Inkeri Yritys. Poissa oli Antti Pekkala.

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa