Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 470

17.11.2020

Tekninen lautakunta

§ 7

28.01.2021

Kunnanhallitus

§ 48

02.02.2021

Kunnanvaltuusto

§ 22

22.02.2021

 

Valtuustoaloite/Kuntalaisten työllistäminen uuden koulun rakennusvaiheessa

 

74/12/2020

 

Khall 17.11.2020 § 470

 

 

Valtuutettu Jukka Poti jätti Kokoomuksen ja OMK:n valtuustoryhmien puolesta valtuustoaloitteen kuntalaisten työllistämisestä uuden koulun rakennusvaiheessa.

 

Perusteluissa todetaan koronaepidemian vaikuttaneen negatiivisesti moniin aloihin ja työllistyminen on vaikeutunut. Aloitteessa esitetään kuntalaisten voimavarojen kartoittamista ja esimerkiksi urakan pilkkomista. Monilta aloilta on jääty työttömiksi ja mahdollisia avustavia töitä rakennuksella voisi olla monipuolisesti tarjolla.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä tekninen johtaja. Asian valmistelussa tehdään yhteistyötä kunnan työnsuunnittelijan kanssa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 28.01.2021 § 7

 

 

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

 

Hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kunnanhallituksessa 24.9.2020 § 367, on päätetty mm. aloittaa toteuttamissuunnitelmavaiheen tarkoituksena toteuttaa hanke kokonaishintaisena- tai jaettuna urakkana.

Tekninen osasto on kilpailuttanut muutamia pieniä urakkakohteita vuoden 2020 aikana ja ohessa tuloksia kilpailutuksista:

Lanssitien kerhohuonerakennuksen laajennus

Kohteen tarjouskilpailut on järjestetty Cloudia-järjestelmässä seuraavasti:

 

- Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 30.03.2020 klo 14:00 mennessä.

- Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 27.04.2020 klo 14:00 mennessä.

- Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 06.07.2020 klo 12:00 mennessä.

- Kilpailutus 4; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 14:00 mennessä.

- Kilpailutus 5; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä.

- Hankkeeseen ei saatu tarjouksia paikkakunnalta.

 

Kokkohallin varastorakennus

Kohteen tarjouskilpailut on järjestetty Cloudia-järjestelmässä seuraavasti:

 

- Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 07.07.2020 klo 12:00 mennessä.

- Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 12:00 mennessä.

 

- Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä.

- Hankkeeseen ei saatu tarjouksia paikkakunnalta.

 

Terveyskeskuksen ja Koivukodin jätehuone

Kohteen tarjouskilpailut on järjestetty Cloudia-järjestelmässä seuraavasti:

 

- Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 07.07.2020 klo 12:00 mennessä.

- Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 12:00 mennessä.

- Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä.

- Hankkeeseen ei saatu tarjouksia paikkakunnalta.

 

Aloitteen mukaisessa toteutusmallissa urakan pilkkominen tulee määritellä tarkasti, miten urakka jaetaan ja vaatii myös täsmällisiä urakkarajauksien määrittelyjä suunnitteluvaiheessa sekä urakkakilpailujen toteuttamista useana lukumääränä. Toteutusvaiheessa mahdolliset lisä- ja muutostöiden vaikuttavuus eri urakkojen kesken luo lisää määrittelyjä. Toteuttamisessa tulee esiin myös mahdollisten rakenteellisten vastuukysymysten rajaukset.

Toteuttamis- ja takuuajan mahdolliset vastuukysymykset ovat kokonaisurakkamuodossa hoidettavissa yhden urakoitsijan kanssa.

 

Kokonaisurakassa rakennuttaja solmii ainoastaan yhden urakkasopimuksen kokonaisurakoitsijan kanssa. Sopimus urakoitsijan kanssa tehdään valmiiksi laadittujen suunnitelmien perusteella. Kokonaisurakoitsija kilpailuttaa omat aliurakoitsijansa ja ottaa vastuun näiden tekemästä työstä. Kokonaisurakoitsija on sopimussuhteessa rakennuttajaan ja aliurakoitsijoihinsa. Rakennuttajan vastuulla on suunnittelu kokonaisuudessaan, jolloin myös suunnitelmien virheet ja puutteet jäävät rakennuttajan vastuulle. Kokonaisurakoitsija vastaa rakennustyömaan johdosta, rakennustyöstä ja sen vaatimista hankinnoista. Kokonaisurakoitsijan vastuulla ovat myös työsuorituksen sopimuksenmukaisuus ja aliurakoitsijoiden työt.

Jaetussa urakassa rakennuttajalla on useita sopimuksia eri urakoitsijoihin. Rakentamistyöt jaetaan osiin, joista kaikista rakennuttaja pyytää omat tarjouksensa. Rakennuttaja tekee sopimuksen sekä pääurakoitsijan, että sivu-urakoitsijoiden kanssa, ja lisäksi urakoiden

alistamissopimuksella sovitaan työmaan johtamiseen liittyvistä tehtävistä ja vastuista. Pääurakoitsijalla ja sivu-urakoitsijoilla voi olla omia aliurakoitsijoita, jotka eivät ole sopimussuhteessa rakennuttajaan. Rakennuttaja hankkii toteutussuunnitelmat ja on vastuussa niistä. Rakennuttaja jakaa rakennustyöt erikoistumisen ja ammattialan mukaisesti osiin. Rakennuttajan tehtävänä on määritellä eri urakoiden väliset vastuut ja yhteensovituksen menetelmät. Vastuu toteutuksesta on jaettu urakoitsijoiden kesken niin, että kukin urakoitsija vastaa omasta ja omien aliurakoitsijoidensa työstä. Rakennuttaja on vastuussa urakoiden jakamisesta, sisällöistä ja urakkarajoista.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää aloitteen johdosta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää ilmoittaa aloitteen tekijöille seuraavaa:

Koulukeskuksen rakentamisen pilkkominen pieniin osiin ei ole perusteltu kustannusten ja hankkeen yleisen hallittavuuden johdosta. Yleensä rakennusurakoitsija pyrkii lähes poikkeuksetta hyödyntämään paikallisen osaavan työvoiman, koska näin säästytään suuriltalisäkuluilta, joita muodostuu majoittamisesta, päivärahoista ja matkakuluista.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 02.02.2021 § 48

 

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) ilmoittaa aloitteen tekijöille seuraavaa:

Koulukeskuksen rakentamisen pilkkominen pieniin osiin ei ole perusteltua kustannusten ja hankkeen yleisen hallittavuuden johdosta. Yleensä rakennusurakoitsija pyrkii lähes poikkeuksetta hyödyntämään paikallisen osaavan työvoiman, koska näin säästytään suurilta lisäkuluilta, joita muodostuu majoittamisesta, päivärahoista ja matkakuluista.

 

2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 22.02.2021 § 22

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa