Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 15.03.2021/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 58

02.02.2021

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 14

15.03.2021

 

Valtuustoaloite/Kylien ulkoliikuntapaikkojen ehostaminen

 

427/12.04.02/2020

 

Khall 02.02.2021 § 58

 

 

Valtuutettu Jukka Poti jätti valtuuston kokouksessa 14.12.2020 Kokoomuksen ja OMK:n valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Kylien ulkoliikuntapaikkojen ehostaminen

 

Koronaepidemia on hankaloittanut kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia. Ihmiset ovat siirtyneet sisältä ulos harrastamaan, mikä tietenkin on jo omalta osaltaan hyvä asia. Nyt kuitenkin on noussut esiin keskustelua kunnan harrastuspaikoista, varsinkin sivukylillä.

 

Koulujen läheisyydessä olevat kaukalot ovat joko sijoitettuna väärään paikkaan (Köngäs) tai pinta on aikojen saatossa muuttunut lähes käyttökelvottomaksi (Alakylä) tai käyttökelvottomaksi (Molkojärvi). Esimerkkejä varmasti löytyy joka kylältä, koski se sitten kaukaloita tai muita liikuntapaikkoja.

 

Liikkuminen parantaa todistetusti kansanterveyttä ja mielestäni olisi ensiarvoisen tärkeää, että kunta pitää liikuntapaikoistaan huolta, eikä siirrä kaikkia mahdollisuuksia keskustaan. Pienellä rahalla ja ehostuksella mm. kaukaloista saataisiin käypiä liikuntapaikkoja kyläläisille, eikä matka olisi kynnys käydä urheilemassa tai kuntoilemassa.

 

Liikuntamahdollisuuksien tulee olla mahdollisimman yhdenvertaiset kaikille kuntalaisille.

 

Liikunta- ja teknisen toimen tulee ryhtyä yhteistyössä selvittämään kylien rapistuneet liikuntapaikat ja alkaa korjaustoimiin pikimmiten. Kyläläisten toiveita on hyvä myös kerätä ja ottaa nämä huomioon."

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan yhdessä valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja yhdessä liikuntasihteerin kanssa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Vapsivlk 15.03.2021 § 14

 

(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)

 

Valtuutettu Jukka Poti on jättänyt kokoomuksen ja OMK:n valtuustoryhmien puolesta kylien ulkoliikuntapaikkojen ehostamista koskevan valtuustoaloitteen.

 

Liikuntatoimi yhtyy aloitteessa esitettyihin perusteluihin. Lisäksi liikuntatoimi katsoo, että valtuustoaloite on linjassa sivistystoimen kehittämissuunnitelmassa esitettyjen näkökohtien kanssa. Kehittämissuunnitelmassa kannustetaan käymään ponnekasta keskustelua lähiliikuntapaikkaverkoston nykytilasta ja tulevaisuudesta.

 

Maantieteellisesti laajassa kunnassa on ensiarvoisen tärkeää, että liikunnan lähipalvelut pyritään turvaamaan myös ympäryskylien asukkaille. Lähiliikuntapaikkaverkostoon panostaminen voidaan nähdä kustannustehokkaana tapana tukea kuntalaisten omaehtoista liikunta-aktiivisuutta. Lähiliikuntapaikkojen vahvuudet liittyvät ennen kaikkea helppoon saavutettavuuteen, liikunnalliseen monikäyttöisyyteen sekä verraten vähäiseen huoltotarpeeseen.

 

Liikuntatoimen saamien alustavien tietojen mukaan kunnostusta kaipaavia lähiliikuntapaikkoja sijaitsee ainakin Könkäällä, Alakylässä, Kelontekemässä, Tepsassa, Tepastossa ja Molkojärvellä. Liikuntatoimi esittää, että aloitteen johdosta käynnistetään ympäryskylien lähiliikuntapaikkojen kunnostamistarpeisiin keskittyvä selvitystyö. Selvitykseen kirjataan ainakin kohteen perustiedot, keskeiset kunnostamistarpeet, kustannusarvio sekä toteuttamisaikataulu.

 

Liikuntatoimi laatii selvityksen yhteistyössä kyläyhdistysten ja teknisen toimen kanssa. Tavoitteena on, että alkukartoitukseen perustuvat kunnostustyöt päästään suorittamaan loppukevään, kesän sekä alkusyksyn aikana. Kunnostettavien kohteiden luonteesta ja lukumäärästä riippuen varaudutaan myös siihen, että kunnostustöitä joudutaan jatkamaan vielä ensi vuonnakin.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

 

1) aloitteen johdosta ympäryskylien ulkoliikuntapaikkojen ehostamis- ja kunnostamistarpeet selvitetään kuluvan kevään aikana. Liikuntatoimi tekee asiassa yhteistyötä kyläyhdistysten ja teknisen toimen kanssa.Tavoitteena on, että alkukartoitukseen perustuvat kunnostustyöt suoritetaan ensi syksyyn mennessä.

 

2) aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa