Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 15.03.2021/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 36

17.12.2020

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 13

15.03.2021

 

Urheiluhallin vakiovuorot talvikaudelle 2020-2021, vakiovuorojen jakoperusteet, vakiovuorojen pituudet sekä vakiovuorojen hakeminen

 

417/12.04.01/2020, 418/12.04.01/2020

 

Vapsivlk 17.12.2020 § 36

 

 

(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)

 

Liikuntatoimi on viimeisen kuuden vuoden ajan vastannut Kittilän urheiluhallin vakiovuorojen jakamisesta. Vakiovuoroja jakaessaan liikuntatoimi on tulkinnut kirjallisia jakoperusteita, jotka löytyvät kunnan nettisivuilta.

 

Paikallinen salibandyseura SBC Levi ry on sähköpostitse (16.8.2020) ilmaissut tyytymättömyytensä Kittilän urheiluhallin vakiosalivuorojen jakamiseen liittyviä käytäntöjä kohtaan. Erityisesti salibandyseura kiinnittää huomiota vakiovuorojen jakoperusteiden noudattamiseen sekä vakiovuorojen pituuteen. Lisäksi salibandyseura esittää, että nykyisestä kesä- ja talvivuorohausta luovuttaisiin ja että salivuorot haettaisiin kerralla koko vuodeksi. SBC Levi ry:n sähköpostiviesti on esityksen oheismateriaalina.

 

Salibandyseuran esittämä kritiikki

 

1) SBC Levi ry katsoo, että vakiovuorojen jakaminen ei toteudu ilmoitettujen jakoperusteiden mukaisesti.

 

Seuran mukaan liikuntatoimi jakaa suosittuja arki-iltavuoroja aikuisten harrasteryhmille sillä seurauksella, että lasten ja nuorten toiminta kärsii.

 

Kittilän urheiluhallin salivuorojen jakoperusteissa todetaan seuraavasti:

 

Salivuoroja jaettaessa otetaan huomioon salivuoron käyttötarkoitus ja vuorot jaetaan seuraavassa järjestyksessä, kuitenkin tasapuolisuutta noudattaen:

 

1) Kunnan omat liikuntaryhmät mukaan lukien Revontuli-opiston ryhmät

2) Urheiluseurat

a. Lasten ja nuorten ryhmät

b. Edustus- ja kilpajoukkueet ja -ryhmät

c. Harrasteporukat

3) Muut liikuntajärjestöt

4) Työpaikkaporukat

5) Yksityiset käyttäjät ym.

 

Liikuntatoimen salivuorojako perustuu pääsääntöisesti edellä esitettyyn salivuorojen jakamisjärjestykseen, mutta sen rinnalla liikuntatoimi on pyrkinyt noudattamaan jakoperusteissa mainittua tasapuolisuusperiaatetta.

 

Käytännössä liikuntatoimi on tulkinnut tasapuolisuusperiaatetta siten, että salivuorojen jakamisjärjestyksestä on voitu tapauskohtaisesti jossain määrin poiketa pienempien paikallisyhdistysten eduksi. Tällä tavalla liikuntatoimi on pyrkinyt turvaamaan, että myös sellaisilla pienemmillä yhdistyksillä, jotka hakevat urheiluhallilta vain yhtä tai kahta viikoittaista vuoroa, olisi mahdollisuus käyttää hallia toivominaan ajankohtina. Toisin sanoen liikuntatoimi on pyrkinyt tasapuolisuuden nimissä varmistamaan, etteivät pienemmät yhdistykset joutuisi tyytymään pelkästään myöhäisiltojen ja viikonloppujen epäsuosittuihin "ylijäämävuoroihin".

 

Liikuntatoimi korostaa, että ainuttakaan lasten tai nuorten ryhmää ei ole jätetty ilman urheiluhallivuoroa. Kyse on lähinnä siitä, että vuoron hakijan mielestä lasten ja nuorten ryhmille ei ole aina saatu tarpeeksi tilaa.

 

2) Salibandyseuran mukaan urheiluhallin eripituiset vakiovuorot (60min/75min/90min/120min) johtavat siihen, että vuoroja ei riitä kaikille ja että vuorojen väliin jää tehottomia tyhjiä aikoja.

 

Vuorojen väliin jääviä tyhjiä aikoja esiintyy lähinnä arkisin klo 16-17 välisenä aikana eli päivävuoroista iltavuoroihin siirryttäessä. Tämä siirtymävaiheen vuoro on monille päiväkäyttäjille liian myöhäinen ja monille iltakäyttäjille taas aivan liian varhainen.

 

Urheiluhallin vakiovuorojen pituudet vaihtelevat lähinnä päiväsaikaan. Vaihtelu johtuu ennen kaikkea päiväkotien ja koulujen omista aikatauluista. Liikuntatoimi on pyrkinyt tekemään mahdollisimman asiakasystävällistä ja joustavaa yhteistyötä koulutoimen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Urheiluhallin arki-iltavuorot ovat pääsääntöisesti 60 minuutin mittaisia. Lisäksi arki-iltojen vuorojako on tyypillisesti sisältänyt muutamia puolentoista tunnin vuoroja. Nämä vuorot on perinteisesti pyritty keskittämään mahdollisuuksien mukaan samalle illalle. Liikuntatoimi on pitänyt puolentoista tunnin arki-iltavuoroja perusteltuina sellaisten yhdistysten kohdalla, jotka hakevat urheiluhallilta ainoastaan yhtä tai kahta viikoittaista vuoroa ja joiden vuoroihin kuuluu oleellisena osana suorituspaikan valmistelua. Esimerkiksi kamppailulajien harrastajat sekä seinäkiipeilijät ovat tällaisia käyttäjäryhmiä.

 

3) Salibandyseura esittää, että käytännön syistä johtuen salivuorot haettaisiin kerralla koko vuodeksi. Tällä hetkellä käytössä on erilliset kesä- ja talvihaut. Liikuntatoimi katsoo, että kyseessä on ehdottomasti selvittämisen arvoinen asia varsinkin ilta- ja viikonloppuvuorojen osalta.

 

Vakiovuoropalaveri 30.11.2020

 

Kittilän urheiluhalli täytti tänä syksynä kuusi vuotta. Näiden kuuden vuoden aikana urheiluhallin ilta- ja viikonloppukäyttäjät eivät ole kertaakaan kokoontuneet yhdessä keskustelemaan halliin liittyvistä asioista. Liikuntatoimi suhtautuu avoimesti erilaisiin kehitysehdotuksiin ja liikuntatoimi katsoo, että salibandyseuran esittämä kritiikki on monilta osin perusteltua.

 

Liikuntatoimi järjesti urheiluhallin ilta- ja viikonloppukäyttäjille suunnatun etäkeskustelutilaisuuden 30.11.2020 Teams-sovelluksen kautta. Ensisijaisesti palaverikutsu koski paikallisia yhdistyksiä sekä kansalaisopistoa. Liikuntatoimen ja kansalaisopiston lisäksi tilaisuuteen osallistui seitsemän paikallisyhdistystä. Palaverikutsu lähetettiin yhteensä viidelletoista paikalliselle urheilu- ja liikuntaseuralle.

 

Vakiovuoropalaverissa keskityttiin ennen kaikkea vuorojen hakemiseen, vuorojen pituuksiin sekä vuorojen jakoperusteisiin ja niiden tulkintaan.

 

Yhdistykset ja kansalaisopisto olivat pitkälti yhtä mieltä siitä, että vakiovuorojen erillisestä kesähausta voidaan luopua. Osa yhdistyksistä katsoi, että nykyisessä kahden haun mallissa on myös hyvät puolensa, mutta toisaalta nykyistä mallia ei pidetty mitenkään välttämättömänä.

 

Yhdistykset ja kansalaisopisto olivat jokseenkin yhtä mieltä myös siitä, että ilta- ja viikonloppuvuoroissa voidaan ottaa käyttöön 60 minuutin tasapituiset vuorot. Urheiluhalli on jaettavissa kolmeen osioon ja tässä mallissa vuorot siis alkaisivat ja päättyisivät jokaisessa salissa samaan kellonaikaan. Osa yhdistyksistä piti 60 minuutin mittaista vuoroa lähtökohtaisesti liian lyhyenä. Nämä yhdistykset pitivät tärkeänä sitä, että sama ryhmä voi hakea kahta tai useampaa perättäistä 60 minuutin vuoroa. Tämä ratkaisu mahdollistaisi esimerkiksi kahden tunnin pituiset vakiovuorot.

 

Vakiovuorojen jakoperusteita koskevien näkemysten yhteensovittaminen osoittautui haastavaksi. Lasten ja nuorten tarpeet tunnistettiin, mutta toisaalta myös katsottiin, että urheiluhallin pitäisi palvella erilaisia käyttäjäryhmiä ja että hyviä vuoroja pitäisi järjestyä myös niille, jotka hallia vähemmän käyttävät. Liikuntatoimi toteaa, että vakiovuorojen jakoperusteet vaativat vielä oman palaverinsa. Liikuntatoimi esittää, että vuodenvaihteen jälkeen urheiluhallin ilta- ja viikonloppukäyttäjät (yhdistykset) kutsutaan muotoilemaan yhteisiä linjauksia. Jakoperusteet tulee olla selvillä hyvissä ajoin ennen seuraavaa vakiovuorojen hakukierrosta.

 

Edelliseen kohtaan liittyen liikuntatoimi esittää, että tämänhetkiset vakiovuorot (oheismateriaalina) vahvistetaan kuluvalle talvikaudelle. Tämä vuosi on ollut urheiluhallin käyttäjille todella poikkeuksellinen ja rikkonainen. Urheiluhallin talvikauden vakiovuorot saatiin pyörimään vasta marraskuun alussa. Liikuntatoimi katsoo, että tässä vaiheessa talvikautta olisi kohtuutonta ryhtyä perumaan tai siirtelemään jo pyöriviä vakiovuoroja. Lähtökohtaisesti vakiovuorojen jakoperusteiden pitää olla kaikkien tiedossa vuoroja haettaessa. Tämä periaate vesittyisi, mikäli parhaillaan pyöriviä vakiovuoroja ryhdyttäisiin perumaan, lyhentämään tai siirtelemään kesken kauden. On siis perusteltua, että mikäli jakoperusteita päätetään muokata, ryhdytään niitä soveltamaan vasta seuraavan hakukierroksen yhteydessä.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

 

1) Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä urheiluhallin tämänhetkiset vakiovuorot kuluvalle talvikaudelle 2020-2021.

 

2) Lautakunta päättää, että liikuntatoimi kutsuu paikalliset yhdistykset keskustelemaan urheiluhallin vakiovuorojen jakoperusteista kuluvan talven aikana. Lautakunta edellyttää, että jakoperusteet tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi hyvissä ajoin ennen vakiovuorojen seuraavaa hakukierrosta, käytännössä viimeistään maaliskuun kokoukseen.

 

3) Lautakunta päättää, että ensi vuodesta lähtien erillisestä kesähausta luovutaan ja urheiluhallin vakiovuorot haetaan kerran vuodessa.

 

4) Lautakunta päättää, että urheiluhallin seuraavan vakiovuorohaun yhteydessä siirrytään 60 minuutin tasapituisiin vuoroihin, jotka alkavat ja päättyvät urheiluhallin jokaisessa saliosiossa samaan kellonaikaan. Tämä koskee ensisijaisesti arki-iltavuoroja (klo 17-22) sekä soveltuvin osin myös viikonloppuvuoroja.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Vapsivlk 15.03.2021 § 13

 

(Lisätietoja: liikuntasihteeri, puh. 040 573 1123)

 

Vapaan sivistystyön lautakunta päätti viime joulukuun kokouksessaan (Vapsivlk 17.12.2020 § 36), että Kittilän urheiluhallin vakiovuorojen erillisestä kesähausta luovutaan ja että seuraavan vakiovuorohaun yhteydessä siirrytään 60 minuutin tasapituisiin vuoroihin, jotka alkavat ja päättyvät urheiluhallin jokaisessa saliosiossa samaan kellonaikaan.

 

Edelleen lautakunta päätti, että liikuntatoimi kutsuu paikalliset yhdistykset keskustelemaan urheiluhallin vakiovuorojen jakoperusteista ja että jakoperusteet tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi viimeistään maaliskuun kokoukseen.

 

Vakiovuorojen jakoperusteita koskeva etäkeskustelutilaisuus järjestettiin 2.3.2021 Teams-sovelluksen kautta. Vakiovuorojen jakoperusteissa todetaan tällä hetkellä seuraavasti:

 

Salivuoroja jaettaessa otetaan huomioon salivuoron käyttötarkoitus ja vuorot jaetaan seuraavassa järjestyksessä, kuitenkin tasapuolisuutta noudattaen:

 

1) Kunnan omat liikuntaryhmät mukaan lukien Revontuli-opiston ryhmät

2) Urheiluseurat

a. Lasten ja nuorten ryhmät

b. Edustus- ja kilpajoukkueet ja -ryhmät

c. Harrasteporukat

3) Muut liikuntajärjestöt

4) Työpaikkaporukat

5) Yksityiset käyttäjät ym.

 

Urheiluhallin ilta- ja viikonloppukäyttäjät katsovat, että jakoperusteissa esitetty vakiovuorojen jakamisjärjestys on sinänsä perusteltu. Hankaluuksia on lähinnä aiheuttanut jakoperusteisiin kirjattu tasapuolisuusperiaate.

 

Liikuntatoimi on tulkinnut tasapuolisuusperiaatetta siten, että jakoperusteisiin kirjatusta vakiovuorojen jakamisjärjestyksestä on voitu tapauskohtaisesti jossain määrin poiketa pienempien paikallisyhdistysten eduksi. Tällainen tulkintatapa johtaa kuitenkin aika ajoin ongelmallisiin tilanteisiin. Tyypillinen ongelmatilanne on sellainen, että lasten ja nuorten ryhmät eivät saa kaikkia toivomiaan vuoroja. Lisäksi vuorojen jakamisesta tulee erittäin työlästä, kun yksittäisistä vuoroista ryhdytään käymään tapauskohtaisia neuvotteluita tasapuolisuuden nimissä. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että vakiovuorojen jakoperusteet tulisi määritellä siten, että vuorojen jakaminen olisi mahdollisimman suoraviivaista ja yksiselitteistä.

 

Liikuntatoimi ja urheiluhallin ilta- ja viikonloppukäyttäjät esittävät, että edellä selostetun problematiikan helpottamiseksi vakiovuorojen jakoperusteisiin lisätään seuraava lause:

 

Tasapuolisuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että keskenään vertailukelpoisia ryhmiä kohdellaan vakiovuoroja jaettaessa mahdollisimman tasa-arvoisesti.

 

Tällaisella täsmennyksellä varmistetaan se, että lasten ja nuorten ryhmät ovat aina ja kaikissa tilanteissa etusijalla riippumatta siitä, mitkä yhdistykset vuoroja hakevat. Toisin sanoen aikuisten vuoroja ryhdytään jakamaan vasta sitten, kun lasten ja nuorten ryhmät ovat ensin saaneet kaikki tarvitsemansa vuorot. Liikuntatoimi katsoo, että tällainen täsmennys sujuvoittaa ja selkeyttää vakiovuorojen jakoprosessia.

 

Täsmennettyjä vakiovuorojen jakoperusteita ryhdytään soveltamaan seuraavan hakukierroksen yhteydessä. Liikuntatoimi tulee raportoimaan vapaan sivistystyön lautakunnalle edellä esitetyn jakoperustetäsmennyksen käytännön vaikutuksista. Liikuntatoimi varautuu myös siihen, että jakoperusteita joudutaan seuraavan hakukierroksen yhteydessä kerättyjen kokemusten pohjalta edelleen täsmentämään.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että urheiluhallin vakiovuorojen jakoperusteita täsmennetään seuraavalla lauseella:

 

Tasapuolisuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että keskenään vertailukelpoisia ryhmiä kohdellaan vakiovuoroja jaettaessa mahdollisimman tasa-arvoisesti.

 

Edelleen lautakunta päättää, että liikuntatoimi raportoi lautakunnalle jakoperustetäsmennyksen käytännön vaikutuksista.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa