Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.02.2021/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 72

16.02.2021

 

COVID-19 -puitetukiohjelman mukaisen tuen myöntäminen matkailulle

 

77/02.02/2020

 

Khall 16.02.2021 § 72

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572 4460)

 

Kittilän kunnanhallitus on päättänyt 06.10.2020 (§ 392) esittää valtuustolle, että se myöntää varattavaksi Visit Levi/Levin Matkailu Oy:lle 150 000 euron tuen perustuen Suomen tilapäiseen COVID-19 -puitetukiohjelmaan (komission päätös SA.56995), joka perustuu SEUT 107(3)(b) artiklaan sekä tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.1 lukuun (komission tiedonanto 2020/C 91 I/01 muutoksineen). Lisäksi kunnanhallitus on päättänyt esittää valtuustolle, että 150 000 euron vuosittainen määrärahavaraus käsitellään talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2023 yhteydessä.

 

Kunnanhallituksen esityksestä Kittilän kunnanvaltuusto on varannut 14.12.2020 (§ 135) vuoden 2021 talousarvioon 150 000 euron määrärahan alueen matkailuneuvontaan ja kansainväliseen markkinointiin Visit Leville (Levin Matkailu Oy).

 

Kuntien on mahdollista myöntää julkista tukea yrityksille Suomen tilapäisen COVID-19-puitetukiohjelman mukaisesti. Kaikki kansalliset, alueelliset ja paikalliset tukiviranomaiset voivat alla mainitun puitetukiohjelman nojalla myöntää rajoitettuja tukimääriä yrityksille. Tukea voidaan myöntää kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille, lukuun ottamatta maatalouden alkutuotantoa sekä kalastus- ja vesiviljelyaloja, joilla sovelletaan erityisiä valtiontukisääntöjä. Kysymyksessä on siis tilapäinen valtiontukisäännösten kevennys koronaepidemiasta johtuen. Komissio jatkoi joulukuussa 2020 Suomen tilapäisen COVID-19-puitetukiohjelman voimassaoloa 30.6.2021 asti.

 

Puitetukiohjelman tavoitteena on mahdollistaa rajoitettujen tukimäärien myöntäminen erityisesti niille yrityksille, jotka kärsivät yllättävästä maksuvalmiuden puutteesta COVID-19-kriisin vuoksi. Tavoitteena on lisäksi auttaa yrityksiä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa sekä aloittamaan investointisuunnitelmia kriisin aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä.

 

Visit Levi/Levin Matkailu Oy on toimittanut kunnalle syksyllä 2020 anomuksen COVID-19 -puitetukiohjelman mukaisen tuen myöntämisestä niiden syiden vuoksi, jotka ovat aiheutuneet COVID-19 pandemian kurittaessa Lapin ja Kittilän matkailua maaliskuusta 2020 lähtien. Visit Levi on alueen virallisena matkailuorganisaationa hoitanut pandemian aikana esimerkiksi matkailualueen aktiivista viestintää, kotimaahan suunnattuja markkinointikampanjoita, COVID-19 tiedottamista alueen matkailuyrittäjille, matkailuneuvontaa sekä edunvalvontaa. Kunnan osittain omistamalla Visit Levillä / Levin Matkailu Oy:llä on näkyvä rooli alueen, Lapin ja koko Suomen matkailusektorilla.

 

Matkailuneuvonta on tärkeä osa alueen matkailualueen toimenpiteitä ja matkailun edistämiseksi on syytä varmistaa Visit Levin/Levin Matkailu Oy:n edellytykset järjestää alueen matkailuneuvontaa. Kittilän matkailuneuvonta on tärkeää koko alueelle, se kasvattaa alueen matkailupalvelujen kysyntää välittämällä tietoa alueesta, alueen palveluista ja yrityksistä sekä käyntikohteista ja aktiviteeteista. Matkailuneuvonta sisältää kuluttajille suoraan annettavan asiakaspalvelun, verkkoperusteisen asiakaspalvelun sisältäen sähköpostit, sosiaalisen median ja yhteisöviestinnän. Lisäksi se sisältää sisällöntuotannon eri verkkomedioihin sekä alueen esille tuonnin kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Koronapandemian helpottuessa alueen on tehtävä laajasti töitä, jotta kansainvälisten asiakkaiden määrä saadaan kasvatettua ja alueen matkailutoimialaa elvytettyä.

 

COVID-19 -puitetukiohjelman mukaisen tuen maksaminen perustuu kunnan vahvistettuun talousarvioon vuodelle 2021, kustannuspaikka 30105/ Muu toiminta.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) myöntää Visit Levi/Levin Matkailu Oy:lle 150 000 euron tuen perustuen Suomen tilapäiseen COVID-19 -puitetukiohjelmaan

 

2) maksaa tuen kunnan vuoden 2021 talousarviossa kustannuspaikalta 30105/ Muu toiminta.

 

Päätös:

Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen).

 

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa