Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.02.2021/Pykälä 74

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 74

16.02.2021

 

Osallistuminen Perheystävällinen hybridityön Lappi -hankkeeseen

 

64/00.01.05/2021, 77/02.02/2020

 

Khall 16.02.2021 § 74

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572 4460)

 

Lapin yliopisto on tiedustellut Kittilän kunnalta halukkuutta osallistua Perheystävällinen hybridityön Lappi -hankkeeseen.Hankkeella pyritään edistämään lappilaista etä- ja joustotyötä.

 

Hankeaika on 1.3.2021 - 30.6.2023 ja hankkeen rahoitus tulee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta (ESR-rahoitus). Mukaan olisi osallistumassa kuusi kuntaa.

 

Hankkeen tavoitteet:

 

1) Kehitetään etä-/hybridityön näkökulmasta työhyvinvointia ja työn tuottavuutta edistäviä työn tekemisen malleja ja johtamista.

 

2) Tuetaan kuntien ja yritysten viestintää markkinoitaessa Lappia alueena, joka toimii perheystävällisenä etä-/hybridityön tekemisen ympäristönä.

 

3) Tuetaan kuntien ja yritysten työhyvinvoinnin kehittämistä koulutustoiminnalla

 

4) Laaditaan etä-/hybridityön käsikirja, jota voidaan hyödyntää kehittämistyön ja johtamisen tukena

 

Kohderyhminä ovat etätyön mahdollisuuksien hyödyntämisestä kiinnostuneet kunnat ja yritykset.

 

Hankkeen toimenpiteet:

1. Nykytilan kartoitus ja kehittämistyön tavoitteiden tarkentaminen

- kartoitetaan nykytila ja etätyökäytänteet

 

- suoritetaan työhyvinvoinnin tasoa kuvaava kysely, seuranta/vaikuttavuus hankkeen aikana

- kartoitetaan etätyösopimusten, ohjeistusten ja käytänteiden tilanne

 

- kartoitusten pohjalta laaditaan organisaatiokohtainen kehittämissuunnitelma

 

2. Työpajatyöskentelyyn pohjautuvien kehittämistoimenpiteiden toteutus

 

- kehittämissuunnitelmien tavoitteisiin pohjautuva työpajatyöskentely,

- työpajatyöskentely; 4 työpajaa/organisaatio

- hybridityön käsikirja

- kuntien tukeminen etätyösopimusten ja ohjeistusten laadinnassa

 

3. Hybridityö - joustotyötä ja työhyvinvointia- koulutus

 

- suunnitellaan yrityksille suunnattu koulutuskokonaisuus; 4 koulutuspäivää

- toteutetaan yrityksille koulutus; 8-12 yritystä, 2-4hlö/yritys

 

4. Vetovoimaa tukeva viestintä

 

- kuntakohtainen viestintäsuunnitelma; projektin aikaiset ja pidemmän tähtäyksen toimenpiteet

 

- kunnat toteuttavat Perheystävällinen kunta- viestintäsuunnitelman toimenpiteet

 

Hankkeen esittelyaineisto oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta osallistuu Perheystävällinen hybridityön Lappi -hankkeeseen. Kunnan omarahoitusosuus, 2.000 euroa, katetaan muun toiminnan kustannuspaikalta (30105).

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa