Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 08.01.2021/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta

§ 6

08.01.2021

 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

 

Tarklk 08.01.2021 § 6

 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Hallintosäännön 77 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuuston tiedoksi kerran vuodessa.

 

Yhteenveto uusista ja muuttuneista sidonnaisuusilmoituksista on esityslistan oheismateriaalina.

 

Ehdotus Tarkastuslautakunta

 

  • hyväksyy uudet sidonnaisuusilmoitukset

  • saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle

  • tiedoksi

  • päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset

  • kunnan kotisivuilla

 

Päätös:

Hyväksyttiin ja päätettiin pyytää edelleen jättämään myös puuttuvat ilmoitukset, joita oli 21.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa