Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 26.01.2021/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 4

26.01.2021

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto koskien valitusta lautakunnan poikkeamispäätöksestä 15.10.2020 § 119

 

257/10.03.00/2020

 

RakYmplk 26.01.2021 § 4

 

( lisätietoja rakennustarkastaja 0400396074)

 

Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa valitukseen joka koskee lautakunnan tekemää kielteistä poikkeamislupapäätöstä 15.10.2020 § 119 (20-0347-POI). Lausunto ja päätöksiin liittyvät asiakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 1.2.2021.

 

Rakennustarkastaja:

Esitän lausunnoksi seuraavaa:

Poikkeamisluvan hakijoiden valitus koskee lautakunnan tekemää kielteistä poikkeamislupapäätöstä saunarakennuksen rakentamiseksi Ylläsjärven rantaan.

Valittajat vaativat, että hallinto-oikeus kumoaa lautakunnan päätöksen. Perusteina hylkäämiselle hakijat esittävät ettei saunan rakentaminen vaaranna aluetta maisemallisesti eikä alueen virkistyskäyttö vaarannu. Saunan rakentaminen ei vaarantaisi ranta-alueen käyttöä ja sauna tukisi olemassa olevaa rakennuskantaa kiinteistöllä.

 

Esitän lausunnoksi seuraavaa:

Kyseiselle kiinteistölle haettiin poikkeamislupaa omakotitalolle, talousrakennukselle ja saunalle vuonna 2018. Talolle ja sen välittömässä läheisyydessä olevalle talousrakennukselle myönnettiin poikkeamislupa Ylläksen osayleiskaavan määräyksistä rakennuspaikan sijaintiin ja käyttötarkoitukseen perustuen, (ranta-alue, omakotitalo). Saunarakennukselle ei poikkeamislupaa myönnetty.

 

Nyt poikkeamislupaa haetaan saunarakennukselle (28 m²) noin 30 metrin päähän Ylläsjärven rantaviivasta. Suunniteltu saunarakennus tulisi noin 170 metrin päähän asuinrakennuksesta joten sitä ei sijaintinsa johdosta voida pitää samaan pihapiiriin kuuluvaksi talousrakennukseksi ja sitä käsitellään poikkeamislupamenettelyssä omana rakennuspaikkana rantavyöhykkeellä.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päätöstä tehdessään ottanut huomioon sen, ettei yksittäisellä poikkeamispäätöksellä voida varmistaa sitä, että maisema-arvot, virkistystarpeet sekä riittävä rakentamaton rantavyöhyke vesistössä säilyvät huomioiden maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset. Valittajien kiinteistö Havuranta Rno * * * * on muodostettu tilasta Järvenpää Rno 21:86. Järvenpää tilasta on vuoden 2017 jälkeen muodostettu neljä eri lohkotilaa Ylläsjärven rantavyöhykkeelle (tilat * * * *, * * * *, * * * * ja * * * *). Näillä lohkotiloilla ja tilalla Järvenpää on Ylläsjärven rantaviivaa noin 520 metriä josta rakentamiskelpoista noin 150 metriä. Valittajat eivät ole myöskään esittäneet haetun rakentamisen tueksi erityisiä syitä.

 

Lautakunnan päätös on tehty ja perusteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin perustein ja päätöksessä on mainittu sovelletut oikeusohjeet. Päätöksessä on huomioitu maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja kyseiselle emätilalle aiemmin tehdyt poikkeamispäätökset.

 

Kaiken yllämainitun perusteella lautakunta toteaa valituksen olevan perusteeton ja aiheeton.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa