Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 26.01.2021/Pykälä 2

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 2

26.01.2021

 

Poikkeamislupa 20-0429-POI

 

432/10.03.00/2020

 

RakYmplk 26.01.2021 § 2

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074 )

 

Kittilän rekisterikylän tilalle Vilppula Rno * * * * haetaan lupaa poiketa MRL 72 §:n määräyksistä ja rakentaa 233 m²:n suuruinen rakennus (omakotitalo ja siihen kytketty autotalli/varasto). Rakennuksen kerroskorkeus on omakotitalon osalta kaksi ja autotalli/varaston yksi. Samalla haetaan poikkeamista kunnan rakennusjärjestyksen sallimasta kerrosalamäärästä ranta-alueella. Kiinteistö sijaitsee Ounasjoen ja Koirasuvannontien välissä ja sen koko on 3310 m² ja sillä on rantaviivaa Ounasjoessa noin 40 metriä. Tilalla on lomarakennus (27 m²) ja saunarakennus (6 m²). Lomarakennus purettaisiin uudisrakentamisen yhteydessä eli kyseessä on korvaavasta rakentamisesta. Hakemus on tullut vireille 26.10.2020.

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Koiransuvanto Rno * * * *, Sainmuotka Rno * * * * ja Nordberg Rno * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Kiinteistö on Levin osayleiskaavan M- alueella eli maa- ja metsätalouteen varatulla alueella. Kiinteistölle on haettu ja saatu poikkeamislupa 19-0310-POI 100 m²:n suuruiselle kaksikerroksiselle omakotitalolle 17.10.2019 § 129. Nyt vireillä oleva hakemus koskee samaa rakennuspaikkaa isommalla kerrosalamäärällä. Alueella on useita lomarakennuksia suunnitellun rakennuspaikan molemmin puolin Ounasjoen rannassa. Uudisrakennus on suunniteltu olemassa olevan vuonna 1987 valmistuneen lomarakennuksen paikalle ja se purettaisiin pois.

 

Suunniteltu rakennuspaikka täyttää MRL 116 §:n 2 momentin rakennuspaikalle asetetut vaatimukset sekä kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset rakennuksen etäisyydestä vesistöön. Hakijan suorittaman pintavaaituksen perusteella rakennuspaikan korkeus on +180,63 N- 60 järjestelmässä ja alin kastuvien rakenteiden korkeusvaatimus Levin osayleiskaavassa on +178, 63 N - 60 järjestelmässä.

Kiinteistö rajoittuu Koirasuvannontiehen josta kulku tapahtuu tälläkin hetkellä. Kiinteistön käyttöveden hankinta ja jätevesien käsittely tapahtuu kiinteistökohtaisesti.

 

Suunniteltu rakennushanke ei haittaa kaavoitusta tai alueiden käytön muuta järjestämistä (MRL 171§). Poikkeamisen perusteeksi on esitetty erityisiä syitä (korvaava rakentaminen).

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

Perusteena esitykselle on korvaava rakentaminen ja rakennuspaikan soveltuvuus kyseiseen rakentamiseen olemassa olevan tiestön sekä rakennuspaikan korkeuden osalta. Tämän poikkeamisluvan hyväksyminen kumoaa aiemmin myönnetyn poikkeamisluvan 19-0310-POI 100 m²:n suuruiselle kaksikerroksiselle omakotitalolle 17.10.2019 § 129.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 72 §, MRL 116 §, MRL 171 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa